W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wybory

Wybory ławników

Informujemy mieszkańców Gminy Tymbark, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023.

wybory ławnicy

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Tymbark najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławnika na lata 2024-2027.

 

Wyborowi przez Radę Gminy Tymbark podlega:

  1. do Sądu Rejonowego w Limanowej – 1 ławnik, 

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Tymbark kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023r do godziny 15.30.

Dodatkowe informację w sprawie wyboru ławników i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Gminy – tel. 18 3325 638 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30

Materiały

Klauzula informacyjna
KLAUZULA​_ŁAWNICY2023.doc 0.04MB
Lista poparcia
lista​_poparcia​_ławnicy.docx 0.02MB
Oświadczenie kandydata
oświadczenie​_kandydata.RTF 0.04MB
Oświadczenie kandydata
oświadczenie​_kandydata.RTF 0.04MB
Oświadczenie
Oświadczenie.RTF 0.04MB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_ławnika​_aktualna2023.docx 0.04MB
Obwieszczenie OKW - skład komisji
Obwieszczenie​_OKW​_skład​_komisji.pdf 0.06MB
Wybory do Sejmu i Senatu

Ballot box with person casting vote on blank voting slip

Informacja Wójta Gminy Tymbark dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgodnie z przepisani ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Słopnice mogą skorzystać:

  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun);
  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończy 60 lat;

Bezpłatny transport będzie realizowany:

  1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
  2. z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;
  3. z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż /miejsce zamieszkania/;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego w Gminie Tymbark wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Tymbark do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać również w Urzędzie Gminy Tymbark – na stanowisku obsługi -  sekretariat, ustnie pod numerem telefonu 18 3325 637 lub w formie elektronicznej.

Materiały

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie​_Prezydenta​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_w​_sprawie​_zarządzenia​_wyborów​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_i​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.33MB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_w​_kraju.pdf 0.34MB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_za​_granicą.pdf 0.34MB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Informacja​_o​_uprawnieniach​_wyborców​_niepełnosprawnych.pdf 0.21MB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek​_o​_sporzadzenie​_aktu​_pełnomocnictwa​_do​_głosowania.pdf 0.26MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Zgłoszenie​_zamiaru​_głosowania​_korespondecyjnego​_w​_wyborach​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_i​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_zarządzonych​_na​_dzień​_15​_października​_2023r.pdf 0.13MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda​_na​_przyjęcie​_pełnomocnictwa​_do​_głosowania.pdf 0.28MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 16 sierpnia 2023r.
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dnia​_16​_sierpnia​_2023r.doc 0.03MB
Obwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg
Obwieszczenie​_o​_okręgach​_wyborczych​_wyciąg.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Klauzula.pdf 0.35MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
obwieszczenie​_o​_obwodach​_13092023.docx 0.03MB
Informacja Wójta Gminy Tymbark dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja​_transport​_-​_wybory.pdf 0.11MB
Wzór zgłoszenia - transport
Wzór​_zgloszenia​_-​_transport.pdf 0.23MB
Klauzula RODO - transport do lokalu wyborczego
Klauzula​_RODO​_transport​_do​_lokalu​_wyborczego.pdf 0.11MB
Postanowienie nr 312/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Post​_KW​_II​_Nr​_312​_2023​_powołnie​_ObKW​_podpis.pdf 0.05MB
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy​_Obwodowych​_Komisji​_Wyborczych​_w​_Gminie​_Tymbark.docx 0.02MB
Postanowienie nr 314/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Post​_KW​_II​_Nr​_314​_2023​_posiedzenie​_ObKW​_podpis.pdf 0.05MB
POSTANOWIENIE NR 238/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
120712​_II​_obwody​_238​_2023​_aktualizacja28092023​_sig.pdf 0.16MB
POSTANOWIENIE NR 298/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 13 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
120712​_II​_obwody​_298​_2023​_28092023​_3​_sig.pdf 0.16MB
POSTANOWIENIE NR 335/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2023r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Tymbark.
skład​_komisji​_nr​_3​_z​_dni​_28092023.pdf 0.37MB
Postanowienie nr 413/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i 4 w gminie Tymbark
Postanowienie​_5102023.pdf 0.87MB
Obwieszczenia o kandydatach do Sejmu
Obwieszczenie​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatow​_na​_poslow​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_14​_w​_wyborach​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiepdf.pdf 0.17MB
Obwieszczenie o kandydatach do Senatu
Obwieszczenie​_o​_zarejestrowanych​_kandydatach​_na​_senatora​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_36​_w​_wyborach​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiejpdf.pdf 0.15MB
Informacja o godzinach pracy komisji
informacja​_o​_godzinanch​_​_pracy​_OBW​_w​_dniu​_15102023r.pdf 0.06MB
Wybory do izb rolniczych - 24 września 2023 roku

Materiały

Wybory do izb rolniczych
Uchwała nr 1
Uchwała​_nr​_1​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 2
Uchwała​_nr​_2​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 3
Uchwała​_nr​_3​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 4
Uchwała​_nr​_4​_OKW.pdf 0.05MB
Uchwała nr 5
Uchwała​_nr​_5​_OKW.pdf 0.05MB
Obwieszczenie OKW - skład komisji
Obwieszczenie​_OKW​_skład​_komisji.pdf 0.06MB
Protokół I posiedzenia
Protokół​_I​_posiedzenia.pdf 0.10MB
Obwieszczenie o wyłożeniu do spisu
Obwieszczenie​_o​_wyłożeniu​_spisu.pdf 0.04MB
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu
Obwieszczenie​_o​_obsadzeniu​_mandatu.pdf 0.07MB
Protokół wyników głosowania
Protokół​_wyników​_głosowania.pdf 0.08MB
Protokół z posiedzenia OKW II
Protokół​_z​_posiedzenia​_OKW​_II.pdf 0.09MB
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Małopolskiej Izbie Rolniczej w wyborach do Izb Rolniczych z dnia 11 września 2023 r.
1​_obw​_WKW​_MIR​_obsadzenie​_11​_wrze​_23.pdf 6.63MB
Referendum Ogólnokrajowe 2023

Materiały

1. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
Uchwala​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_17​_sierpnia​_2023​_r​_o​_zarzadzeniu​_referendum​_ogolnokrajowego​_w​_sprawach​_o​_szczegolnym​_znaczeniu​_dla​_panstwa.pdf 0.33MB
2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
1693346693​_data-zpow501302023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-z-referendum.pdf 0.27MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgloszenie​_zamiaru​_glosowania​_korespondencyjnego.pdf 0.14MB
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa
Wniosek​_o​_sporzadzenie​_aktu​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania.pdf 0.26MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Zgoda​_na​_przyjecie​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania.pdf 0.28MB
3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_w​_kraju​_w​_referedum​_ogólnokrajowym​_zarządzonym​_na​_dzień​_15​_października​_2023r.pdf 0.17MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
obwieszczenie​_o​_obwodach​_13092023.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}