W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wybory

Wybory ławników

Informujemy mieszkańców Gminy Tymbark, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023.

wybory ławnicy

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Tymbark najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławnika na lata 2024-2027.

 

Wyborowi przez Radę Gminy Tymbark podlega:

  1. do Sądu Rejonowego w Limanowej – 1 ławnik, 

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Tymbark kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023r do godziny 15.30.

Dodatkowe informację w sprawie wyboru ławników i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Gminy – tel. 18 3325 638 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30

Materiały

Klauzula informacyjna
KLAUZULA​_ŁAWNICY2023.doc 0.04MB
Lista poparcia
lista​_poparcia​_ławnicy.docx 0.02MB
Oświadczenie kandydata
oświadczenie​_kandydata.RTF 0.04MB
Oświadczenie kandydata
oświadczenie​_kandydata.RTF 0.04MB
Oświadczenie
Oświadczenie.RTF 0.04MB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_ławnika​_aktualna2023.docx 0.04MB
Obwieszczenie OKW - skład komisji
Obwieszczenie​_OKW​_skład​_komisji.pdf 0.06MB
Wybory do Sejmu i Senatu

Ballot box with person casting vote on blank voting slip

Informacja Wójta Gminy Tymbark dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgodnie z przepisani ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Słopnice mogą skorzystać:

  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun);
  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończy 60 lat;

Bezpłatny transport będzie realizowany:

  1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
  2. z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;
  3. z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż /miejsce zamieszkania/;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego w Gminie Tymbark wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Tymbark do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać również w Urzędzie Gminy Tymbark – na stanowisku obsługi -  sekretariat, ustnie pod numerem telefonu 18 3325 637 lub w formie elektronicznej.

Materiały

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie​_Prezydenta​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_w​_sprawie​_zarządzenia​_wyborów​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_i​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.33MB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_w​_kraju.pdf 0.34MB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_za​_granicą.pdf 0.34MB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Informacja​_o​_uprawnieniach​_wyborców​_niepełnosprawnych.pdf 0.21MB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek​_o​_sporzadzenie​_aktu​_pełnomocnictwa​_do​_głosowania.pdf 0.26MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Zgłoszenie​_zamiaru​_głosowania​_korespondecyjnego​_w​_wyborach​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_i​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_zarządzonych​_na​_dzień​_15​_października​_2023r.pdf 0.13MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda​_na​_przyjęcie​_pełnomocnictwa​_do​_głosowania.pdf 0.28MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 16 sierpnia 2023r.
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dnia​_16​_sierpnia​_2023r.doc 0.03MB
Obwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg
Obwieszczenie​_o​_okręgach​_wyborczych​_wyciąg.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Klauzula.pdf 0.35MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
obwieszczenie​_o​_obwodach​_13092023.docx 0.03MB
Informacja Wójta Gminy Tymbark dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja​_transport​_-​_wybory.pdf 0.11MB
Wzór zgłoszenia - transport
Wzór​_zgloszenia​_-​_transport.pdf 0.23MB
Klauzula RODO - transport do lokalu wyborczego
Klauzula​_RODO​_transport​_do​_lokalu​_wyborczego.pdf 0.11MB
Postanowienie nr 312/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Post​_KW​_II​_Nr​_312​_2023​_powołnie​_ObKW​_podpis.pdf 0.05MB
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy​_Obwodowych​_Komisji​_Wyborczych​_w​_Gminie​_Tymbark.docx 0.02MB
Postanowienie nr 314/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Post​_KW​_II​_Nr​_314​_2023​_posiedzenie​_ObKW​_podpis.pdf 0.05MB
POSTANOWIENIE NR 238/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
120712​_II​_obwody​_238​_2023​_aktualizacja28092023​_sig.pdf 0.16MB
POSTANOWIENIE NR 298/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 13 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
120712​_II​_obwody​_298​_2023​_28092023​_3​_sig.pdf 0.16MB
POSTANOWIENIE NR 335/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2023r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Tymbark.
skład​_komisji​_nr​_3​_z​_dni​_28092023.pdf 0.37MB
Postanowienie nr 413/2023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i 4 w gminie Tymbark
Postanowienie​_5102023.pdf 0.87MB
Obwieszczenia o kandydatach do Sejmu
Obwieszczenie​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatow​_na​_poslow​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_14​_w​_wyborach​_do​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiepdf.pdf 0.17MB
Obwieszczenie o kandydatach do Senatu
Obwieszczenie​_o​_zarejestrowanych​_kandydatach​_na​_senatora​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_36​_w​_wyborach​_do​_Senatu​_Rzeczypospolitej​_Polskiejpdf.pdf 0.15MB
Informacja o godzinach pracy komisji
informacja​_o​_godzinanch​_​_pracy​_OBW​_w​_dniu​_15102023r.pdf 0.06MB
Wybory do izb rolniczych - 24 września 2023 roku

Materiały

Wybory do izb rolniczych
Uchwała nr 1
Uchwała​_nr​_1​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 2
Uchwała​_nr​_2​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 3
Uchwała​_nr​_3​_OKW.pdf 0.04MB
Uchwała nr 4
Uchwała​_nr​_4​_OKW.pdf 0.05MB
Uchwała nr 5
Uchwała​_nr​_5​_OKW.pdf 0.05MB
Obwieszczenie OKW - skład komisji
Obwieszczenie​_OKW​_skład​_komisji.pdf 0.06MB
Protokół I posiedzenia
Protokół​_I​_posiedzenia.pdf 0.10MB
Obwieszczenie o wyłożeniu do spisu
Obwieszczenie​_o​_wyłożeniu​_spisu.pdf 0.04MB
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu
Obwieszczenie​_o​_obsadzeniu​_mandatu.pdf 0.07MB
Protokół wyników głosowania
Protokół​_wyników​_głosowania.pdf 0.08MB
Protokół z posiedzenia OKW II
Protokół​_z​_posiedzenia​_OKW​_II.pdf 0.09MB
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Małopolskiej Izbie Rolniczej w wyborach do Izb Rolniczych z dnia 11 września 2023 r.
1​_obw​_WKW​_MIR​_obsadzenie​_11​_wrze​_23.pdf 6.63MB
Referendum Ogólnokrajowe 2023

Materiały

1. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
Uchwala​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_17​_sierpnia​_2023​_r​_o​_zarzadzeniu​_referendum​_ogolnokrajowego​_w​_sprawach​_o​_szczegolnym​_znaczeniu​_dla​_panstwa.pdf 0.33MB
2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
1693346693​_data-zpow501302023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-z-referendum.pdf 0.27MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgloszenie​_zamiaru​_glosowania​_korespondencyjnego.pdf 0.14MB
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa
Wniosek​_o​_sporzadzenie​_aktu​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania.pdf 0.26MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Zgoda​_na​_przyjecie​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania.pdf 0.28MB
3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
Informacja​_o​_warunkach​_udziału​_obywateli​_polskich​_w​_głosowaniu​_w​_obwodach​_głosowania​_utworzonych​_w​_kraju​_w​_referedum​_ogólnokrajowym​_zarządzonym​_na​_dzień​_15​_października​_2023r.pdf 0.17MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
obwieszczenie​_o​_obwodach​_13092023.docx 0.03MB
Wybory Samorządowe 2024

Informacja Wójta Gminy Tymbark o terminie pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku

Wybory Samorządowe_2024

Wójt Gminy Tymbark informuje, że pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Tymbark. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji dokonają wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego, zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi pracy Komisji oraz ustalą harmonogram pracy.

 

Materiały

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 22 listopada 2023 r.
obwieszczenie​_pow​_LIMANOWSKI​_A3​_2-2.pdf 0.10MB
Postanowienie Komisarza Wyborczego z 10 stycznia 2024 r.
Postanowienie​_Komisarza​_10012024r​_sig.pdf 0.17MB
POSTANOWIENIE NR 8/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu limanowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Postanowienie​_Komisarza​_o​_podziale​_Powiatu​_na​_okregi​_wyborcze​_120700​_II​_okregi​_8​_2024​_podzial​_sig-1.pdf 0.14MB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Rozporządzenie​_ws​_zarządzenia​_wyborów​_samorządowych.pdf 0.31MB
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r. 1) Załącznik nr 1
informacja​_o​_tworzeniu​_komitetu​_wyborczego​_wyborców​_w​_gminie​_do​_20​_tys​_mieszkańców.pdf 0.24MB
Załącznik nr 1
1706630624​_zalacznik-nr-1-zawiadomienie-o-utworzeniu-komitetu.docx 0.04MB
Załącznik 2
1706643864​_zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-utworzeniu-komitetu.docx 0.03MB
Załącznik nr 3
1706635701​_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-pelnomocnika-wyborczego(1).docx 0.02MB
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r.
Informacja​_zglaszanie​_kandydatow​_na​_radnych.pdf 0.21MB
Załącznik​_ 1​_Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Zalacznik​_​_nr​_1.docx 0.05MB
Załącznik​_2​_UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ
Zalacznik​_Nr​_2.docx 0.02MB
Załącznik​_3​_OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
Zalacznik​_nr​_3.docx 0.02MB
Załącznik​_4​_OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
Zalacznik​_nr​_4.docx 0.02MB
Załącznik​_5​_INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
Zalacznik​_nr​_5.docx 0.01MB
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Informacja​_-​_zglaszanie​_kandydatow​_na​_wojta​_burmistrza​_prezydenta.pdf 0.20MB
Załącznik​_1​_Zgłoszenie kandydata
Zalacznik​_nr​_1.docx 0.05MB
Załącznik​_2​_OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
Zalacznik​_nr​_2(1).docx 0.02MB
Załącznik​_3​_OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
Zalacznik​_nr​_3(1).docx 0.02MB
Załącznik​_4​_INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
Zalacznik​_nr​_4(1).docx 0.01MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 2 lutego 2024
Obieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dnia​_2​_lutego​_2024r.doc 0.03MB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 30 stycznia 2024 r. o wyborach, liczbie mieszkańców w gminach, właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, ich siedzibie i trybie pracy.
Komunikat​_Komisarza​_Wyborczego​_II​_w​_sprawie​_wyborów​_i​_terminów.pdf 0.19MB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Udziału​_w​_głosowaniu​_obywateli​_polskich.pdf 0.19MB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Udziału​_w​_głosowaniu​_UE.pdf 0.18MB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat wraz z załącznikami.
Uprawnienia​_niepełnosprawnych​_oraz​_osób​_powyżej​_60​_lat-1.pdf 0.22MB
Zał. 1 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
wniosek​_o​_sporządzenie​_aktu​_pełnomocnictwa.pdf 0.28MB
Zał. 2 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
zgoda​_na​_przyjęcie​_pełnomocnictwa.pdf 0.29MB
Zał. 3 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
zgłoszenie​_zamiaru​_głosowania​_korespondencyjnego.docx 0.02MB
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
ZPOW50182024​_upływ​_terminów​_uprawnienia​_niepełnosprawnych​_oraz​_60​_lat-1.pdf 0.13MB
Uchwała Nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Uchwała​_Nr​_43​_2024​_regulaminy​_TKW​_i​_ObKW.pdf 0.11MB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tymbark z dn. 9 lutego 2024 r. O Okręgach Wyborczych​_2024
OBWIESZCZENIE​_Wójta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dn​_9​_lutego​_2024​_r​_O​_Okręgach​_Wyborczych​_2024.docx 0.03MB
OBWIESZCZENIE Starosty Limanowskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
Obwieszczenie​_Starosty​_Limanowskiego-sig-1.pdf 0.19MB
POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Sejmik​_postanowienie​_komisarza​_o​_okregach​_wyborczych.pdf 0.11MB
Zał. 1 POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Sejmik​_postanowienie​_komisarza​_o​_okregach​_wyborczych​_zalacznik.pdf 0.10MB
Uchwała nr 42/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Uchwala-nr-42-2024.pdf 0.17MB
Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Wyjaśnienia​_dotyczące​_finansowaniu​_kampanii​_wyborczej.pdf 0.29MB
POSTANOWIENIE NR 400/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
KW​_II​_Postanowienie​_komisarza​_o​_TKW​_sig.pdf 0.36MB
Gminna Komisja Wyborcza w Tymbarku, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Tymbarku, Tymbark 49, 34-650 Tymbark
Gminna​_Komisja​_Wyborcza​_w​_Tymbarku,​_z​_siedzibą​_w​_Urzędzie​_Gminy​_w​_Tymbarku,​_Tymbark​_49,​_34-650​_Tymbark.docx 0.02MB
POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
KW​_II​_Postanowienie​_o​_zwolaniu​_posiedzenia​_TKW​_sig.txt 1.21KB
Informacja o składzie i dyżurach w związku z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnego
informacja​_o​_skladzie​_i​_dyzurach(2)-1.pdf 0.10MB
Informacja o składzie i dyżurach w związku z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na Wójta
informacja​_o​_skladzie​_i​_dyzurach(2).docx 0.03MB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tymbark z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
obwieszczenie​_o​_obwodach8032024.docx 0.03MB
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 marca 2024 r. o terminach losowań do Obwodowych Komisji Wyborczych
INFORMACJA​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Nowym​_Sączu​_II​_z​_dnia​_11​_marca​_2024​_r​_o​_terminach​_losowań​_do​_Obwodowych​_Komisji​_Wyborczych.docx 0.01MB
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 11 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
KOMUNIKAT​_GKW​_W​_TYMBARKU.pdf 0.03MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbark z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie​_radni​_14032024r​_1.docx 0.03MB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie​_Wójt​_14032024r.docx 0.02MB
Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Nowym Sączu o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Postanowienie​_o​_powołaniuOKW​_sig.pdf 0.20MB
Załącznik od 109-114
załącznik​_nr​_109-114.docx 0.02MB
Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Nowym Sączu o terminie zwołania I posiedzenia Komisji
Post​_KW​_II​_Nr​_438​_2024​_posiedzenie​_ObKW​_sig-2.pdf 0.18MB
Informacja Wójta Gminy Tymbark o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Tymbark
informacja​_18032024​_r.docx 0.01MB
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Limanowej z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIES~2.PDF 0.05MB
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszzcenie​_​_Wojewodzkiej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Krakowie​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatow​_na​_radnych​_w​_wyborach​_organow​_jednostek​_samorzadu​_terytorialnego​_zarzadzonych​_na​_dzien​_7​_kwietnia​_2024​_r.pdf 0.13MB
INFORMACJA WÓJTA GMINY TYMBARK - BEZPŁATNY TRANSPORT W DNIU WYBORÓW
informacja​_-​_transport.docx 0.01MB
Załącznik Klauzula transport do lokalu wyborczego
Klauzula​_transport​_do​_lokalu​_wyborczego.docx 0.02MB
Załącznik: Wzór zgłoszenia
Wzor​_zgloszenia.docx 0.03MB
INFORMACJA o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Tymbark w dniu 7 kwietnia 2024 r.
INFORMACJA​_o​_godzinach​_pracy​_Obwodowych​_Komisji​_Wyborczych​_w​_Gminie​_Tymbark​_w​_dniu​_7​_kwietnia​_2024​_r.docx 0.01MB
Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 7.04.2024 r.
Informacja​_o​_godzinanch​_​_pracy​_GKW​_w​_dniu​_7042024r.docx 0.02MB
Wyniki wyborów do Rady Gminy Tymbark
Wyniki​_wyborów​_do​_rady​_Gminy.pdf 0.70MB
Wyniki wyborów Wójta Gminy
Wyniki​_wyborów​_Wójta​_Gminy.pdf 0.25MB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
obwieszczenie​_rada​_​_KW​_II.pdf 2.57MB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
obwieszczenie​_wbp​_1​_tura​_KW​_II-1.pdf 0.67MB
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

Wybory UE

Materiały

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Postanowienie​_Prezydenta​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_11​_marca​_2024​_r.pdf 0.33MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 14 marca 2024 r. wyznacza się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.
Obieszczenie​_Wojta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dnia​_15​_marca​_2024r.doc 0.03MB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Obwieszczenie​_PKW​_o​_postanowieniu​_Prezydenta.pdf 0.20MB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
4​_Informacja​_o​_uprawnieniach​_wyborcow​_niepelnosprawnych​_oraz​_wyborcow​_ktorzy​_najpozniej​_w​_dniu​_glosowania​_ukoncza​_60​_lat.pdf 0.22MB
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
5​_Informacja​_o​_uplywie​_terminow​_zwiazanych​_z​_uprawnieniami​_wyborcow​_niepelnosprawnych​_oraz​_wyborcow​_ktorzy​_najpozniej​_w​_dniu​_glosowania​_ukoncza​_60​_lat-1.pdf 0.10MB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zał​_1​_Wniosek​_o​_sporzadzenie​_aktu​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania-1.pdf 0.19MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Zał​_2​_Zgoda​_na​_przyjecie​_pelnomocnictwa​_do​_glosowania-1.pdf 0.18MB
Wniosek zgłoszenie tarnsportu
Zał​_3​_Wzor​_zgloszenia​_transport.docx 0.03MB
Klauzula transportu do lokalu wyborczego
Zał​_4​_Klauzula​_transport​_do​_lokalu​_wyborczego.docx 0.02MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zał​_5​_zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego-pe.docx 0.02MB
Informacja o warunkach głosowania
Informacja​_o​_warunkach​_udzialu​_obywateli​_polskich​_w​_glosowaniu​_w​_obwodach​_glosowania​_utworzonych​_w​_kraju​_w​_wyborach​_do​_Parlamentu​_Europejskiego​_zarzadzonych​_na​_dzien​_9​_czerwca​_2024​_r.pdf 0.23MB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja​_o​_warunkach​_udzialu​_obywateli​_polskich​_w​_glosowaniu​_w​_obwodach​_glosowania​_utworzonych​_za​_granica​_i​_na​_polskich​_statkach​_morskich​_w​_wyborach​_do​_Parlamentu​_Europejskiego​_zarzadzonych​_na​_dzien​_9​_czerwca​_2024​_r.pdf 0.23MB
2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Informacja​_Panstwowej​_Komisji​_Wyborczej​_o​_warunkach​_udzialu​_obywateli​_Unii​_Europejskiej​_niebedacych​_obywatelami​_polskimi​_w​_wyborach​_do​_Parlamentu​_Europejskiego​_w​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_zarzadzonych​_na​_dzien​_9​_czerwca​_20.pdf 0.29MB
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09 maja 2024r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego
09​_Maja​_2024​_obwieszczenie.pdf 0.18MB
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 13 maja 2024 r.- dodatkowe zgłoszenia kandydatów
gm​_Tymbark​_informacja​_o​_losowaniach(3).pdf 0.10MB
POSTANOWIENIE NR 872/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Post​_KW​_II​_Nr​_872​_2024​_powolanie​_ObKW​_podpis​_sig.pdf 0.26MB
Zał. POSTANOWIENIE NR 872/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
załącznik​_do​_postanowienia .docx 0.02MB
Kodeks wyborczy – wyciąg PE 2024
kodeks​_wyborczy​_-​_wyciag​_PE​_2024.pdf 0.91MB
Uchwała nr 217/2024
Uchwala​_Nr​_217​_2024​_regulaminy​_OKW​_RKW​_i​_ObKW.pdf 0.17MB
Uchwała Nr 262/2024
Uchwala​_Nr​_262​_2024​_wytyczne​_dla​_ObKW​_przygotowanie​_i​_przeprowadzenie​_wyborow.pdf 0.62MB
Informacja o I posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
informacja​_20052024​_r.docx 0.01MB
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 16 maja 2024 r.
Kraków​_Obwieszczenie​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatow-1.pdf 0.15MB
INFORMACJA o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Tymbark w dniu 9 czerwca 2024 r.
informacja​_Wojta​_Gminy​_Tymbark​_z​_dn​_9062024​_r(2).docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}