W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata

Przedszkola

→ Przedszkole Samorządowe w Tymbarku

Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku 34-650 Tymbark 495 tel. (18) 33 25 170 e-mail: nzp@op.pl www.przedszkole.tymbark.iap.pl

Budynek Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku jest placówką 5-oddziałową. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz wykształconą kadrę pedagogiczną. Dzieci bawią się i uczą w przestronnych i barwnych salach. Do budynku przylega duży ogród z placem zabaw. Przedszkole prowadzi własną stołówkę, która zapewnia dzieciom świeże i smaczne posiłki. Absolwenci naszego przedszkola, to dzieci otwarte na świat, twórcze, osiągające dobre wyniki w nauce szkolnej.

Wirtualny spacer po okolicach Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

→ Parafialne Przedszkole Integracyjne św. Kingi

Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Świętej Kingi w Tymbarku 34-650 Tymbark 146 tel. (18) 33 25 151

Budynek Przedszkola Parafialnego w Tymbarku

Powstało z inicjatywy ks. Prałata Józefa Leśniaka. Tym, co je wyróżnia, to otwarcie dla wszystkich dzieci niezależnie od stanu umysłu i sprawności fizycznej. Dziecko zdrowe, dostrzegając inność kolegów uczy się tolerancji i wrażliwości, podmiotowego traktowania rówieśników. Dziecko niepełnosprawne ma możliwość rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie.

Jedna z wielu zalet przedszkola jest to, że rodzina każdego podopiecznego może liczyć na pomoc i wsparcie pracowników przedszkola. W przedszkolu działa zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

→ Niepubliczne Przedszkole u Cioci Agatki

Niepubliczne Przedszkole u cioci Agatki 34-650 Tymbark 326 tel. 662 210 699 e-mail: kontakt@ciociagatki.pl uciociagatki.pl

Budynek Niepublicznego Przedszkola u cioci Agatki

Niepubliczne Przedszkole U cioci Agatki w Tymbarku rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2012 roku. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30- 17:00.

Nie wygląda jak budynek użyteczności publicznej - mieści się w przystosowanym budynku wielorodzinnym, dlatego dzieci czują się tam jak w domu. Do dyspozycji podopiecznych pozostają trzy sale (jedna przeznaczona do poobiedniego odpoczynku) wyposażone w atestowane meble i zabawki oraz plac zabaw.

Dzieci spożywają posiłki na oddzielnej sali, która pełni funkcję jadalni. Budynek przedszkola jak i plac zabaw jest ogrodzony i otoczony wysokimi tujami, co daje poczucie bezpieczeństwa.

Szkoły podstawowe

→ Szkoła Podstawowa w Tymbarku

34-650 Tymbark 354 tel. (18) 33 25 280 e-mail: sptymbark@poczta.onet.pl www.sp.tymbark.pl

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku – to szkoła, do której uczęszczają uczniowie z trzech miejscowości Gminy Tymbark: Tymbarku, Zamieścia i części Podłopienia.

Placówka jest wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz estetyczny i ergonomiczny sprzęt.Szkoła korzysta z pomieszczeń i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trzech lokalizacjach: 

  • Tymbark 354 – siedziba główna, dyrekcja szkoły, sekretariat. W budynku mieści się 13 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka, w której jest zgromadzony księgozbiór liczący ponad 10 tysięcy woluminów, świetlica, gabinet lekarski i pokój zajęć rewalidacyjnych. Kuchnia szkolna przygotowuje codziennie ponad 300 obiadów, także w formie cateringu dla szkół w Zawadce i Podłopieniu. W tym budynku uczą się klasy I–V.
  • Tymbark 29 – budynek w Rynku. Tutaj uczą się klasy VI–VIII. Budynek posiada 8 pomieszczeń lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, funkcjonuje biblioteka szkolna (część księgozbioru dla starszych uczniów), punkt wydawania posiłków oraz pokój zajęć terapeutycznych.
  • Hala sportowa oraz boiska sportowe Orlik – to zaplecze sportowe szkoły, administrowane i utrzymywane przez placówkę – z infrastruktury tych obiektów korzystają, oprócz uczniów SP w Tymbarku, wszyscy chętni mieszkańcy gminy.

Szkoła zapewnia dobry poziom nauczania, pozytywne środowisko wychowawcze, wykwalifikowaną 37-osobową kadrę pedagogiczną, pedagoga szkolnego, logopedę, surdopedagoga i socjoterapeutkę, stwarzając w ten sposób przyjazną i serdeczną atmosferę.

Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Tymbarku

→ Szkoła Podstawowa w Zawadce

34-650 Tymbark Zawadka 18 tel. (18) 33 25 036 e-mail: spzawadka@o2.pl www.spzawadka.pl

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Tymbark. Koncepcja pracy szkoły polega na promowaniu zdrowego stylu życia. Szkoła zapewnia bardzo dobry poziom nauczania i wychowania. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Uczniowie znajdują w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, psychicznego, zdrowotnego, społecznego, moralnego i duchowego. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, innowacjach pedagogicznych oraz konkursach. Uczniowie mający trudności w nauce mają zapewnione zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.

Szkoła liczy 7 oddziałów do których uczęszcza obecnie 100 dzieci z Zawadki, Podłopienia i Tymbarku. Jest szkołą przyjazną dla ucznia, bezpieczną, gdzie uczniowie czują się gospodarzami. Uczniowie mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, salę zajęć ruchowych, świetlicę i boisko wielofunkcyjne. Szkoła posiada energiczną kadrę 14 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie, którzy potrafią pracować zespołowo i stale się doskonalą. Współgospodarzami szkoły są rodzice, którzy wspierają wysiłki nauczycieli na rzecz dzieci oraz inicjują przedsięwzięcia wychowawcze.

Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Zawadce

→ Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

34-650 Tymbark Podłopień 73 tel. (18) 33 25 072 e-mail: sppodlopien@o2.pl www.sppodlopien.pl

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu swoją działalność rozpoczęła 1 września 1908 roku. Początkowo nie posiadała własnego budynku i zajęcia lekcyjne odbywały się w wynajętej sali prywatnego domu. Dziś Szkoła ma własny budynek wraz pomieszczeniami wynajmowanymi dla OSP w Podłopieniu.

Rozbudowana w 2002 roku szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, w tym: pracownię komputerową na 10 stoisk, salę zajęć ruchowych wyposażoną w ramach projektu Radosna szkoła, bibliotekę oraz oddział zerowy. Oprócz stałych zajęć, szkoła oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. klub matematyków, kółko teatralne, klub języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia wyrównawcze.

Ponadto, dla uczniów o specjalnych potrzebach organizuje zajęcia terapii pedagogicznej, logopedii, rewalidacji. Uczniowie biorą udział w różnych projektach i programach: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Tymbark, Diament, Szklanka mleka, Owoce w szkole,  wspomniana Radosna szkoła.

Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Podłopieniu

→ Szkoła Podstawowa w Piekiełku

34-650 Tymbark Piekiełko 40 tel. (18) 33 25 641 e-mail: nsping@interia.pl www.szkolapiekielko.szkolnastrona.pl

Szkoła powstała 1 września 2005 roku. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic, które podpisało umowę o przejęciu szkoły i dzierżawie budynku z Urzędem Gminy Tymbark.

Do szkoły uczęszczają nie tylko uczniowie z terenu Piekiełka, ale również z okolicznych miejscowości i sąsiedniej gminy Limanowa. Placówka współpracuje z ze szkołą i gronem pedagogicznym z Whaley Bridge w Anglii, co umożliwia uczniom doskonalenie znajomości języka i kultury angielskiej oraz wyjazdy do tego kraju. Pośród wielu osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły, biorących udział w różnych konkursów wiedzy i talentu, Niepubliczne Gimnazjum może poszczycić się uzyskaniem w roku szkolnym 2005/2006 Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Uczniowi.

W roku 2013 oddano do użytkowania nowoczesną salę gimnastyczną, wybudowaną ze środków unijnych.

Wirtualny spacer po okolicach Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 34-650 Tymbark 349 tel. (18) 33 25 030 e-mail: zstymbark@poczta.onet.pl www.zstymbark.pl

Budynek Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku

To szkoła ponadpodstawowa, której organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. Placówka oferuje młodzieży uczęszczanie do 4-letnich liceów ogólnokształcących o profilu policyjnym i wojskowym lub do 5-letniego technikum agrobiznesu i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia w klasie wielozawodowej.

Do dyspozycji uczniów są dobrze wyposażone sale lekcyjne i klasopracownie do ćwiczeń, z dostępem do Internetu i tablicami multimedialnymi, dodatkowo biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum, multimedialnym, gdzie odbywają się różnego typu zajęcia edukacyjne i kulturalne, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia z samoobrony i sztuk walki, małą salę gimnastyczną służącą do prowadzenia zajęć z gimnastyki i tenisa stołowego, siłownię sportową zlokalizowaną w budynku internatu oraz szkolne boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Ponadto przy szkole zlokalizowana jest strzelnica pneumatyczna do szkoleń strzeleckich dla klas mundurowych.

Szkoła współpracuje z 16. Batalionem Powietrzno-Desantowym w Krakowie, Powiatową Komendą Policji w Limanowej, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Limanowej, Związkiem Polskich Spadochroniarzy Oddział II w Krakowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, JS „Strzelec 2007”w Tymbarku.

Przy Zespole Szkół działa także Internat, który zapewnia całodobową opiekę dla młodzieży z terenu Małopolski i województw ościennych, która uczy się w szkole. W okresie wakacji Internat jest miejscem wypoczynku dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, a także prowadzi schronisko szkolne PTSM.

Przy szkole działa także SKS, Strzelec, Koło SKKT i inne organizacje, których członkowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym szkoły i lokalnego środowiska, reprezentują ją na licznych imprezach, uroczystościach i zawodach.

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

34-650 Tymbark 249 tel. (18) 26 28 094 e-mail: ssmtymbark@wp.pl lub waszkiewiczrosiek@gmail.com szkola-muzyczna.org

Budynek Szkoły Muzycznej

Prowadzona jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 99 w Tymbarku, które jest kołem Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie.  

Jest szkołą publiczną nieodpłatną. Merytorycznie podlega Centrum Edukacji Artystycznej oraz  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Realizuje cykl w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie (wybranym przez ucznia lub proponowanym przez Komisję). Szkoła zapewnia uczniom właściwy rozwój.

Społeczna Szkoła Muzyczna działa od 1991 roku, od 2015 roku, w uznaniu wysokich efektów nauczania, jako Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna. Szczególnie wybijający się uczniowie są stypendystami Krajowej Fundacji na Rzecz Dzieci w Warszawie, liczni są też stypendystami krajowych i zagranicznych instytucji, uczęszczają do szkół i klas dla dzieci utalentowanych w całej Polsce. Wielu absolwentów, po zakończeniu edukacji muzycznej, pracuje w zawodzie w Polsce, jak i w wielu krajach świata. W 2011 roku Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Muzycznej w Tymbarku

{"register":{"columns":[]}}