W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia Rozwoju Gminy Tymbark

Niniejszy dokument został opracowany w celu stworzenia planu działań, jakie mają zostać podjęte w miejscowościach Gminy Tymbark, w latach 2015 - 2022 dla poprawy jakości życia ich mieszkańców, głównie w aspektach: społecznym i ekonomicznym. Strategia Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2023-2030 jest w trakcie opracowywania i niebawem się ukaże.

Baner ukazuje napis "Strategia Rozwoju Gminy Tymbark" obok herbu Gminy

Do opracowania strategii rozwoju zastosowano metodę pracy opartą na
konsultacjach społecznych. W celu zapewnienia odpowiedniego forum
i uwzględnienia opinii mieszkańców zapewniono udział w opracowywaniu założeń
do strategii przedstawicielom instytucji działających na terenie gminy, liderom
społeczności lokalnej oraz władzom gminy. Takie podejście w większym stopniu
gwarantuje, iż zarówno społeczność gminy, jak i jej władze będą identyfikować się
z treścią zapisów strategii, a także chętniej wprowadzać będą niezbędne
uzupełnienia i modyfikacje, wynikające ze zmieniającej się sytuacji społecznogospodarczej gminy i jej otoczenia.
Katalog działań inwestycyjnych przedstawionych do realizacji w ramach niniejszej
strategii należy traktować jako otwarty. Powinien on być na bieżąco weryfikowany,
odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy, jednakże z zachowaniem
spójności z wyznaczonymi celami i wizją rozwoju gminy w kolejnych latach.
Każdorazowa zmiana strategii wymagać będzie ponownego uchwalenia przez Radę
Gminy.

 

 

Materiały

Strategia Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015-2022
strategia-tymbark-2015-2022-1005.pdf 2.90MB
{"register":{"columns":[]}}