W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sołectwa

Sołectwo Tymbark

Sołtys wsi Tymbark - Andrzej Ligas

Widok z lotu ptaka na Sołectwo Tymbark

TYMBARK – prawa miejskie nadane miał w 1353 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, w obręb miasta wówczas włączono 2 752 hektary.

W roku 1870 Tymbark liczył 657 mieszkańców. Mieszczanie tymbarscy po uwłaszczeniu otrzymali uposażenie: 349 morgów ziemi ornej, 59 morgów łąk i ogrodów, 90 morgów pastwisk i 230 morgów lasu. Dwór miał na terenie miasta 25 morgów ziemi ornej, 4 morgi ogrodów i łąk, oraz 20 morgów pastwisk.

W roku 1907 Tymbark stanowił odrębną jednostkę administracyjną, każda wieś wchodząca w skład gromady Tymbark, stanowiła wtedy samodzielną gminę ze swoim wójtem na czele.

Jeżeli chodzi o oświatę, do czasów autonomii Galicji we wsiach nie było oddzielnych szkół, lecz dla całej parafii była jedna szkoła parafialna w Tymbarku, do której uczęszczała młodzież ze wsi należących do parafii. Tymbark był miastem i z tego tytułu posiadał szkołę parafialną na poziomie trzyklasowym.

Początki swego rozwoju zawdzięcza Tymbark idei spółdzielczości. Inicjatorami zespołowego działania dla rozwoju Tymbarku byli inż. Józef Marek, dr Józef Macko, Państwo Myszkowscy i Turscy, miejscowy proboszcz oraz ksiądz Szewczyk.

W latach 1932-1935 wybudowano Spółdzielnię Mleczarską, a w 1935 roku wybudowano Podhalańską Spółdzielnię Owocowo-Warzywną, która następnie  została nazwana jego imieniem, a  dziś słynie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie z produkcji soków TYMBARK.

 

RADA SOŁECKA WSI TYMBARK:

 • Rafał Brzazgoń

 • Grzegorz Chudy

 • Janusz Giza

 • Marian Jaroszyński

 • Marek Kawula

 • Krzysztof Pawlik

 • Katarzyna Smaga

 • Józef Wańczyk

 • Wojciech Woźniak

Materiały

Statut Sołectwa Tymbark
statutu-solectwa-tymbark.pdf 0.21MB
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwa Tymbark
uchwala-w-sprawie-nadania-statutu-solectwa-tymbark.pdf 0.07MB
Sołectwo Podłopień

Sołtys wsi Podłopień - Stanisław Puchała

Widok z lotu ptaka na Sołectwo Podłopień

JASNA PODŁOPIEŃ w 1870 roku liczyła o 200 mieszkańców więcej niż Tymbark tj. 880 mieszkańców, otrzymali znacznie więcej pola i lasu – 914 morgów ziemi ornej, 204 morgi łąk i ogrodów, 274 morgi pastwisk, 355 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 255 morgów lasu, 10 morgów pastwisk, 2 morgi łąk i ogrodów oraz 9 morgów pola ornego.

W 1907 roku Jasna była miejscowością zachowującą podział na „Jasną” i „Podłopień”. Według statystyki „Jasna” obejmowała 45 budynków mieszkalnych z 287 mieszkańcami, a Podłopień 114 budynków mieszkalnych z 689 mieszkańcami.

Zarządzeniem nr 63 Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 27 listopada 1965 r. została zmieniono nazwa miejscowości z „Jasna Podłopień” na „Podłopień”.

RADA SOŁECKA WSI PODŁOPIEŃ:

 • Robert Duda

 • Andrzej Boczoń

 • Jan Kaim

 • Stanisław Kuc

 • Józef Kordeczka

 • Jan Trębacz

Materiały

Statut Sołectwa Podłopień
statut-solectwa-podlopien.pdf 0.21MB
Sołectwo Zawadka

Sołtys wsi Zawadka - Maria Łabuz

Widok z lotu ptaka na Sołectwo Zawadka

ZAWADKA w 1870 roku liczyła 799 mieszkańców, a przy uwłaszczeniu w 1870 roku tamtejsi chłopi otrzymali 326 morgów ziemi ornej, 52 morgi łąk i ogrodów, 108 morgów pastwisk i 29 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 11 morgów pastwisk, 10 morgów łąk i ogrodów oraz 37 morgów pola ornego.

W Zawadce w 1907 roku było 47 budynków mieszkalnych oraz 304 mieszkańców.

RADA SOŁECKA WSI ZAWADKA:

 • Józef Juszczak

 • Stanisław Kawula

 • Zbigniew Kordeczka

 • Janusz Krzyściak

 • Czesław Malarz

Materiały

Statut Sołectwa Zawadka
statut-solectwa-zawadka.pdf 0.21MB
Sołectwo Piekiełko

Sołtys wsi Piekiełko - Zofia Jeż

Widok z lotu ptaka na Sołectwo Piekiełko

PIEKIEŁKO w 1870 roku liczyło 347 mieszkańców, a po uwłaszczeniu chłopi otrzymali: 161morgów ziemi ornej, 37 morgów łąk i ogrodów, 34 morgi pastwisk, 64 morgi lasu. Dwór zachował tam dla siebie 108 morgów lasu, 27 morgów pastwisk, 20 morgów łąk i ogrodów oraz 108 morgów gruntu ornego.

W Piekiełko w 1907 r. było 79 budynków mieszkalnych oraz 474 mieszkańców.

RADA SOŁECKA WSI PIEKIEŁKO:

 • Janusz Czyrnek

 • Zbigniew Gąsiorek

 • Filip Malec 

 • Wojciech Juszczak

Materiały

Statut Sołectwa Piekiełko
statut-solectwa-piekielko.pdf 0.20MB
Sołectwo Zamieście

Sołtys wsi Zamieście - Zbigniew Hojnor

Widok z lotu ptaka na Sołectwo Zamieście

ZAMIEŚCIE w 1870 roku liczyło 799 mieszkańców, po uwłaszczeniu otrzymali: 31 morgów gruntów ornych, 106 morgów łąk i ogrodów, 178 morgów pastwisk, 98 morgów lasu. Dwór zachował dla siebie 93 morgi ziemi ornej, 14 morgów łąk i ogrodów, 24 morgi pastwisk i 205 morgów lasu.

W 1907 roku Zamieście dzieliło się na „Górne” i „Dolne” lub „Pierwsze” i „Drugie”. Pierwsze liczyło 90 budynków mieszkalnych, a drugie 60 budynków mieszkalnych, razem 150 budynków mieszkalnych z 913 mieszkańcami.

RADA SOŁECKA WSI ZAMIEŚCIE:

 • Zbigniew Hojnor

 • Jacek Kasperski,

 • Józef Kurczab

 • Józef Ryś

 • Zbigniew Sędzik

 • Władysław Skrzatek

 

Materiały

Statut Sołectwa Zamieście
statut-solectwa-zamiescie.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}