W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Spacerkiem po Kończycach Wielkich – II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/ Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové

28.08.2018

Od lewej do prawej loga: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Gmina Hażlach realizuje w partnerstwie z Miastem Karwina projekt: „Spacerkiem po Kończycach Wielkich – II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/ Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové”  

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426

Istotą projektu jest zwiększenie odwiedzalności pogranicza czesko-polskiego poprzez poprawę dostępu do atrakcji turystycznych oraz promocję walorów turystycznych pogranicza, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy w branży turystycznej. Dodatkową atrakcją zachęcającą turystów do odwiedzenia naszych miejscowości będą  polsko-czeskie imprezy rekreacyjne odbywające się w Kończycach Wielkich i Karwinie, związane z historią i osobą hrabiny Thun-Hohenstein. 

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa ścieżki hrabiny Thun-Hohenstein poprzez budowę ścieżki dla pieszych wzdłuż ulic Kościelnej i Dębina na odcinku ok. 172 m, co pozwoli turystom, odwiedzającym i mieszkańcom na bezpieczne przejście od przykościelnego parkingu  i kościoła do istniejącej ścieżki hrabiny a dalej do kompleksu parkowo-pałacowego, okazałych dębów oraz bazy gastronomiczno-hotelarskiej usytuowanej w zabudowaniach dawnego folwarku hrabiny.

Aby podnieść  odwiedzalność terenu, zaplanowano szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną atrakcji Kończyc Wielkich i Karwiny w polskich i czeskich mediach – prasie (Głos Ziemi Cieszyńskiej, Głos – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej, Karvinský zpravodaj, Wiadomości Gminy Hażlach), polskim Radiu Katowice, czeskiej telewizji regionalnej Polar i Internecie (strony Partnerów, portale społecznościowe). Dzięki tym działaniom, turyści (przede wszystkim mieszkańcy województwa śląskiego oraz morawsko-śląskiego) dowiedzą się, że w Karwinie i Kończycach Wielkich też można ciekawie spędzić czas i że na pograniczu polsko-czeskim są inne ciekawostki, a nie tylko typowo turystyczne miejscowości górskie.  

Dodatkową okazją do przyciągnięcia turystów i odwiedzających do Kończyc Wielkich  i Karwiny będą imprezy rekreacyjne:

Polsko-czeski bieg na orientację śladami historii z quizem dotyczącym obu miast partnerskich,

Polsko-czeski rajd rowerowy śladami hrabiny Thun-Hohenstein, którego trasa będzie prowadziła z Karwiny do Kończyc i z powrotem.

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 41 979 EURO

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 33 995 EURO

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1764,71 EURO,

z tego Gmina Hażlach – wysokość wydatków kwalifikowanych 37 279 EURO, dofinansowanie z EFRR 30 000,00 EURO, dofinansowanie z Budżetu Państwa 1764,71 EURO.

{"register":{"columns":[]}}