W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach

04.12.2017

W poziomie loga: Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej napis: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach”.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego wsi Hażlach i Zamarski poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej i ograniczenie zanieczyszczenia wód.

Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

{"register":{"columns":[]}}