W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie

25.03.2021

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Hażlach pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT na przebudowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie.

W ramach projektu przewidziano budowę nowego ciągu technologicznego, stanowiącego niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków, montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych, wprowadzenie usprawnień systemu sterowania pompowni zasilającej oczyszczalnię, systemu nadzoru i inteligentnego zarządzania, prace remontowe istniejących obiektów, a także zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni, rozbudowę ogrodzenia oraz modernizację oświetlenia wokół pompowni (OZE). Efektem projektu będzie nowoczesna i spełniająca wymogi ochrony środowiska oczyszczalnia ścieków w Aglomeracji Pogwizdów, Gmina Hażlach.

Całkowita wartość projektu – 6 063 084,23 zł brutto, wydatki kwalifikowalne 4 929 336,77 zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 4 189 936,23 zł.

{"register":{"columns":[]}}