W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie

12.01.2017

Od lewej krawędzi do prawej w poziomie loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

6 grudnia 2016 roku została podpisała umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie” pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim

Celem projektu jest:

- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości zajęć w publicznym Przedszkolu w Pogwizdowie (Gmina Hażlach) poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego zapewniającego 25 miejsc dla dzieci 3-4 letnich, co przełoży się na osiągnięcie celów wskazanych w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego: Cel szczegółowy 4.1.1 - zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz Cel szczegółowy 4.1.2 - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w subregionie południowym województwa śląskiego;

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przez prowadzenia zajęć dodatkowych dla 30 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

- poprawa jakości edukacji przedszkolnej m.in. dzięki doposażeniu nowego oddziału Przedszkola w Pogwizdowie, rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych realizowanych poza bezpłatnym czasem działania OWP. 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 139 466,94 złotych.

Realizacja projektu przewidziana jest od lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.     

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}