W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę/Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše

30.07.2018

Od lewej do prawej loga: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Gmina Hażlach realizuje w partnerstwie z Miastem Karwina projekt: „Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę/Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše”  

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001480

Istotą projektu jest współpraca Gminy Hażlach i Miasta Karvina w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz wykorzystania potencjału obu Gmin. Realizacja projektu ma na celu integrację społeczeństw obu Gmin poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalno-sportowych promujących tradycję, muzykę, kuchnię Śląska Cieszyńskiego.  Podejmowane działania inwestycyjne są niezbędne do realizacji wspólnych działań. 

Projekt zakłada nawiązanie współpracy i integrację społeczeństw Gminy Hażlach i Miasta Karvina poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalno-sportowych  promujących tradycje Śląska Cieszyńskiego: Świynto Dziedziny, podczas których będą obchodzone jubileusze założenia Zamarsk i Karwiny, odbędą się występy dzieci ze szkoły Podstawowej w Zamarskach oraz z Karwiny, koncerty zespołów a imprezie towarzyszyć będą tradycyjne potrawy kuchni regionalnej przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Kolejną wspólną imprezą będzie Zamarskie Biesiadowanie, podczas którego wystąpią zespoły regionalne promujące lokalną kulturę, dzieci ze szkoły w Zamarskach i Karwinie. Podczas imprezy zostanie wmurowana kolejna gwiazda w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej. Dla amatorów aktywnego wypoczynku zaplanowano Lutnia Bike Marathon – wyścig rowerowy ze startem i metą w parku rekreacyjnym. Uczestnicy rajdu startujący w wyścigu będą musieli pokonać kilkunastokilometrową trasę wokół Zamarsk. Droga będzie prowadziła malowniczymi leśnymi ścieżkami, przesmykami i trudnymi podjazdami. Rajd rowerowy stanowić będzie doskonałą promocję walorów krajobrazowych Gminy Hażlach. Podczas Czesko-Polskiego Przeglądu Piosenki dzieci naszych szkół w Zamarskach i Karwinie będą razem występowały, śpiewały „pieśniczki” – będzie to okazja do poznania się i nawiązania przyjaźni pomiędzy dziećmi, jak również rodzicami, dziadkami, rodzinami dzieci. W ramach projektu zaplanowano działania zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej.

Aby możliwe było prezentowanie dorobku kulturalnego Śląska Cieszyńskiego, w szczególności regionalnych pieśni, występów artystycznych, zespołów ludowych, planuje się wybudowanie w parku rekreacyjnym zadaszonej sceny, która sąsiadować będzie z Aleją Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej, siłownią zewnętrzną oraz placem zabaw. W ramach projektu zaplanowano również szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną projektu w mediach.

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 58 158,29 EURO

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 515,47 EURO

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1176,47 EURO,

z tego Gmina Hażlach – wysokość wydatków kwalifikowanych 48 140,09 EURO, dofinansowanie z EFRR 20 000,00 EURO, dofinansowanie z Budżetu Państwa 1176,47 EURO.

{"register":{"columns":[]}}