W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dziedzictwo, które łączy ponad granicami/Dědictví, které spojuje přes hranici

30.04.2020

Od lewej do prawej loga: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Gmina Hażlach oraz Statutární město Karviná realizują projekt „Dziedzictwo, które łączy ponad granicami/Dědictví, které spojuje přes hranici” (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002043), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt zakłada realizację wspólnego mechanizmu w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, związanego m.in. z historią i osobą hrabiny Thun-Hohenstein oraz atrakcjami zlokalizowanymi na terenie obu partnerów projektu. Dzięki wspólnej, polsko-czeskiej strategii i kampanii marketingowej, a także polsko-czeskim działaniom reklamowym, nastąpi zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy w branży turystycznej. Głównym celem projektu jest stworzenie oferty promocyjno-marketingowej opierającej się na atrakcjach zlokalizowanych w Zamku Frysztat oraz atrakcjach znajdujących się na trasie „Ścieżki zdrowia hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein“ i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Kończycach Wielkich (Gmina Hażlach). Wspólnym dziedzictwem kulturowym, łączącym obu partnerów oraz poszczególne elementy wspólnego polsko-czeskiego projektu, jest postać „Dobrej Pani“, czyli hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein – ostatniej właścicielki  pałacu w Kończycach Wielkich (Gmina Hażlach), wywodzącej się ze szlacheckiego rodu Larisch von Mönnich z Karwiny. Celem projektu jest także podniesienie atrakcyjności bogactwa przyrodniczego i kulturowego znajdującego się w Kończycach Wielkich (Gmina Hażlach) oraz Zamku Frysztat (Miasto Karwina).

W ramach projektu powstał nowy produkt „Wspólne dziedzictwo Olzy/Společné dědictví Olzy“. Więcej informacji na stronie internetowej „Wspólne dziedzictwo Olzy“.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}