W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach

12.01.2017

Od lewej krawędzi do prawej w poziomie loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

14 grudnia 2016 roku została podpisała umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach” pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim.

Projekt przyczyni się do zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Hażlach należącej do Subregionu Południowego. Dzięki realizacji projektu zostaną utworzone dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego dla 34 dzieci (18 Mężczyzn, 16 Kobiet), w tym 5 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 187 dzieci (97 M, 90 K) z 4 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w zakresie stwierdzonych deficytów oraz 11 (11 K) nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kompetencje.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz 4 OWP.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku w 4 OWP w Gminie Hażlach:

– Przedszkole w Kończycach Wielkich (ulica Szkolna 5),

– Przedszkole w Pogwizdowie (ulica Kościelna 21),

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Hażlachu (ulica Kościelna 2),

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zamarskach (ulica Szkolna 1).

Celem projektu jest:

– zwiększenie dostępu do wysokiej jakości zajęć w 4 ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Hażlach (tj. Przedszkolu w Kończycach Wielkich i w Pogwizdowie, oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach) przez utworzenie 34 miejsc, co przełoży się na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza dzieci 3-4 letnich oraz na osiągnięcie celów wskazanych w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego: Cel szczegółowy 4.1.1 – zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz Cel szczegółowy 4.1.2 – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w subregionie południowym województwa śląskiego

– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przez prowadzenia zajęć dodatkowych dla 187 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

– poprawa jakości edukacji przedszkolnej m.in. dzięki doposażeniu 4 OWP, rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych realizowanych poza bezpłatnym czasem działania OWP, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wartość projektu: 653 743,25 złotych.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 555 681,76 złotych.

W ramach projektu w Przedszkolu w Kończycach Wielkich został utworzony dodatkowy oddział przedszkolnych i powstało 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu podniesienia jakości nauczania zostanie zakupione wyposażenie oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne. W przedszkolu w ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Nauczyciele przedszkola podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

W Przedszkolu w Pogwizdowie zostało utworzonych 12 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, odbywają się zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i zajęcia terapeutyczne z psychologiem oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i urządzenia placu zabaw.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu w ramach projektu został utworzony dodatkowy oddział przedszkolnych i powstało 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w zajęciach dodatkowych: zajęciach kompensacyjnych, terapeutycznych, arteterapii, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach z psychologiem rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz zajęciach prowadzonych Metodą Krakowską. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zamarskach w ramach projektu powstało dodatkowe miejsce oraz została podniesiona jakość edukacji przedszkolnej. Oddziały zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz urządzenia placu zabaw. Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej oraz w zajęciach terapeutycznych z psychologiem. Od stycznia 2017 roku prowadzone są również zajęcia terapeutyczne i logopedyczne.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}