W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami/ Naše spolupráce v rámci kultury a sportu sahá až za hranice našeho kraje

01.03.2021

Od lewej do prawej loga: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Gmina Hażlach wraz z Gminą Łomna Górna z Republiki Czeskiej i Gminną Biblioteką Publiczną w Hażlachu realizują projekt

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002519

Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami/Naše spolupráce v rámci kultury a sportu sahá až za hranice našeho kraje

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Istotą projektu jest współpraca Gminy Łomna Górna z Republiki Czeskiej i Gminy Hażlach z Gminną Biblioteką Publiczna w Hażlachu w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz wykorzystania potencjału obu Gmin. Realizacja projektu ma na celu integrację społeczeństw obu Gmin, a także ich promocję jako terenów atrakcyjnych turystycznie poprzez wspólne organizowanie imprez kulturalno -sportowych promujących tradycję, muzykę, sport oraz kuchnię Śląska Cieszyńskiego. Podejmowane działania inwestycyjne są niezbędne do realizacji wspólnych działań.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}