W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rewitalizacja centrum Hażlacha – II etap zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Hażlachu

29.03.2021

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Hażlach pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie na „Rewitalizację centrum Hażlacha – II etap zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Hażlachu”.

Projekt polega na zagospodarowaniu na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach terenów przyległych do przebudowanego w I etapie na Dom Przyrodnika zabytkowego budynku dawnego spichlerza w Hażlachu.

Drugi etap inwestycji obejmie realizację:

– około 188 metrów toru do pumptracku,

– małego toru owalnego dla dzieci,

– instalacji elektrycznej (oświetlenie),

– placu zabaw oraz ogrodzenia.

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny poprzez zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej w otoczeniu zabytkowego budynku muzealnego Domu Przyrodnika w Gminie Hażlach. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenów oraz ułatwi dostęp do atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Szacowana wartość projektu wynosi 1 025 345,15 złotych, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 974 077,88 złotych.

{"register":{"columns":[]}}