W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inwestycje w Gminie Hażlach w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20.06.2022

Logo projektu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Napis: W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie Hażlach przyznano 5 941 496 zł. Po prostu inwestujemy w Polskę! Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. W tle zarysy budowy. Z prawej strony godło państwowe. Poniżej loga: Polski Ład, BGK Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Hażlach otrzymała wstępne promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 3 zadań:

  • „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C.O. oraz zmianę poszycia dachowego”

Przedmiotem inwestycji jest niezbędna modernizacja Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie polegająca na:

– wymianie poszycia dachowego na blachodachówkę – powierzchnia około 3414 m2;

– ociepleniu ścian zewnętrznych centralnej części budynku – około 1524 m2;

– remoncie kotłowni gazowej wraz z regulacją hydrauliczną instalacji c.o.,

– wykonaniu zasilania energetycznego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zestawu podnoszącego ciśnienie w instalacji hydrantowej.

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego jest największą placówką oświatową w Gminie Hażlach, do której uczęszczają dzieci z terenu Pogwizdowa, Brzezówki oraz części Hażlacha.

Jest to w sumie 370 dzieci, co stanowi ponad 44% wszystkich dzieci z terenu Gminy Hażlach, uczęszczających do szkół podstawowych. Budynek szkolny wymaga pilnego, generalnego remontu. Od dłuższego czasu szkoła boryka się z punktowymi przeciekami dachu na całej powierzchni. Dodatkowo kotłownia centralnego ogrzewania z uwagi na swój wiek (ponad 20 lat) staje się coraz bardziej awaryjna, jak również mało ekonomiczna w kontekście zużycia gazu. Pilną potrzebą jest również termomodernizacja obiektu szkolnego, która w znaczny sposób ograniczy koszty utrzymania budynku, jak również emisję gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2 210 000,00 zł.

  • III etap rewitalizacji centrum Hażlacha przebudowa układu drogowego w centrum wsi

Przedmiotem inwestycji jest przeprojektowanie układu drogowego (wykonanie drogi, odwodnienia, oświetlenia oraz miejsc postojowych) w centrum wsi – dotychczasową zatokę autobusową przesunięto w kierunku południowym i skorygowano przebieg na równoległy do ul. Głównej. Na powiększonym w ten sposób terenie przewidziano plac w kształcie prostokąta, stanowiący strefę handlową dla rolników. Projektuje się na nim m.in. miejsca do siedzenia oraz tablice informacyjne. Plac będzie przecinać ciąg komunikacyjny łączący projektowany teren ze zrewitalizowanym w latach ubiegłych centrum wsi Hażlach. W osi ciągu pieszego znajdować się będzie przeniesiony budynek handlowy wraz z wiatą przystankową. Pozostałą część terenu stanowić będzie zieleń wysoka i niska. Gmina Hażlach od zawsze kojarzona była z „fabryką” zdrowej i ekologicznej żywności, która jest znakiem firmowym lokalnych rolników. Dużym mankamentem oraz barierą w rozwoju ich działalności jest brak miejsca, gdzie te produkty mogłyby być sprzedawane. Dlatego bardzo pozytywnie odebrano uchwalenie Ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na kanwie tych przepisów hażlaski samorząd zamierza stworzyć w centrum Hażlacha teren, na którym będą oferowane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, ponieważ teren ten posiada dogodną lokalizację, w centrum gminy, blisko atrakcji turystycznej (wyróżnionej przez Marszałka Województwa Śląskiego nagrodą w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa w roku 2021), którą jest Dom Przyrodnika. Zgodnie z celami statutowymi instytucji promuje ona m.in. zdrowy tryb życia, którego nieodzownym elementem jest lokalna żywność, która mogłaby być promowana i certyfikowana lokalną marką Domu Przyrodnika – a wszystko to w myśl zasady wiem, co jem.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 330 000,00 zł.

  • Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego jest największą placówką oświatową w Gminie Hażlach, do której uczęszczają dzieci z terenu Pogwizdowa, Brzezówki oraz części Hażlacha. Jest to w sumie 370 dzieci, co stanowi 44,26% wszystkich dzieci z terenu Gminy Hażlach. Placówka charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania, a przede wszystkim jest miejscem, gdzie można realizować swoje pasje sportowe. W placówce tej od pierwszej klasy funkcjonują oddziały sportowe, co ma znakomite przełożenie na wyniki sportowe wychowanków szkoły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w powiecie cieszyńskim. Z uwagi na powyższe, samorząd gminny dokłada wszelkich starań, aby baza sportowa, którą dysponuje szkoła, była jak najlepsza. Aktualnie dzieci mogą korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej. W 2017 roku oddano do użytku największe boisko wielofunkcyjne w gminie. W ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności powstała siłownia plenerowa, a z funduszu sołeckiego wybudowano plac do street workoutu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz celem dalszej poprawy posiadanej bazy sportowej, która służy całej społeczności gminnej, planowana jest budowa skateparku, boiska dla siatkówki plażowej, ścieżek rolkowych, małego amfiteatru oraz modernizacja boiska trawiastego (na którym codziennie ćwiczy młodzież skupiona w lokalnym klubie sportowym, który w bieżącym roku obchodzić będzie swoje 75-lecie), znajdującego się przy szkole, poprzez budowę zadaszonych trybun, piłkochwytów oraz barier oddzielających płytę boiska od widowni wraz z niezbędnym wybrukowaniem terenu. Projektowany skatepark wraz z oświetleniem będzie posiadał wymiary około 35 x 12 metrów, a w jego skład będą wchodzić m.in. roll-in z quarterpipem, osobny quarterpipe z bankrampą, jumpbox, funbox z grindboxem, osobny grindbox z wallie. Pozostałą część terenu stanowić będzie zieleń wysoka i niska.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2 401 496,00 zł.

{"register":{"columns":[]}}