W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví

17.01.2019

Od lewej do prawej loga: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Projekt dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínske Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Gmina Hażlach realizuje w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie projekt: „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví” 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886

Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności pogranicza polsko-czeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej dzięki inwestycjom poprawiającym stan istniejącego dziedzictwa kulturowego pogranicza. W ramach projektu planuje się odnowienie wnętrza kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich, wzbogacenie ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein o ławkę z podobizną hrabiny oraz modernizację wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie.

W projekcie przewidziano realizację następujących działań:

Wspólne przygotowanie projektu

Zarządzanie projektem

Działania promocyjne i informacyjne

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich

Przystosowanie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie dla odwiedzających

Podniesienie atrakcyjności Kończyc Wielkich przez posadowienie pomnika Hrabiny Thun- Hohenstein

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 80 968,00  EURO

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 58 475,00 EURO

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1764,70 EURO,

z tego Gmina Hażlach - wysokość wydatków kwalifikowanych 18 148,00 EURO, dofinansowanie z EFRR 15 000,00 EURO, dofinansowanie z Budżetu Państwa 882,35 EURO.

{"register":{"columns":[]}}