W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nauczanie dwujęzyczne

Tutaj dowiesz się o unikatowym podejściu edukacyjnym, które umożliwia rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych uczniów w dwóch różnych językach.

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne stanowi unikalny sposób kształcenia, w którym język ojczysty i język obcy są wykorzystywane w procesie nauczania przedmiotów ogólnokształcących. W praktyce oznacza to, że nauczyciel prowadzi lekcje zgodnie z programem nauczania, wykorzystując zarówno język ojczysty, jak i obcy. Ten zintegrowany model nauczania, nazywany także CLIL (Content and Language Integrated Learning), stawia na połączenie treści przedmiotowych z nauką języka.

W metodzie CLIL szczególny nacisk kładzie się na praktyczne aspekty nauki języka. Uczeń nie tylko zdobywa słownictwo z różnych dziedzin w dwóch językach, ale również uczy się opisywania i analizowania zjawisk w obu językach. To podejście umożliwia uczniowi poszerzanie swoich horyzontów poznawczych, odkrywanie różnic w sposobach wyrażania myśli oraz nabycie umiejętności komunikacji w dwóch językach. Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu uczniowie mają możliwość osiągnięcia większej swobody językowej oraz lepszego zrozumienia treści przedmiotowych.

Wideo

Dla Dyrektora

Drodzy Dyrektorzy, 
Wprowadzenie działań dwujęzycznych do Państwa placówki stwarza nowe perspektywy i wzbogaca doświadczenie uczniów. Tego rodzaju podejście nie tylko rozwija umiejętności językowe, ale także poszerza horyzonty poznawcze i kulturowe uczniów. Poprzez działania dwujęzyczne Państwa szkoła może stworzyć unikalne środowisko edukacyjne, które przygotuje uczniów do wyzwań globalnego świata, rozwijając ich elastyczność językową i interkulturową.

Dla nauczyciela

Nauczycielu, otwórz drzwi do dwóch języków, otwórz umysł na cały świat!

Wprowadzenie elementów dwujęzyczności do Twoich zajęć pozwoli uczniom na zdobycie kompetencji językowych i kulturowych, które staną się cennym atutem w ich przyszłości. Dzięki takim działaniom możesz stworzyć inspirujące i wszechstronne środowisko edukacyjne, które przyczyni się do lepszego przygotowania Twoich uczniów do globalnych wyzwań. 

Przykładowe scenariusze lekcji dwujęzycznych

•    Teacher’s CLIL Book 

Projekty dwujęzyczne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, takie jak projekt "CHOPIN – language learning in sCHools: Preferably Immersive and billiNgual," to innowacyjne inicjatywy, które umożliwiają wzbogacenie edukacji o elementy dwujęzyczności. 
Przez skoncentrowanie się na preferencyjnym i wszechstronnym nauce języków oraz wdrażaniu koncepcji dwujęzycznych, projekty te przyczyniają się do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i kulturowej świadomości uczniów. Dzięki nim, uczniowie mają szansę zdobywać wiedzę i umiejętności w dwóch językach, otwierając drzwi do globalnego zrozumienia i współpracy.

Materiały

CHOPIN – language learning in sCHools: Preferably Immersive and billiNgual)
{"register":{"columns":[]}}