W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
SCDN Logotyp projektu „CHOPIN – language learning in sCHools: Preferably Immersive and billiNgual” Flaga UE

CHOPIN – language learning in sCHools: Preferably Immersive and billiNgual

Czy możemy sobie wyobrazić, że nauczyciele korzystają z wirtualnej rzeczywistości, aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe, osobiste i cyfrowe? Projekt „CHOPIN – Nauka języków w szkołach: Preferencyjnie przez zanurzenie i dwujęzyczność” właśnie to robi, łącząc nowoczesne technologie z nauką języków obcych w sposób innowacyjny i angażujący.

Chopin

Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (Polska) oraz C.P.SERV LIMITED (Cypr). Skierowana jest do nauczycieli zainteresowanych wprowadzeniem cyfrowych rozwiązań dwujęzycznych na różnych poziomach edukacyjnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu „CHOPIN” jest rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych i wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR). Ale to nie wszystko! Inicjatywa ma także na celu:

Wprowadzenie VR do doskonalenia nauczycieli

Projekt dąży do włączenia nowoczesnej technologii VR do procesu doskonalenia nauczycieli, umożliwiając im lepsze dostosowanie się do potrzeb dzisiejszych uczniów.

Zmiana metodyki nauczania

Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod pracy, takich jak VR, projekt „CHOPIN” pragnie urozmaicić metodykę nauczania języków obcych i uczynić ją bardziej przystępną i interesującą dla uczniów.

Kształtowanie umiejętności myślenia wyższego rzędu (HOTS)

Przy użyciu strategii myślenia niższego rzędu (LOTS), projekt ma na celu rozwijanie u uczniów umiejętności myślenia wyższego rzędu, takich jak analiza, synteza i krytyczne myślenie.

Planowane rezultaty

Projekt „CHOPIN” ma zaoferować szereg konkretne rezultatów, które zrewolucjonizują nauczanie języków obcych i wykorzystanie technologii VR w szkołach. Planowane rezultaty to:

  1. Poradnik pedagogiczny: Opracowany zostanie poradnik pedagogiczny dotyczący nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela, który będzie pomocą w wykorzystaniu VR w nauczaniu.

  2. Model szkoleniowy CHOPIN: Projekt stworzy, przetestuje i zweryfikuje model szkoleniowy CHOPIN, który będzie bazował na koncepcjach takich jak SAMR, TPACK, BLOOM i DIGCOMPEDU.

  3. Lokalne warsztaty dla nauczycieli: Organizacja warsztatów lokalnych dla nauczycieli chcących wzbogacić swoje metody nauczania języka obcego o rozwiązania CLIL (Content and Language Integrated Learning) wspomagane przez media cyfrowe, zwłaszcza VR.

  4. Scenariusz oparty na historii UE: Opracowanie scenariusza wykorzystującego technologię VR/WebVR do nauczania historii UE w sposób bardziej angażujący i interaktywny.

  5. Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe: Organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych, aby dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

  6. Platforma cyfrowa dla nauczycieli CLIL: Opracowanie zasobów i europejskiej platformy cyfrowej, które będą wsparciem i poprawią praktykę nauczycieli korzystających z metody CLIL.

  7. Wsparcie nauczycieli: Projekt „CHOPIN” wyposaży nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych.

Całe przedsięwzięcie zostanie przetestowane w Zespole Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, który jest szkołą partnerską w projekcie „CHOPIN”.

Strona internetowa projektu

https://chopinvr.com

Zobacz projekt na YT

https://youtu.be/wrjOamfsHL4 

https://youtu.be/K9xkFwT8tSA

Podsumowanie

Projekt „CHOPIN – Nauka języków w szkołach: Preferencyjnie przez zanurzenie i dwujęzyczność” to innowacyjna inicjatywa, która łączy tradycyjne nauczanie języków z nowoczesną technologią VR. Dzięki działaniom Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz C.P.SERV LIMITED z Cypru, nauczyciele będą mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności oraz wprowadzenia innowacyjnych metod do swojej pracy.

Projekt „CHOPIN” jest krokiem w przyszłość edukacji, gdzie nauka języków obcych stanie się fascynująca i angażująca dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z koordynatorką projektu, Izabelą Krzak-Borkowską, pod adresem e-mail: izabela.krzak@scdn.pl.

Wszyscy jesteśmy gotowi do odkrywania nowych horyzontów w nauczaniu języków!

Materiały

Artykuł pt.: 'CLIL-owy nauczyciel i wirtualna rzeczywistość
Artykul​_Chopin.jpg 0.31MB
Artykuł "Bliskie spotkania w wirtualnej rzeczywistości"
Bliskie​_spotkania​_w​_wirtualnej​_rzeczywistości.pdf 0.43MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}