W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nagrody i wyróżnienia Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego

Dowiedz się czym wyróżniamy się wśród innych powiatów

W 2017 r. Powiat Konecki zajął trzecie miejsce w Programie "Bezpieczne Świętokrzyskie otrzymując nagrodę "Koziołka" oraz 5 000 zł za podjęcie wykraczających poza zwykłe obowiązki działań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub prywatnego oraz przyczynienie się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi raz ładu i spokoju publicznego.

W 2018 r. - Wyróżnienie dla Naczelnika Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu Koneckiego, Radosława Lachowskiego w konkursie „Cyfrowe 20 Lat Świętokrzyskiego” w kategorii „Informatyk”, lider i manager za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, telekomunikacji i IT w danej instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego oraz za konsekwentną realizację idei nowoczesnych technologii i lepszego zastosowania narzędzi dostarczanych przez IT. Konkurs został zorganizowany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W 2019 r. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Krzysztof Stachera otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży, oraz prace na rzecz oświaty w powiecie koneckim.  

Nagrody i wyróżnienia przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Końskich

2017 r. - Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim.

2018 r. - Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim.

2018 r. - Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywną obsługę pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018 r.

2019 r. - Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia.

2019 r. - Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w województwie świętokrzyskim.

2020 r. - Wyróżnienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wdrażanie tarczy antykryzysowej w 2020 r.


Nagrody i wyróżnienia przyznane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

2016 r. - Nagroda zespołowa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uznanie osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej.

2019 r. - Dyplom uznania przyznany przez Wojewodę Świętokrzyskiego za bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka „Czyste serce.

2019 r. - Nagroda „Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla Urszuli Przygodzkiej – Dyrektora PCPR w Końskich.

2020 r. - Nagroda specjalna dla PCPR w Końskich przyznana przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej,  Marlenę Maląg za działania skierowane do pieczy zastępczej, profilaktykę oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu

2015 r. - Wyróżnienie przyznane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za organizację cyklu promujących świętokrzyskie tradycje przemysłowe pn. „Żelazne dziedzictwo: w kręgu dawnych technologii i tradycji lokalnych”. Wyróżnienie to przyznane zostało za zaangażowanie w organizację XXIII Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „ Utracone Dziedzictwo”.

2015 r. – Świętokrzyska Nagroda Kultury w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego.

2019 r. - Wyróżnienie dla najlepszych w kraju przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe w ogólnopolskim konkursie „Odkryj Swój Skarb 2019”.

2021 r. -   Laureat konkursu „Zabytek Zadbany” 2021 w kategorii: zabytki techniki, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Dawna fabryka żelaza  została wyróżniona za prace konserwatorskie, które przeprowadzono w ostatnich latach przy obiekcie – „podkreślające wartość użytkową obiektu dawnej techniki i umożliwiające podjęcie w nim działań edukacyjnych przybliżających rozwój gospodarczy regionu”.     

Nagrody i wyróżnienia przyznane Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Końskich

2016 r. - Pierwsze miejsce w województwie oraz trzydzieste szóste w kraju w rankingu „Bezpieczny szpital”, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Rzeczpospolitą oraz Idea Trade.

2017 r. - Pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim oraz trzydzieste drugie w kraju w rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych w XIV edycji rankingu „Bezpieczny Szpital”.

2018 r. - Tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Tytuł ten przyznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

2018  r. - Laureat Polskiej Nagrody Jakości przyznany w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. ZOZ Końskie otrzymał okolicznościowy medal z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości „Za zasługi dla Jakości”.

2018 r. - Tytuł najlepszego szpitala w województwie świętokrzyskim w Rankingu Szpitali, organizowanym przez redakcję Rzeczypospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2019 r. - Drugie miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu Szpitali, organizowanym przez redakcję Rzeczypospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W tym samym rankingu szpital zajął czterdzieste miejsce wśród stu szpitali zwanych „Złotą setką”, jako najlepsze szpitale w Polsce.

2020 r. - Pierwsze  miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital 2020" , organizowanym przez redakcję Rzeczypospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W tym samym rankingu szpital w ogólnopolskim rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych uplasował się na 35 miejscu.

2021 r. - Po raz ósmy szpital otrzymał prestiżowy status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szpital uzyskał łączną ocenę spełnienia wszystkich standardów na poziomie 84%, co pozwala placówce znaleźć się w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych szpitali w Polsce. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane I Liceum Ogólnokształcącemu w Końskich

2020 r. - Otrzymanie przez szkołe tytułu Srebrna Szkoła 2020 – Najlepsze Europejskie Szkoły Praworządności RP COPTIOSH (Ranking Olimpijski). Nagroda  przyznana przez Wysoką Kapitułę IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich

2020 r. - Przyznanie p. Dorocie Wilk, nauczycielce ZSP Nr 2 medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2020 r. - Przyznanie p. Marcinowi Plucie, nauczycielowi ZSP Nr 2 medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2021 r. - Przyznanie p. Łukaszowi Ludwikowskiemu, nauczycielowi ZSP Nr 2 medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich

2020 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej dla p. Moniki Zielińskiej, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży, oraz prace na rzecz oświaty w powiecie koneckim.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Baryczy

2019 r. - IV miejsce ucznia SOSW w Baryczy Kamila Ocetka (reprezentanta Polski) w Mistrzostwach Świata (INAS Global Games) w australijskim Brisbone w biegu na 100 m.

2021 r. - II miejsce SOSW w Baryczy w Ogólnopolskim Konkursie „Lasy Amazonii – zwierzęta Amazonii”, praca ucznia Piotra Ratajskiego została wyłoniona spośród 390 prac z całej Polski.

2021 r. - III miejsce ucznia SOSW w Baryczy, Pawła Makucha na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych „Sprawni Razem” – Łosice 01 - 03.10.2021 r.

{"register":{"columns":[]}}