W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Raport o stanie powiatu, strategia rozwoju i programy powiatowe

Raport o stanie powiatu koneckiego

Raport o stanie powiatu koneckiego za 2019 rok

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2019 r.
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_za​_2019​_rok.pdf 1.09MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenie​_do​_zabrania​_głosu​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_powiatu​_koneckiego.pdf 0.27MB
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dla​_mieszkańca​_biorącego​_udział​_w​_debacie.pdf 0.18MB

Raport o stanie powiatu koneckiego za 2020 rok

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2020 rok
Raport​_o​_stanie-powiatu​_za​_2020.pdf 1.08MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenie​_do​_zabrania​_głosu​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_powiatu​_2020.pdf 0.27MB
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dla​_mieszkańca​_2020.pdf 0.18MB

Raport o stanie powiatu koneckiego za 2021 rok

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2021 rok
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_koneckiego​_za​_2021rok.pdf 1.35MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenie​_do​_zabrania​_głosu​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_powiatu​_koneckiego.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dla​_mieszkańca​_biorącego​_udział​_w​_debacie.docx 0.02MB

Raport o stanie powiatu koneckiego za 2022 rok

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2022 rok
Raport​_o​_stanie​_powiatu​_2022.pdf 1.18MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenie​_do​_zabrania​_głosu​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_powiatu​_koneckiego​_2023.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dla​_mieszkańca​_biorącego​_udział​_w​_debacie​_2022.docx 0.02MB

Raport o stanie powiatu koneckiego za 2023 rok

Materiały

Raport o stanie powiatu za 2023 rok
​_Raport​_o​_stanie​_powiatu​_2023.pdf 1.40MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
Zgłoszenie​_do​_zabrania​_głosu​_w​_debacie​_nad​_raportem​_o​_stanie​_Powiatu​_Koneckiego​_za​_2023.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dla​_mieszkańca​_biorącego​_udział​_w​_debacie​_2023.docx 0.02MB
Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego do 2032r.
Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu koneckiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Rocznego program współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_Powiatu​_Koneckiego​_z​_NGO​_na​_rok​_2020.pdf 1.67MB
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_Programu​_współpracy​_Powiatu​_Koneckiego​_z​_NGO​_na​_rok​_2021.pdf 2.18MB
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_Powiatu​_Koneckiego​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_2022​_r.pdf 2.00MB
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_za​_2023r.pdf 4.03MB

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Ogłoszenie​_o​_konsultacjach​_projektu​_Rocznego​_Programu​_Współpracy​_Powiatu​_Koneckiego​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_na​_rok​_2022.pdf 0.26MB
Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Program​_współpracy​_na​_2022​_(PROJEKT).pdf 0.27MB
Formularz konsultacji do Rocznego programu współpracy na rok 2022
Formularz​_konsultacji​_projektu​_Rocznego​_programu​_2022.pdf 0.20MB

Zakończenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

W terminie od dnia 29 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. prowadzono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” oraz formularza konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich,

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/raport-o-stanie-powiatu-strategia-rozwoju-i-programy-powiatowe

Opinie do projektu Rocznego programu można było zgłaszać w wyznaczonym terminie (na stosownym formularzu) za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Wyniki konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne opinie w odniesieniu do treści projektu będącego przedmiotem konsultacji. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, uznano za zakończone.

Wobec powyższego podaje się do wiadomości Roczny programu współpracy Powiatu Koneckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
, który dnia 30 listopada 2021 r. Uchwałą Nr XXXVII/71/2021 Rady Powiatu w Końskich został przyjęty.

Materiały

Uchwała Nr XXXVII/71/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
Uchwała​_XXXVII​_71​_2021.pdf 3.99MB

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Ogłoszenie​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_Powiatu​_z​_NGO​_na​_rok​_2023.pdf 0.25MB
Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Program​_współpracy​_na​_2023​_(PROJEKT).docx 0.07MB
Formularz konsultacji do Rocznego programu współpracy na rok 2023
Formularz​_konsultacji​_projektu​_Rocznego​_programu​_2022.doc 0.04MB

Zakończenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

W dniach od 31 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. prowadzono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Wyniki konsultacji:

W czasie trwania konsultacji do Starostwa Powiatowego w Końskich nie wpłynęła żadna opinia w odniesieniu do treści projektu będącego przedmiotem konsultacji. Konsultacje w sprawie wyżej wymienionego projektu rocznego programu, uznano za zakończone.

Wobec powyższego podaje się do wiadomości Roczny programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, który dnia 30 listopada 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/60/2022 Rady Powiatu w Końskich został przyjęty.

Materiały

Uchwała Nr XLIX/60/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Uchwała​_XLIX​_60​_2022.pdf 4.03MB

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
Ogłoszenie.pdf 0.25MB
Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
Roczny​_program​_współpracy​_na​_2024​_(PROJEKT).pdf 0.49MB
Formularz konsultacji do Rocznego programu współpracy na 2024 rok
Formularz​_konsultacji​_projektu​_Rocznego​_programu.doc 0.04MB

Zakończenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

W dniach od 3 października 2023 r. do 18 października 2023 r. prowadzono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Wyniki konsultacji:

W czasie trwania konsultacji do Starostwa Powiatowego w Końskich nie wpłynęła żadna opinia/propozycja w odniesieniu do treści projektu będącego przedmiotem konsultacji. Konsultacje w sprawie wyżej wymienionego projektu rocznego programu, uznano za zakończone.

Wobec powyższego podaje się do wiadomości Roczny programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, który dnia 26 października 2023 r. Uchwałą Nr LXI/60/2023 Rady Powiatu w Końskich został przyjęty.

Materiały

Uchwała Nr LXI/60/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
Uchwała​_LXI​_60​_2023.pdf 4.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2020 15:24 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 13.0 04.04.2024 14:13 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 12.0 07.11.2023 11:42 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 11.0 26.09.2023 13:21 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 10.0 29.05.2023 13:07 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 9.0 08.12.2022 13:27 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 8.0 24.10.2022 12:46 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 7.0 03.06.2022 12:47 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 6.0 13.12.2021 14:23 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.0 21.10.2021 14:44 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 4.0 21.10.2021 14:43 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 3.0 31.05.2021 11:45 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.0 10.12.2020 12:48 jpiszcz
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.0 21.10.2020 15:24 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Powiatowy Program Ochrony Środowiska

Materiały

Program ochrony środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2025, z perspektywą do 2029r.
Uchwała​_XXXVII​_72​_2021​_.pdf 8.67MB
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018-2021
Program​_Ochrony​_Srodowiska.pdf 8.26MB
Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025r." za lata 2018-2019
Uchwała​_XXIII​_60​_2020.pdf 2.46MB
Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 roku, za lata 2020 - 2021
Raport​_z​_wykonania​_POŚ​_Powiat​_Konecki​_v27112022.pdf 0.93MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2021 11:30 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Powiatowy Program Ochrony Środowiska 3.0 30.12.2022 09:25 jpiszcz
Powiatowy Program Ochrony Środowiska 2.0 03.01.2022 14:13 jpiszcz
Powiatowy Program Ochrony Środowiska 1.0 13.01.2021 11:30 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030”

Zawiadamia się, że w okresie od 11 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r., odbyły się konsultacje społeczne nad projektem Uchwały Nr 75/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030”. W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu.
 

/-/ Grzegorz Piec
Starosta Konecki

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030

Rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Końskich dotyczące „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 11.08.2021 r. – 10.09.2021 r. w formie pisemnej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji w związku z przygotowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie koneckim do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Strategii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Materiały

Uchwała Nr 75/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030"
Uchwała​_ZP​_75​_2021.pdf 0.34MB
Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030
Projekt​_strategii.pdf 1.12MB
Formularz konsultacji
FORMULARZ​_KONSULTACJI​_Powiat​_Konecki.docx 0.02MB
Uchwała Nr XXXV/58/2021 Rady Powiatu w końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030"
uchwała​_strategia.pdf 0.28MB
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030
strategia​_30​_09​_2021.pdf 1.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.08.2021 13:17 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec, Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim 4.0 19.10.2021 14:13 jpiszcz
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim 3.0 14.09.2021 08:44 rlachowski
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim 2.0 14.09.2021 08:43 rlachowski
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim 1.0 02.08.2021 13:17 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}