W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
lesnictwo

Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne poszczególnych gmin powiatu koneckiego

Ziemia Konecka  obfituje w liczne ślady przeszłości, o czym przypomina wiele zabytków architektury. Wyjątkowym walorem powiatu są też rozległe obszary leśne z siecią szlaków turystycznych. Sprawiają one, że jest on doskonałym miejscem relaksu zarówno dla zmęczonych wielkomiejskim gwarem turystów, jak i dla miłośników wycieczek pieszych i rowerowych.

Atrakcje turystyczne gminy Końskie

Pokaźne dobra koneckie były dawniej własnością zamożnych rodów: Odrowążów, Małachowskich i Tarnowskich. Zaświadczają o tym cenne zabytki w Końskich, jak np. zespół pałacowo-parkowy, wzorowany na rezydencji władców saskich. W ogrodzie pałacowym rozmieszczone są: „Świątynia Grecka” wybudowana według kanonów klasycyzmu, „Oranżeria Egipska”, której fasada wzorowana jest na egipskich świątyniach, ozdobiona posągami faraonów i hieroglifami oraz „Domek Wnuczętów” – mała neogotycka budowla. W parku znajdziemy również mniejsze budowle, jak studzienkę czy altanę.

Na skraju parku znajduje się obelisk z popiersiem Tadeusza Kościuszki. Drugi pomnik Tadeusza Kościuszki, pełnopostaciowy na koniu stoi przed kolegiatą św. Mikołaja w Końskich, jedną z najstarszych świątyń w województwie świętokrzyskim. Wartymi odwiedzenia są też kościół św. Anny, ruiny dworu obronnego w Modliszewicach, drewniana kuźnia w Starej Kuźnicy oraz pobernardyński zespół klasztorny w Kazanowie.

Gmina Końskie leży w Konecko – Łopuszniańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Lasy zajmują połowę jej powierzchni. W południowej części, niedaleko wsi Piekło znajduje się pomnik przyrody tj. grupa skałek zbudowanych z piaskowców jurajskich. Najcenniejsze walory przyrodnicze gminy są chronione w ramach sieci Natura 2000.

Dla miłośników relaksu nad wodą, czeka Sielpia – największa miejscowość wypoczynkowa województwa świętokrzyskiego, położona nad zalewem na rzece Czarnej Koneckiej. Sielpia posiada ponad 1000 miejsc noclegowych, pola namiotowe i wypożyczalnie sprzętu turystycznego. Ma bogatą ofertę gastronomiczną i rozrywkową, tym samym oferuje różne możliwości spędzania wolnego czasu. Naprzeciw zalewu znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, dawna walcownia i pudlingarnia.

Atrakcje turystyczne gminy Stąporków

Gmina Stąporków jest miejscem o olbrzymim potencjale turystycznym, zarówno ze względu na malownicze położenie i klimat, jak i ze względu na mnogość atrakcji turystycznych, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Zlokalizowane są tutaj trzy rezerwaty przyrody: owiane legendami „Skałki Piekło pod Niekłaniem”, „Gagaty Sołtykowskie”, w którym odnaleziono tropy dinozaurów, a także wodny rezerwat „Górna Krasna”. Osobliwością rezerwatu "Skałki Piekło pod Niekłaniem" oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej (w okresie jury i triasu). Na terenie rezerwatu występuje kilkadziesiąt różnych form skalnych w postaci urwisk, skałek, grup skałek o bardzo różnorodnych i oryginalnych kształtach – kazalnic, kominów, okapów i grzybów. Obecnie skałki, których wysokość dochodzi do 8 metrów, mają formę ambon, grzybów, stołów, progów, wyróżniono też 3 niewielkie jaskinie.  

"Górna Krasna" jest rezerwatem florystyczno-ornitologicznym, mającym za zadanie zachowanie naturalnego odcinka rzeki Krasna oraz fragmentu jej doliny. Chronione są także cenne zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki zwierząt, przede wszystkim ptaków. Ze względu na występowanie wyjątkowych roślin oraz rzadkich i ginących gatunków zwierząt chronionych w krajach unijnych, rezerwat został wpisany do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  Aby ułatwić zwiedzanie tego urokliwego miejsca, wybudowana została wieża widokowa w miejscowości Luta. Występują tutaj cenne a zarazem chronione gatunki roślin, zwierząt oraz owadów. 

Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie" obejmuje teren byłej kopalni odkrywkowej glin ceramicznych, wykorzystywanych w przeszłości do wyrobu cegły. Sensacją paleontologiczną stało się odkrycie tropów dinozaurów sprzed 200 milionów lat, utrwalone na powierzchni piaskowca. Do najciekawszych odkryć dokonanych w rezerwacie należą: największy znaleziony dotychczas w Polsce, mający ponad 60 cm długości, ślad dinozaura drapieżnego, najstarszy znany zapis stadnego życia zauropodów oraz niezwykle rzadko spotykane ślady dinozaurów z zachowanym odciskiem śródstopia. Można tu zobaczyć tropy zauropodów i teropodów oraz inne tropy bez szczegółowego przyporządkowania.

Na terenie gminy gminy Stąporków leży też wiele zabytków architektury sakralnej m.in. kościół parafialny p.w. św. Jacka i św. Katarzyny w Odrowążu, który powstał w XVI wieku,  wieś Czarna ze słynnym Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni z XVI w., czy dziewiętnastowieczny zespół dworski w Niekłaniu Wielkim.

Atrakcje turystyczne gminy Radoszyce

Miasto Radoszyce ma bardzo bogatą historię, wynikającą z atrakcyjnego położenia, które przebiegało na ważnym XIV wiecznym szlaku handlowym, biegnącym od Piotrkowa Trybunalskiego do Sandomierza. Pierwsza wzmianka o Radoszycach pochodzi z 1364 r., kiedy to najprawdopodobniej powstała tutaj parafia. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Najstarszy zabytek kościoła stanowi kamienna chrzcielnica z XVI wieku.  

W XIV wieku Władysław Jagiełło wzniósł zamek w Radoszycach. Najcenniejszym, zachowanym zabytkiem dworu jest winiarnia. Rezydencję odwiedzali również inni królowie z dynastii Jagiellonów, a także Zygmunt August Poniatowski. Pierwsza wzmianka na temat zamku pochodzi z 1414 roku. 

Na terenie gminy znajduje się cmentarz żydowski. Kirkut – położony jest w lesie na tzw. Królowej Górze, 1,5 km od miejscowości Radoszyce. Zajmuje ok. 2 ha powierzchni i powstał przed 1789 r.  Żydzi nazywali go Beit Kwarot – Dom Mogił, Beit Chaim – Dom Życia albo Be-it Olam- Dom Wieczności. Znajduje się tu ohel cadyków radoszyckich, gdzie pochowany jest Isachar Dow Ber Radoszicer – rabin cadyk Izrael Fikler. Każdego roku przyjeżdża tu kilka wycieczek z całego świata.

Osoby ceniące sobie ciszę i spokój na łonie natury, na pewno znajdą je nad zalewem „Antoniów”. Blisko 23 hektarowy zalew, to miejsce stworzone do  Wokół zalewu w zasadzono 9,2 tys. drzew. Dokładnie tyle samo jest mieszkańców gminy. Warto udać się też na górę Lewoszowską, z której rozpościera się przepiękna panorama Radoszyc i okolic. Miejsce to jest szczególnie urokliwe nocą. Stanowi najwyższy punkt widokowy na teren całej gminy Radoszyce. 

Atrakcje turystyczne gminy Ruda Maleniecka

Gmina Ruda Maleniecka to idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią sobie spokój. Przez gminę przebiega szlak, który umożliwia zapoznanie się z obiektami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gminy. W pobliżu miejscowości Szkucin położony jest rezerwat „Piekiełko Szkuckie”, który obejmuje grupę skał – zlepieńców dolnojurajskich wraz z lasem mieszanym.

Najważniejszym zabytkiem regionu jest Zakład Hutniczy w Maleńcu – Muzeum Techniki. Historia przemysłu w Maleńcu rozpoczyna się wraz z przejęciem okolicznych dóbr przez kasztelana łukowskiego, Jacka Jezierskiego pod koniec XVIII w. Zbudowane przez niego zakłady były jednymi z najnowocześniejszych przedsięwzięć tego typu w ówczesnej Rzeczypospolitej. W 1787 wizytował je sam król Stanisław August Poniatowski. Wielokrotnie modernizowany zakład w Maleńcu funkcjonował aż do 1967 roku. To unikat na skalę europejską. Muzeum dba o bogatą ofertę kulturalną – organizuje wystawy sztuki, plenery malarskie, spotkania z twórcami, uczestniczy w „Nocy Muzeów”. Warto zobaczyć pełną linię technologiczną, w tym koło wodne zwane „Szaleńcem”

Drewniany kościół w Lipie to z kolei jedna z najstarszych budowli sakralnych w regionie. Pierwszy kościół powstał tutaj już w roku 1129. Warto zobaczyć tu siedemnastowieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym oraz obrazy św. Jana Nepomucena i św. Walentego z XVIII wieku i organy z 1801 r.

W samej Rudzie Malenieckiej znajdziemy neoromańską kaplicę, która pochodzi z 1848 r. i położona jest w dziewiętnastowiecznym zespole parkowo – dworskim. Nietypową atrakcją jest też pomnik Karpia Królewskiego, powstały w 2012 r, w setną rocznicę otwarcia Stacji Doświadczalnej Rybackiej. Tradycje rybackie są kontynuowane a ich ukoronowaniem jest umieszczenie Karpia z Rudy Malenieckiej na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Interesującym miejscem jest także budynek Kaflarni i Papierni w Machorach. Po upadku przemysłu żelaznego w Machorach ówczesny właściciel miejscowości Ludwik Bayer wybudował w 1898 r. fabrykę kafli i tektury. Produkowane tam kafle charakteryzowały się oryginalnym zdobnictwem przedstawiającym sceny rodzajowe, motywy kwiatowe itp. Cieszyły się znaczną popularnością w Cesarstwie Rosyjskim, można je znaleźć na dworcach Kolei Transsyberyjskiej.

Atrakcje turystyczne gminy Smyków

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe cały obszar gminy Smyków został włączony w obręb Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Największymi zabytkami na terenie gminy Smyków są: Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. W skład zespołu wchodzą: Kościół neoromański murowany, zbudowany z białego piaskowca, marmuru i pokryty blachą miedzianą. Wartymi odwiedzenia są także pozostałości Zakładu Górniczo-Metalurgicznego, w skład którego wchodzą: budynek produkcyjny murowany z II połowy XIX wieku, przebudowany na młyn w 1914 r., adaptowany na dom mieszkalny w 1955 r. oraz dom murowany z II połowy XIX wieku. Pięknymi przykładami architektury sakralnej są trzy kapliczki: kapliczka słupowa Męki Pańskiej z 1840 r. w Stanowiskach oraz dwie kapliczki murowane: w Strażnicy z 1927 r. i w Adamowie z XIX w. Przyrodniczą atrakcją z pewnością jest 250-letni dąb "Stanisław" w miejscowości Kawęczyn o ponad pięciometrowym obwodzie i wieku około 262 lat. 

Naturalnym bogactwem gminy są lasy zajmujące ponad 50% powierzchni. Położenie w barwnej okolicy, nieskażone środowisko, brak uciążliwego przemysłu, wygodne połączenia komunikacyjne stwarzają korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Lasy te zdradzają też swoje wojenne tajemnice, np. cmentarz choleryczny zlokalizowany w lesie za miejscowością Pokoradz, gdzie znajduje się wyznaczone murami miejsce pochówku mieszkańców zmarłych na cholerę w okresie popowstaniowym. W centralnym miejscu cmentarza zachował się tylko jeden imienny nagrobek z 1866 roku. W smykowskim lesie znajduje się też pomnik upamiętniający miejsce kaźni mieszkańców Królewca i Adamowa.

Atrakcje turystyczne gminy Gowarczów

Do najważniejszych atutów gminy Gowarczów należy z pewnością zaliczyć jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Uroku niewątpliwie nadaje jej malownicza dolina rzeki Drzewiczki wraz z dopływami.

Pomimo bogatej historii na terenie gminy znajdują się jedynie trzy zabytki dziedzictwa kulturowego i historycznego, które zostały wpisane do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Najsłynniejszym zabytkiem jest wielokrotnie przebudowywany Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Nie jest znana dokładna data wybudowania kościoła, jednak według opisu z 1818r., na jednym kamieniu wyryty był rok 1333. Po przebudowie oraz powiększeniu kościół nabrał stylu renesansowego. Ciekawym zabytkiem jest też Kaplica św. Rocha, znajdująca się tuż za rynkiem na dawnym cmentarzu. Kaplica ta składa się z nawy i niższego prezbiterium. Front ma dwie wieżyczki, kryte cisem i ozdabiane krzyżami.

Do Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisane są dwa parki z XIX wieku w Giełzowie oraz Korytkowie. Są to pozostałości po Zespołach Dworskich. 

W lesie, sto metrów od drogi Końskie - Gowarczów znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich. Na wprost wejścia wzniesiono obelisk z czerwoną gwiazdą i napisem: „Cześć bohaterom Armii Czerwonej poległym w walce z faszyzmem”. Na cmentarzu pochowano 15 064 żołnierzy radzieckich zamordowanych, bądź też zmarłych na skutek głodu, wycieńczenia oraz chorób w obozie jenieckim w Końskich.

Dodatkową, liczną grupę stanowią stanowiska archeologiczne. Najciekawszym obiektem jest grodzisko w Gowarczowie z okresu wczesnego średniowiecza. Należy ono do tzw. grodów dwuczłonowych, zabudowanych na planie ,,ósemki”. Część wschodnią postawiono na planie elipsy. Grodzisko położone jest na wzgórzu. Gród zamieszkały był w latach 1100 - 1250. Obecnie stoi tu XVII-wieczny kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.

Atrakcje turystyczne gminy Słupia Konecka

Część gminy Słupia Konecka położona jest w obrębie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Obszary przyrodnicze gminy to doskonałe miejsce do wypoczynku i uprawiania turystyki, głównie dzięki nieskażonemu środowisku naturalnemu. Będąc tu warto zobaczyć zespół pałacowy w Rudzie Pilczyckiej oraz kościół parafialny w Pilczycy. W miejscowościach: Biały Ług, Budzisław i Ruda Pilczycka znajdziemy pomniki pamięci, poświęcone bohaterom wojennym. Jednym z zabytków architektury sakralnej jestkaplica św. Barbary w Pilczycy. Z dawien dawna w Rudzie Pilczyckiej wydobywano rudę żelaza, a górnicy czcili swoją patronkę św. Barbarę. W 1696 Krzysztof Stanisław de Nadole Łącki, dziedzic dóbr Skąpe i Pilczycy z przyległościami ufundował kaplicę modrzewiową pod wezwaniem św. Barbary.

 

Zdjęcia (11)

{"register":{"columns":[]}}