W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
aktywny samorząd

Złóż wniosek o dotację na realizację zadania publicznego

Dowiedz się na jakich zasadach możesz otrzymać środki na realizację zadań zlecanych przez Powiat organizacjom pozarządowym

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2021r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”.        

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

  • Stąporków - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Materiały

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie​_o​_otwartym​_konkursie​_ofert.pdf 5.36MB
Załączniki do ogłoszenia - oświadczenia oferenta
Załączniki​_do​_Ogłoszenia.pdf 0.88MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzor​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_30102020.pdf 0.26MB
Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 23 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021r.
Uchwała​_ZP​_131​_z​_dnia​_23​_października.pdf 0.45MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edykacji prawbej na terenie powiatu koneckiego w 2021r."

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2021 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

Materiały

Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu w Końskich w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 roku
Uchwała​_ZP​_157​_2020.pdf 0.87MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.10.2020 13:32 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż wniosek o dotację na realizację zadania publicznego 3.0 30.11.2020 12:06 jpiszcz
Złóż wniosek o dotację na realizację zadania publicznego 2.0 30.10.2020 14:16 jpiszcz
Złóż wniosek o dotację na realizację zadania publicznego 1.0 26.10.2020 13:32 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}