W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, świadczy pomoc w zakresie sporządzania pism reklamacyjnych i sądowych, a także występuje do przedsiębiorców o udzielenie wyjaśnień oraz prowadzi mediacje w tych sprawach.

Rzecznik udziela porad konsumentom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie (także drogą elektroniczną), prowadzi również postępowania na wniesiony przez konsumenta pisemny wniosek. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej rozpatrywany jest pod względem formalnym (między innymi dla określenia statusu wnioskodawcy jako konsumenta, ustalenia właściwości rzecznika w sprawie), jak i materialnym (ocena zasadności wniosku). Zakres podjętych działań zależny jest od oceny, wynikającej z dokumentacji załączonej do wniosku, sytuacji faktycznej w związku z jej oceną prawną. W poszczególnych przypadkach możliwe jest zakończenie postępowania na etapie wstępnej oceny (np. ze względu na możliwość skorzystania przez konsumenta z postępowania reklamacyjnego, bezzasadność żądań konsumenta).

W przypadku, kiedy wystąpienie rzecznika oraz mediacja z przedsiębiorcą nie doprowadzają do załatwienia sprawy zgodnie z oczekiwaniami konsumenta, rzecznik w ramach pomocy prawnej może sporządzić dla konsumenta pozew do sądu powszechnego lub konsumenckiego (udziela także pomocy w toczącym się postępowaniu sądowym). W zakresie swej działalności rzecznik współpracuje z innymi organami ochrony praw i interesów konsumentów (przekazuje wnioski konsumentów do rozpoznania, dokonuje zgłoszeń czynów niezgodnych z prawem, wnosi o podjęcie prawem przewidzianych działań).

Dane kontaktowe:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Iwona Bogacka - Urban
ul. Stanisława Staszica 2, II piętro, pokój nr 208, tel. 41 260 47 80
e-mail: rzecznik.konsum@konecki.powiat.pl

{"register":{"columns":[]}}