W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm

konsultacje_społeczne

Prezydent Miasta Chełm informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych: PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA CHEŁM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA CHEŁM.


Jednocześnie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Chełm oraz interesariuszy rewitalizacji do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu uchwały w terminie od 23.01.2024 r. do 27.02.2024 r.
 

Uwagi i opinie należy składać w terminie do dnia 27.02.2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) poprzez:

  1. wypełnienie formularza konsultacyjnego i kwestionariusza ankiety opublikowanych wraz z projektem Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm oraz złożenie go lub wysłanie pocztą na adres Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm bądź przesłanie w skanie na adres e-mail rewitalizacja@umchelm.pl podając w temacie wiadomości adnotację „Projekt Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm”; formularz konsultacyjny i kwestionariusz ankiety można również wypełnić on-line pod adresem www: LINK;
  2. uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Miasta Chełm (w Sali konferencyjnej) dnia 01.02.2024 r. o godzinie 16:00.


Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone po terminie konsultacji, w formie innej niż przewiduje ogłoszenie o konsultacjach.
Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą Nr XLIV/383/21 Rady Miasta Chełm z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Chełm (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 3397).

Materiały

ANKIETA KONSULTACYJNA
CH​_KS​_Ankieta.docx 0.04MB
ANKIETA KONSULTACYJNA
CH​_KS​_Ankieta.pdf 0.10MB
Formularz konsultacyjny
CH​_KS​_Formularz​_konsultacyjny.docx 0.04MB
FORMULARZ KONSULTACYJNY
CH​_KS​_Formularz​_konsultacyjny.pdf 0.07MB
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
CH​_KS​_Obwieszczenie.pdf 0.12MB
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm
CH​_KS​_Projekt​_uchwały.pdf 0.11MB
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm
OGŁOSZENIE.pdf 0.17MB
Zarządzenie Nr/2479/24 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 stycznia 2024r w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm
Zarządzenie​_Nr​_2479​_24​_Prezydenta​_Miasta​_Chełm​_z​_dnia​_15​_stycznia​_2024​_r​_w​_sprawie​_konsultacji​_społecznych​_dotyczących​_projektu​_uchwały​_Rady​_Miasta​_Chełm​_w sprawie​_wyznaczenia​_obszaru​_zdegradowanego​_i obszaru​_rewitalizacji​_Miasta​_Chełm.pdf 0.49MB
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chełm
Diagnoza​_służąca​_wyznaczeniu​_obszaru​_zdegradowanego​_i​_obszaru​_rewitalizacji​_miasta​_Chełm.pdf 4.00MB
Obszar zdegradowany Osiedle Cementowni
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_Rady​_Miasta​_Chełm​_–​_1​_z​_2​_kart​_–​_Obszar​_zdegradowany,​_Osiedle​_Cementowni.pdf 15.62MB
Obszar rewitalizacji, Osiedle Dyrekcja Górna i Śródmieście
Załącznik​_nr​_2​_do​_uchwały​_Rady​_Miasta​_w​_Chełmie​_​_–​_Obszar​_rewitalizacji,​_Osiedle​_Dyrekcja​_Górna​_i​_Śródmieście.pdf 45.77MB
Obszar zdegradowany Osiedle Dyrekcja Górna i Śródmieście
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_Rady​_Miasta​_Chełm​_–​_2​_z​_2​_kart​_–​_Obszar​_zdegradowany,​_Osiedle​_Dyrekcja​_Górna​_i​_Śródmieście​_-​_poprawny.pdf 47.25MB
{"register":{"columns":[]}}