W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r.

Materiały

Zarządzenie Nr UG-1/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad alokacji i podziału kosztów i wydatków budżetowych dotyczących obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.
Zarządzenie​_Nr​_UG-1-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_ustalenia​_zasad​_alokacji​_i​_podziału​_kosztów​_i​_wydatków​_budżetowych.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr UG-2/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-2-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_04012021​_r​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_Regulaminu​_udzielania​_zamówień​_publicznych​_przez​_Gminę​_Olszanka.docx 0.01MB
Załącznik do Zarządzenia Nr UG-2/2021 z dnia 04.01.2021 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Gminę Olszanka - 2021
Załącznik​_do​_Zarządzenia​_Nr​_UG-2-2021​_z​_dnia​_04012021​_r​_Regulamin​_udzielania​_zamówień​_publicznych​_przez​_Gminę​_Olszanka.docx 0.04MB
Zarządzenie Nr UG-5/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr UG-1/2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Olszanka oraz zasad wydatkowania środków z funduszu sołeckiego
Zarządzenie​_Nr​_UG-​_5-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_29012021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_nr​_UG-1-2016​_Wójta​_​_Gminy​_​_Olszanka​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2016​_roku​_w​_sprawie​_ustalenia​_Regulaminu​_funduszu​_sołeckiego​_Gminy​_Olszanka.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr UG-6/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Olszanka w celu współdziałania z pracodawcą w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym
Zarządzenie​_Nr​_UG-6-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_​_29​_​_stycznia​_2021r​_w​_sprawie​_​_Regulaminu​_wyboru​_​_reprezentacji​_osób​_zatrudnionych​_w​_Urzędzie​_​_Gminy​_Olszanka.docx 0.03MB
Zarządzenie Nr UG-7/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-7-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_1​_lutego​_​_2021​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Komisji​_Wyborczej​_i​_ustalenia​_terminu​_wyborów​_​_reprezentacji​_​_osób​_​_zatrudnionych​_​_w​_​_Urzędzie​_​_Gminy​_Olszanka.docx 0.01MB
Zarządzenie Nr UG-9-2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-9-2021​_z​_dnia​_01022021​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_UG-1-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_03​_stycznia​_2018​_roku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_zasad​_(polityki)​_rachunkowości​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr UG-11/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-11-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_22​_lutego​_2021​_r​_w​_sprawie​_​_wprowadzenia​_regulaminu​_przeprowadzania​_przetargów​_na​_dzierżawę​_nieruchomości​_​_lub​_ich​_części​_stanowiących​_własność​_Gminy​_Olszanka.doc 0.09MB
Zarządzenie nr UG-15/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.03.2021 r. w sprawie realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku i zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Olszanka
Zarządzenie​_nr​_UG-15-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_​_10032021​_r​_w​_sprawie​_realizacji​_świadczeń​_z​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych​_w​_2021​_roku.docx 0.01MB
Zarządzenie UG-VIII-17-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.03.2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Zarządzenie​_UG-VIII-17-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_16032021r​_w​_sprawie​_powołania​_zespołu​_powypadkowego​_w​_celu​_ustalenia​_okoliczności​_i​_przyczyn​_wypadku​_przy​_pracy.docx 0.01MB
Zarządzenie Nr UG-19/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-19-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_23​_marca​_2021​_r​_w​_sprawie​_​_powołania​_komisji​_przetargowej​_do​_przeprowadzania​_przetargu​_ustnego​_nieograniczonego​_na​_dzierżawę​_nieruchomości​_stanowiącej​_własność​_Gminy​_Olszanka.docx 0.01MB
Zarządzenie nr UG-20-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.03.2021r. w spr. zmiany zarządzenia Nr UG-14-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.08.2018 r. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej
Zarządzenie​_nr​_UG-20-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_30032021r​_w​_spr​_zmiany​_zarządzenia​_Nr​_UG-14-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_20082018​_r​_w​_spr​_ustalenia​_wysokości​_ekwiwalentu​_za​_odzież​_roboczą​_oraz​_pranie​_odzieży​_roboczej.docx 0.02MB
Zarządzenie Nr UG-21-2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-21-2021​_z​_dnia​_31032021​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_UG-1-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_03​_stycznia​_2018​_roku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_zasad​_(polityki)​_rachunkowości​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.16MB
Zarządzenie Nr UG-22-2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Olszanka oraz jednostkę obsługującą.
Zarządzenie​_Nr​_UG-22-2021​_z​_dnia​_31032021​_w​_sprawie​_określenia​_formy​_przekazywanych​_sprawozdań​_w​_zakresie​_operacji​_finansowych​_przez​_jednostki​_organizacyjne​_Gminy​_Olszanka​_oraz​_jednostkę​_obsługującą.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr UG-23-2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-23-2021​_z​_dnia​_31032021​_w​_sprawie​_zmiany​_​_instrukcji​_obiegu​_i​_kontroli​_dokumentów​_finansowo-księgowych​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr UG-33-2021 z dnia 12.08.2021 w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
zarzadzenie-nr-ug-33-2021-z-dnia-12082021-w-sprawie-zmiany-instrukcji-obiegu-i-kontroli-dokumentow-finansowo-ksiegowych-w-urzedzie-gminy-olszanka.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr UG-34-2021 z dnia 19.08.2021 r w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Olszanka na 2022 rok
zarzadzenie-nr-ug-34-2021-z-dnia-19082021-r-w-sprawie-opracowania-projektu-budzetu-gminy-olszanka-na-2022-rok.pdf 0.24MB
Zarządzenie UG-35-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.08.2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
zarzadzenie-ug-35-2021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-19082021r-w-sprawie-powolania-zespolu-powypadkowego-w-celu-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadku-przy-pracy.docx 0.01MB
Zarządzenie UG-36-2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 stycznia 2021 roku
zarzadzenie-ug-36-2021-z-dnia-20-sierpnia-2021-roku-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-ug-1-2021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-04-stycznia-2021-roku.pdf 0.10MB
Zarządzenie UG-38/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie sprostowania zarządzenia nr UG-35/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
zarzadzenie-ug-382021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-20-sierpnia-2021r-w-sprawie-sprostowania-zarzadzenia-nr-ug-352021-w-sprawie-powolania-zespolu-powypadkowego-w-celu-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadku-przy-pracy.docx 0.01MB
Zarządzenie Nr UG-39-2021 z dnia 31.08.2021 w w sprawie wprowadzenia Instrukcji Sprawozdawczości
Zarządzenie​_Nr​_UG-39-2021​_z​_dnia​_31082021​_w​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_Instrukcji​_Sprawozdawczości.pdf 0.43MB
Zarządzenie Nr UG-40-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2021 roku i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie​_Nr​_UG-40-2021​_z​_dnia​_27092021​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji​_rocznej​_w​_2021​_roku​_i​_powołania​_Komisji​_Inwentaryzacyjnej​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji.pdf 0.14MB
Zarządzenie Nr UG-41-2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-41-2021​_z​_dnia​_30092021​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_UG-1-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_03​_stycznia​_2018​_roku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_zasad​_(polityki)​_rachunkowości​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.15MB
Zarządzenie Nr UG-43-2021 z dnia 07.10.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie​_Nr​_UG-43-2021​_z​_dnia​_07102021​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji​_doraźnej​_(okolicznościowej)​_i​_powołania​_Komisji​_Inwentaryzacyjnej​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr UG-44-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-44-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_11​_października​_2021​_r​_w​_sprawie​_​_powołania​_komisji​_przetargowej​_do​_przeprowadzania​_przetargu​_ustnego​_nieograniczonego​_na​_dzierżawę​_nieruchomości​_stanowiącej​_własność​_Gminy.docx 0.02MB
Zarządzenie Nr UG-45-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 października 2021 r. w spr. powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie​_Nr​_UG-45-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_11​_października​_2021​_r​_w​_spr​_powołania​_zespołów​_spisowych​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji.doc 0.06MB
Zarządzenie Nr UG-46-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13 października 2021 roku w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej)
Zarządzenie​_Nr​_UG-46-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_13​_października​_2021​_roku​_w​_spr​_powołania​_zespołu​_spisowego​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji​_doraźnej​_(okolicznościowej).doc 0.05MB
Zarządzenie Nr UG-47 - 2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 listopada 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 45-2021 z dn. 11 paździrnika 2021 w spr powołania zespołów spisowych
Zarządzenie​_Nr​_UG-47​_-​_2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_2​_listopada​_2021​_r​_w​_spr​_zmiany​_zarządzenia​_nr​_45-2021​_z​_dn​_11​_paździrnika​_2021​_w​_spr​_powołania​_zespołów​_spisowych.doc 0.04MB
Zarządzenie Nr UG-48-2021 z dnia 02.11.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-48-2021​_z​_dnia​_02112021​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_UG-1-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_03​_stycznia​_2018​_roku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_zasad​_(polityki)​_rachunkowości​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.14MB
Zarządzenie Nr UG-49-2021 z dnia 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie​_Nr​_UG-49-2021​_z​_dnia​_22112021​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji​_doraźnej​_(zdawczo-odbiorczej)​_i​_powołania​_Komisji​_Inwentaryzacyjnej​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr UG-50-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.11.2021 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo odbiorczej)
Zarządzenie​_​_Nr​_UG-50-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_25112021​_w​_sprawie​_powołania​_zespołu​_spisowego​_do​_przeprowadzenia​_inwentaryzacji​_doraźnej​_(zdawczo​_odbiorczej).doc 0.06MB
Zarządzenie Nr UG-52-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 grudnia 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 45-2021 z dn. 11.10.2021 w spr powołania zesp. spisowych
Zarządzenie​_Nr​_UG-52-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_27​_grudnia​_2021​_r​_w​_spr​_zmiany​_zarządzenia​_nr​_45-2021​_z​_dn​_11102021​_w​_spr​_powołania​_zesp​_spisowych.doc 0.06MB
Zarządzenie Nr UG-53-2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_UG-53-2021​_z​_dnia​_31122021​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_UG-1-2018​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_03​_stycznia​_2018​_roku​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_zasad​_(polityki)​_rachunkowości​_w​_Urzędzie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.15MB
Zarządzenie nr UG-54-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.12.2021 r. w sprawie realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku i zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Olszanka
Zarządzenie​_nr​_UG-54-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_​_31122021​_r​_w​_sprawie​_realizacji​_świadczeń​_z​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych​_w​_2022​_​_roku​_i​_zmian​_w​_Regulaminie​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych​_Urzędu.odt 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 10:20 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt Gminy Olszanka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 18.0 17.02.2022 12:45 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 17.0 04.01.2022 08:34 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 16.0 31.12.2021 08:22 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 15.0 30.12.2021 10:13 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 14.0 28.12.2021 09:03 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 13.0 29.11.2021 14:26 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 12.0 29.11.2021 09:29 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 11.0 02.11.2021 13:26 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 10.0 14.10.2021 11:33 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 9.0 11.10.2021 09:46 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 8.0 06.09.2021 12:47 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 7.0 25.08.2021 13:06 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 6.0 23.04.2021 09:10 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 5.0 01.04.2021 11:23 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 4.0 29.03.2021 09:07 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 3.0 16.03.2021 08:24 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 2.0 03.03.2021 13:17 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2021 r. 1.0 26.02.2021 10:20 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}