W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku

Materiały

Uchwała Nr XXXVIII-241-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.01.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.11.2021r.
Uchwała​_Nr​_XXXVIII-241-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_11012022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-231-2021​_Rady​_Gminy​_Olszank​_z​_dn​_16112021r.pdf 0.41MB
Uchwała Nr XXXVIII-242-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 11.01.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r.
Uchwała​_Nr​_XXXVIII-242-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_11012022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r.pdf 5.74MB
Uchwała Nr XXXIX-243-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022
Uchwała​_Nr​_XXXIX-243-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012022​_r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planu​_pracy​_Komisji​_Rewizyjnej​_na​_rok​_2022.pdf 0.23MB
Uchwała Nr XXXIX-244-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2022
Uchwała​_Nr​_XXXIX-244-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012022​_r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planów​_pracy​_stałych​_Komisji​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2022.pdf 0.39MB
Uchwała Nr XXXIX-245-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2022r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2022
Uchwała​_Nr​_XXXIX-245-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012022r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2022.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XXXIX-246-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała​_Nr​_XXXIX-246-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012022r​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XXXIX-247-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2022r. w sprawie zmiany Uchwały N XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XXXIX-247-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012022r​_​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_N​_XXXVII-231-2021.pdf 0.30MB
Uchwała Nr XL-248-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XL-248-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-231-2021.pdf 0.76MB
Uchwała Nr XL-249-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XL-249-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 6.42MB
Uchwała Nr XL-250-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu
Uchwała​_Nr​_XL-250-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_fiannsowych​_dla​_Komendy​_Powiatowej​_Policji​_w​_Brzegu.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XL-251-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla KP Policji w Brzegu
Uchwała​_Nr​_XL-251-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_fiannsowych​_dla​_KP​_​_Policji​_w​_Brzegu.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XL-252-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
Uchwała​_Nr​_XL-252-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_ekwiwalentu​_pieniężnego​_dla​_członków​_OSP.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XL-253-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2023
Uchwała​_Nr​_XL-253-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_w​_sprawie​_nie​_wyrażenia​_zgody​_na​_wyodrębnienie​_srodków​_funduszu​_sołeckiego​_na​_rok​_2023.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XL-254-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 07.03.2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-213-2021
Uchwała​_Nr​_XL-254-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_07032022​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXV-213-2021.pdf 0.23MB
Uchwała Nr XLI-255-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XLI-255-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-231-2021.pdf 0.77MB
Uchwała Nr XLI-256-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XLI-256-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 6.49MB
Uchwała Nr XLI-257-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-167-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r.
Uchwała​_Nr​_XLI-257-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-167-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLI-258-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024
Uchwała​_Nr​_XLI-258-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Gminnego​_programu​_profilaktyki​_i​_rozwiązywania​_problemów​_alkoholowych​_oraz​_przeciwdziałania​_narkomanii​_na​_lata​_2022-2024.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XLI-259-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII-233-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r.
Uchwała​_Nr​_XLI-259-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVIII-233-2013​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27092013r.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLI-260-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2022
Uchwała​_Nr​_XLI-260-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Programu​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi​_oraz​_zapobiegania​_bezdomności​_zwierząt​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka​_w​_roku​_2022.pdf 0.29MB
Uchwała Nr XLI-261-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.03.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała​_Nr​_XLI-261-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_31032022r​_w​_sprawie​_​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_dla​_Powiatu​_Brzeskiego.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLII-262-2022 rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XLII-262-2022​_rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29042022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 0.68MB
Uchwała Nr XLII-263-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_​_Nr​_XLII-263-2022​_​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29042022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 7.21MB
Uchwała Nr XLII-264-2022 rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Uchwała​_Nr​_XLII-264-2022​_rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29042022r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_wieloletniego​_programu​_gospodarowania​_mieszkaniowym​_zasobem.pdf 0.33MB
Uchwała Nr XLII-265-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2022r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia SUBREGION BRZESKI
Uchwała​_Nr​_XLII-265-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29042022r​_w​_sprawie​_utworzenia​_Stowarzyszenia​_SUBREGION​_BRZESKI.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLIII-266-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XLIII-266-2022​_​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30052022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-231-2021.pdf 0.57MB
Uchwała Nr XLIII-267-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XLIII-267-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30052022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 5.89MB
Uchwała Nr XLIII-268-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych
Uchwała​_Nr​_XLIII-268-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30052022r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnej​_umowy​_najmu​_lokali​_użytkowych.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-269-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2021
Uchwała​_Nr​_XLIV-269-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_wotum​_zaufania​_dla​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_za​_rok​_2021.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-270-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fiannsowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2021 rok
Uchwała​_Nr​_XLIV-270-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_sprawozdania​_fiannsowego​_Gminy​_Olszanka​_oraz​_sprawozdania​_z​_wykonania​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_za​_2021​_rok.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-271-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2021 rok
Uchwała​_Nr​_XLIV-271-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_udzielenia​_absolutorium​_Wójtowi​_Gminy​_Olszanka​_za​_2021​_rok.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-272-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XLIV-272-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-231-2021.pdf 0.89MB
Uchwała Nr XLIV-273-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XLIV-273-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 7.73MB
Uchwała Nr XLIV-274-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała​_Nr​_XLIV-274-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_zaciagnięcia​_kredytu​_długoterminowegi.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XLIV-275-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Uchwała​_Nr​_XLIV-275-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_określenia​_śedniej​_ceny​_jednostki​_paliwa.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XLIV-276-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała​_Nr​_XLIV-276-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022rw​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLIV-277-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała​_Nr​_XLIV-277-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_​_uzupełnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Skarg,​_Wniosków​_i​_Petycji.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-278-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Plan
Uchwała​_Nr​_XLIV-278-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_uzupelnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Finansów,​_Budżetu​_i​_Planu.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLIV-279-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.06.2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów
Uchwała​_Nr​_XLIV-279-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28062022r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Michałów.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLV-280-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-231-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r.
Uchwała​_Nr​_XLV-280-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_​_XXXVII-231-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r.pdf 0.74MB
Uchwała Nr XLV-281-2022 Rady Gminy OLszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
Uchwała​_Nr​_XLV-281-2022​_Rady​_Gminy​_OLszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_dla​_Województwa​_Opolskiego.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLV-282-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała​_Nr​_XLV-282-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XLV-283-2022 Rady Gminy Olszanka z dn.15.09.2022r, w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.
Uchwała​_Nr​_XLV-283-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn15092022r,​_w​_sprawie​_poboru​_podatków​_od​_nieruchomości,​_leśnego​_i​_rolnego.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLV-284-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
Uchwała​_Nr​_XLV-284-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLV-285-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie uznania petycji za niezasadną.
Uchwała​_Nr​_XLV-285-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_uznania​_petycji​_za​_niezasadną.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XLV-286-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
Uchwała​_Nr​_XLV-286-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_​_w​_sprawie​_przekazania​_skargi​_organowi​_właściwemu.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XLV-287-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2022r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Olszanka w Zgromadzeniu ZGŚO.
Uchwała​_Nr​_XLV-287-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092022r​_w​_sprawie​_powierzenia​_reprezentowania​_Gminy​_Olszanka​_w​_Zgromadzeniu​_ZGŚO.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLVI-288-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2022r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XLVI-288-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29092022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_XXXVII-231-2021.pdf 0.46MB
Uchwała Nr XLVII-289-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-231-2021
Uchwała​_Nr​_XLVII-289-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXVII-231-2021.pdf 1.00MB
Uchwała Nr XLVII-290-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-232-2021
Uchwała​_Nr​_XLVII-290-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXVII-232-2021.pdf 6.92MB
Uchwała Nr XLVII-291-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie przekazania srodków finansowych dla BCM
Uchwała​_Nr​_XLVII-291-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_przekazania​_srodków​_finansowych​_dla​_BCM.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XLVII-292-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XLVII-292-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLVII-293-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
Uchwała​_Nr​_XLVII-293-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_programu​_współpracy​_Gminy​_Olszanka​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.30MB
Uchwała Nr XLVII-294-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie zmiany Uchwały NrXVII-139-2016
Uchwała​_Nr​_XLVII-294-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_NrXVII-139-2016.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XLVII-295-2022 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2022r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XLVII-295-2022​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102022r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_aktualizacji​_Programu​_usuwania​_wyrobów​_zawierających​_azbest​_dla​_gminy​_Olszanka.pdf 3.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.01.2022 11:54 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg / Przewodnicząca Rady Gminy - Wanda Galant
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 12.0 02.11.2022 10:33 Piotr Forysiak
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 11.0 05.10.2022 09:29 Piotr Forysiak
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 10.0 26.09.2022 11:21 Piotr Forysiak
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 9.0 26.09.2022 11:17 Piotr Forysiak
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 8.0 26.09.2022 11:15 Piotr Forysiak
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 7.0 05.07.2022 07:32 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 6.0 01.06.2022 08:38 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 5.0 13.05.2022 08:13 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 4.0 06.04.2022 13:47 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 3.0 04.04.2022 10:09 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 2.0 07.02.2022 12:06 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2022 roku 1.0 17.01.2022 11:54 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}