W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2020 roku

Materiały

Uchwała Nr XVI-103-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Uchwała​_Nr​_XVI-103-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planu​_pracy​_Komisji​_Rewizyjnej​_na​_rok​_2020.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-104-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji na rok 2020
Uchwała​_Nr​_XVI-104-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planów​_pracy​_stałych​_​_Komisji​_na​_rok​_2020.pdf 0.46MB
Uchwała Nr XVI-105-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020
Uchwała​_Nr​_XVI-105-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2020.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-106-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XVI-106-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_porządku​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XVI-107-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała​_Nr​_XVI-107-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XVI-108-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
Uchwała​_Nr​_XVI-108-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XVI-109-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-101-2019
Uchwała​_Nr​_XVI-109-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-101-2019.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-110-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Uchwała​_Nr​_XVI-110-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_określenia​_średniej​_ceny​_jednostki​_paliwa.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-111-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie szczególowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów
Uchwała​_Nr​_XVI-111-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_szczególowych​_warunków​_i​_trybu​_zwolnienia​_od​_podatku​_rolnego​_gruntów.pdf 0.33MB
Uchwała Nr XVI-112-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała​_Nr​_XVI-112-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-113-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy
Uchwała​_Nr​_XVI-113-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Gminnego​_Programu​_przeciwdziałania​_przemocy.pdf 0.27MB
Uchwała Nr XVI-114-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Uchwała​_Nr​_XVI-114-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_niedochodzenia​_należności​_z​_tytułu​_rekompensaty​_za​_koszty​_odzyskiwania​_należności.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVI-115-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała​_Nr​_XVI-115-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_pozostawienia​_petycji​_bez​_rozpatrzenia.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XVI-116-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała​_Nr​_XVI-116-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012020r​_w​_sprawie​_pozostawienia​_petycji​_bez​_rozpatrzenia.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XVII-117-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała​_Nr​_XVII-117-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_02032020r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_oraz​_ustalenia​_wysokości​_stawki​_tej​_opłaty.pdf 0.12MB
Uchwała Nr XVII-118-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała​_Nr​_XVII-118-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_02032020r​_w​_sprawie​_określenia​_terminu,​_częstotliwości​_i​_trybu​_uiszczania​_opłat​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XVII-119-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała​_Nr​_XVII-119-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_02032020r​_w​_sprawie​_określenia​_wzoru​_deklaracji​_o​_wysokości​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.36MB
Uchwała Nr XVII-120-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XVII-120-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_02032020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.52MB
Uchwała Nr XVII-121-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.03.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019
Uchwała​_Nr​_XVII-121-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_02032020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-98-2019.pdf 5.74MB
Uchwała Nr XVIII-122-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r.
Uchwała​_Nr​_XVIII-122-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r.pdf 0.77MB
Uchwała Nr XVIII-123-2020 Rady Gminy Olszanka z dn 14.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XV-98-2019
Uchwała​_Nr​_XVIII-123-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_uchwaly​_nr​_XV-98-2019.pdf 5.08MB
Uchwała Nr XVIII-124-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZGK
Uchwała​_Nr​_XVIII-124-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_zwolnienia​_samorządowego​_zakładu​_budżetowego​_ZGK.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
Uchwała​_Nr​_XVIII-125-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_dla​_Województwa​_Opolskiego.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przekazania środków finansowych
Uchwała​_Nr​_XVIII-126-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_finansowych.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVIII-127-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Uchwała​_Nr​_XVIII-127-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_programu​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Przylesie
Uchwała​_Nr​_XVIII-128-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wew​_w​_m​_Przylesie.pdf 3.59MB
Uchwała Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Jankowice Wielkie
Uchwała​_Nr​_XVIII-129-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wew​_w​_m​_Jankowice​_Wielkie.pdf 2.52MB
Uchwała Nr XVIII-130-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-48-2019
Uchwała​_Nr​_XVIII-130-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_V-48-2019.pdf 1.20MB
Uchwała Nr XVIII-131-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała​_Nr​_XVIII-131-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XVIII-132-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.05.2020r. w sprawie przekazania petycji
Uchwała​_Nr​_XVIII-132-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14052020r​_w​_sprawie​_przekazania​_petycji.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała​_Nr​_XIX-133-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_pozostawienia​_petycji​_bez​_rozpatrzenia.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała​_Nr​_XIX-134-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_pozostawienia​_petycji​_bez​_rozpatrzenia.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2019
Uchwała​_Nr​_XIX-135-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_wotum​_zaufania​_dla​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_za​_rok​_2019.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin. Gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XIX-136-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_sprawozdania​_fin​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie udzielenia absolutorim Wójtowi Gminy Olszanka za 2019 rok
Uchwała​_Nr​_XIX-137-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_udzielenia​_absolutorim​_Wójtowi​_Gminy​_Olszanka​_za​_2019​_rok.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XIX-138-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XIX138-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XIX-139-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmimany Uchwały Nr XV-98-2019
Uchwała​_Nr​_XIX-139-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_zmimany​_Uchwały​_Nr​_XV-98-2019.pdf 5.10MB
Uchwała Nr XIX-140-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Pogorzela
Uchwała​_Nr​_XIX-140-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrznej​_w​_m​_Pogorzela.pdf 0.41MB
Uchwała Nr XIX-141-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka
Uchwała​_Nr​_XIX-141-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_​_określenia​_średniej​_ceny​_jednostki​_paliwa​_w​_Gminie​_Olszanka.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XIX-142-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
Uchwała​_Nr​_XIX-142-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnej​_umowy​_najmu​_lokalu.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XIX-143-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
Uchwała​_Nr​_XIX-143-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnej​_umowy​_najmu​_lokalu.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XIX-144-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała​_Nr​_XIX-144-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Rewizyjnej.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XIX-145-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi
Uchwała​_Nr​_XIX-145-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_uzupełnienia​_składu​_osobowego​_Komisji​_Rozwoju​_Gospodarczego​_Wsi.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XIX-146-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-104-2020
Uchwała​_Nr​_XIX-146-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23062020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XVI-104-2020.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XX-147-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-97-2019
Uchwała​_Nr​_XX-147-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27082020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XVI-97-2019.pdf 0.69MB
Uchwała Nr XX-148-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała​_Nr​_XX-148-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27082020r​_w​_sprawie​_pomocy​_finansowej​_dla​_Powiatu​_Brzeskiego.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XX-149-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-283-2018
Uchwała​_Nr​_XX-149-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27082020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XL-283-2018.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XX-150-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała​_Nr​_XX-150-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27082020r​_w​_sprawie​_zaliczenia​_dróg​_do​_kategorii​_dróg​_gminnych.pdf 1.36MB
Uchwała Nr XX-151-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.08.2020r. w sprawie rozpatrzenia petycj
Uchwała​_Nr​_XX-151-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27082020r​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_petycji.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XXI-152-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XXI-152-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XXI-153-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.09.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXI-153-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_15092020r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zwarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XXII-154-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.74MB
Uchwała Nr XXII-155-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-98-2019
Uchwała​_Nr​_XXII-155-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-98-2019.pdf 5.98MB
Uchwała Nr XXII-156-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXII-156-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXII-157-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Uchwała​_Nr​_XXII-157-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_zawarcia​_porozumienia​_międzygminnego.pdf 0.26MB
Uchwała Nr XXII-158-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała​_Nr​_XXII-158-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Przylesie
Uchwała​_Nr​_XXII-159-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_ponownie​_uchwalonego​_wniosku​_sołectwa​_Przylesie.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXII-160-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.10.2020r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jankowice Wielkie
Uchwała​_Nr​_XXII-160-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27102020r​_w​_sprawie​_udzielenia​_dotacji​_dla​_OSP​_Jankowice​_Wielkie.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXIII-161-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-148-2020
Uchwała​_Nr​_XXIII-161-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_06112020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XX-148-2020.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XXIII-162-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XXIII-162-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_06112020r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.55MB
Uchwała Nr XXIV-163-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021
Uchwała​_Nr​_XXIV-163-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2021.pdf 1.70MB
Uchwała Nr XXIV-164-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2021-2030
Uchwała​_Nr​_XXIV-164-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_WPF​_Gminy​_Olszanka​_na​_lata​_2021-2030.pdf 10.24MB
Uchwała Nr XXIV-165-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.202r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-97-2019
Uchwała​_Nr​_XXIV-165-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_1712202r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XV-97-2019.pdf 0.40MB
Uchwała Nr XXIV-166-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
Uchwała​_Nr​_XXIV-166-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_​_programu​_współpracy​_Gminy​_Olszanka​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.27MB
Uchwała Nr XXIV-167-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwała​_Nr​_XXIV-167-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_​_z​_dn​_17122020r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Gminnej​_Strategii​_Rozwiązywania​_Problemów​_Społecznych.pdf 0.48MB
Uchwała Nr XXIV-168-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
Uchwała​_Nr​_XXIV-168-2020​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122020r​_w​_sprawie​_​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnej​_umowy.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.01.2021 12:36 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg / Przewodnicząca Rady Gminy - Wanda Galant
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2020 roku 1.0 23.01.2021 12:36 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}