W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku

Materiały

Uchwała Nr XXV-169-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2021er. w sprawie zatwierdzenia planu pracy KR na rok 2021
Uchwała​_Nr​_XXV-169-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012021er​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planu​_pracy​_KR​_na​_rok​_2021.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XXV-170-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2021
Uchwała​_Nr​_XXV-170-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012021r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planów​_pracy​_stałych​_Komisji​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2021.pdf 0.36MB
Uchwała Nr XXV-171-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2021r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2021
Uchwała​_Nr​_XXV-171-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012021r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_​_Olszanka​_na​_rok​_2021.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXV-172-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała​_Nr​_XXV-172-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012021​_r​_w​_spr​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.14MB
Uchwała Nr XXV-173-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.01.2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała​_Nr​_XXV-173-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_28012021r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXVI-174-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXVI-174-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_22022021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.62MB
Uchwała Nr XXVI-175-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-164-2020
Uchwała​_Nr​_XXVI-175-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_22022021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-164-2020.pdf 7.18MB
Uchwała Nr XXVI-176-2020 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Adam Kania
Uchwała​_Nr​_XXVI-176-2020​_Rady​_Gminy​_OLszanka​_z​_dn​_22022021r​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_petycji​_złożonej​_przez​_Pana​_Adam​_Kania.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XXVI-177-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała​_Nr​_XXVI-177-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_22022021r​_w​_sprawie​_rozpatrzenia​_skargi.pdf 0.14MB
Uchwała Nr XXVI-178-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.02.2021r.w sprawie uznania się za organ niewłaściwy
Uchwała​_Nr​_XXVI-178-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_22022021rw​_​_sprawie​_uznania​_się​_za​_organ​_niewłaściwy.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XXVII-179-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXVII-179-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29032021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XXVII-180-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2021r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakłądu budżetowego-ZGK
Uchwała​_Nr​_XXVII-180-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29032021r​_w​_sprawie​_zwolnienia​_samorządowego​_zakłądu​_budżetowego-ZGK.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXVII-181-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2021r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała​_Nr​_XXVII-181-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29032021r​_w​_sprawie​_przekazania​_środków​_finansowych​_na​_Fundusz​_Wsparcia​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXVII-182-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
Uchwała​_Nr​_XXVII-182-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29032021r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_programu​_opieki​_nad​_zwierzętami.pdf 0.26MB
Uchwała Nr XXVII-183-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała​_Nr​_XXVII-183-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29032021r​_w​_sprawie​_zaliczenia​_dróg​_do​_kategorii​_dróg​_gminnych.pdf 1.60MB
Uchwała Nr XXVIII-184-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 23.04.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXVIII-184-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_23042021rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.40MB
Uchwała Nr XXIX-185-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
uchwala-nr-xxix-185-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-21052021rw-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-163-2020.pdf 0.70MB
Uchwała Nr XXIX-186-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-164-2020
uchwala-nr-xxix-186-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-21052021r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-164-2020.pdf 7.27MB
Uchwała Nr XXIX-187-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Michałowie
uchwala-nr-xxix-187-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-21052021r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-dla-osp-w-michalowie.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXIX-188-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
uchwala-nr-xxix-188-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-21052021r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XXIX-189-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.05.2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Olszanka
uchwala-nr-xxix-189-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-21052021r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-wew-w-m-olszanka.pdf 0.56MB
Uchwała Nr XXX-190-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2020
uchwala-nr-xxx-190-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-wotum-zaufania-dla-wojta-gminy-olszanka-za-rok-2020.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXX-191-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
uchwala-nr-xxx-191-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXX-192-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2020 rok
uchwala-nr-xxx-192-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-olszanka-za-2020-rok.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXX-193-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
uchwala-nr-xxx-193-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-163-2020.pdf 0.76MB
Uchwała Nr XXX-194-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-164-2020
uchwala-nr-xxx-194-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-164-2020.pdf 6.95MB
Uchwała Nr XXX-195-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
uchwala-nr-xxx-195-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XXX-196-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka
uchwala-nr-xxx-196-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-zwolania-zebrania-wiejskiego-solectwa-olszanka.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXX-197-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Pogorzela
uchwala-nr-xxx-197-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-wewnetrznej-w-m-pogorzela.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XXX-198-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
uchwala-nr-xxx-198-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyznanie-dodatku-mieszkaniowego.pdf 0.37MB
Uchwała Nr XXX-199-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2021r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
uchwala-nr-xxx-199-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-18062021rw-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXXI-200-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.07.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwala​_Nr​_XXXI-200-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_19072021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwaly​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.51MB
Uchwała Nr XXXI-201-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.07.2021r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice
Uchwala​_Nr​_XXXI-201-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_19072021r​_w​_sprawie​_zwolania​_zebrania​_wiejskiego​_Solectwa​_Krzyzowice.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXII-202-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 03.09.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwala​_Nr​_XXXII-202-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_03092021rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwaly​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.59MB
Uchwała Nr XXXIII-203-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2021r.w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIV-163-2020
uchwala-nr-xxxiii-203-2021-rady-gminy-olszanka-z-dn-20092021rw-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-163-2020.pdf 0.38MB
Uchwała Nr XXXIV-204-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXXIV-204-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.44MB
Uchwała Nr XXXIV-205-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu
Uchwała​_Nr​_XXXIV-205-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_udzielenia​_dotacji​_dla​_OSP​_w​_Przylesiu.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXIV-206-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXXIV-206-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXIV-207-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r.w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Michałów
Uchwała​_Nr​_XXXIV-207-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021rw​_​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wew​_w​_m​_Michałów.pdf 0.96MB
Uchwała Nr XXXIV-208-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała​_Nr​_XXXIV-208-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XXXIV-209-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Uchwała​_Nr​_XXXIV-209-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_​_określenia​_wzoru​_wniosku​_o​_przyznanie​_dodatku​_mieszkaniowego.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XXXIV-210-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXXIV-210-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30092021r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_w​_trybie​_bezprzetargowym​_kolejnej​_umowy​_dzierżawy.pdf 0.17MB
Uchwała Nr XXXV-211-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXXV-211-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.57MB
Uchwała Nr XXXV-212-2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-164-2020
Uchwała​_​_Nr​_XXXV-212-2021​_​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_25102021​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-164-2020.pdf 7.40MB
Uchwała Nr XXXV-213-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała​_Nr​_XXXV-213-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XXXV-214-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
Uchwała​_Nr​_XXXV-214-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_pokrycia​_części​_kosztów​_gospodarowania​_odpadami.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXV-215-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-53-2019
Uchwała​_Nr​_XXXV-215-2021​_​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_VI-53-2019.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XXXV-216-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała​_Nr​_XXXV-216-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_zaliczenia​_dróg​_do​_kategorii​_dróg​_gminnych.pdf 0.61MB
Uchwała Nr XXXV-217-2021 Rady Gminy Oolszanka z dn. 25.10.2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXXV-217-2021​_Rady​_Gminy​_Oolszanka​_z​_dn​_25102021rw​_​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXV-218-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy wew. w m. Pogorzela
Uchwała​_Nr​_XXXV-218-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wew​_w​_m​_Pogorzela.pdf 0.82MB
Uchwała Nr XXXV-219-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Uchwała​_Nr​_XXXV-219-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_aktualizacji​_Planu​_Gospodarki​_Niskoemisyjnej.pdf 2.65MB
Uchwała Nr XXXV-220-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy
Uchwała​_Nr​_XXXV-220-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_Gminnego​_Programu​_przeciwdziałania​_przemocy.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XXXV-221-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009
Uchwała​_Nr​_XXXV-221-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25102021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXVIII-176-2009.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XXXVI-222-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXXVI-222-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.71MB
Uchwała Nr XXXVI-223-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIV-164-2020
Uchwała​_Nr​_XXXVI-223-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwaly​_Nr​_XXIV-164-2020.pdf 6.05MB
Uchwała Nr XXXVI-224-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
Uchwała​_Nr​_XXXVI-224-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021r​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_diet​_dla​_radnych.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XXXVI-225-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XXXVI-225-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021r​_w​_sprawie​_ustalenia​_wynagrodzenia​_Wójta​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XXXVI-226-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-214-2021
Uchwała​_Nr​_XXXVI-226-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXV-214-2021-sig.pdf 0.23MB
Uchwała Nr XXXVI-227-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
Uchwała​_Nr​_XXXVI-227-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021rw​_​_sprawie​_uchwalenia​_programu​_współpracy​_Gminy​_Olszanka​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.30MB
Uchwała Nr XXXVI-228-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XXXVI-228-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021rw​_​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnej​_umowy​_dzierżawy.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XXXVI-229-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała​_Nr​_XXXVI-229-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021rw​_​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_środków​_transportowych.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XXXVI-230-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.11.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-167-2020
Uchwała​_Nr​_XXXVI-230-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_25112021r​_​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-167-2020.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XXXVII-231-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022
Uchwała​_Nr​_XXXVII-231-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2022.pdf 1.34MB
Uchwała Nr XXXVII-232-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenie WPF Gminy Olszanka na lata 2022-2035
Uchwała​_Nr​_XXXVII-232-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_uchwalenie​_WPF​_Gminy​_Olszanka​_na​_lata​_2022-2035.pdf 11.70MB
Uchwała Nr XXXVII-233-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-163-2020
Uchwała​_Nr​_XXXVII-233-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXIV-163-2020.pdf 0.49MB
Uchwała Nr XXXVII-234-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Olszankia niewygasających
Uchwała​_Nr​_XXXVII-234-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_ustalenia​_wykazu​_wydatków​_budżetu​_Gminy​_Olszankia​_niewygasających.pdf 0.27MB
Uchwała Nr XXXVII-235-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych
Uchwała​_Nr​_XXXVII-235-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_diety​_dla​_przewodniczących​_organów​_jednostek​_pomocniczych.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XXXVII-236-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r.w sprawie członkostwa Gminy Olszanka w Stowarzyszeniu BOWH
Uchwała​_Nr​_XXXVII-236-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021rw​_​_sprawie​_członkostwa​_Gminy​_Olszanka​_w​_Stowarzyszeniu​_BOWH.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XXXVII-237-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2022-2024
Uchwała​_Nr​_XXXVII-237-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_​_przyjęcia​_Gminnego​_programu​_wspierania​_rodziny​_w​_Gminie​_Olszanka​_na​_lata​_2022-2024.pdf 0.34MB
Uchwała Nr XXXVII-238-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Gierszowice
Uchwała​_Nr​_XXXVII-238-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrznej​_w​_m​_Gierszowice.pdf 1.10MB
Uchwała Nr XXXVII-239-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uchwała​_Nr​_XXXVII-239-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XXXVII-240-2021 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Olszanka
Uchwała​_Nr​_XXXVII-240-2021​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_16122021r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_porządku​_w​_Gminie​_Olszanka.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 12:53 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg / Przewodnicząca Rady Gminy - Wanda Galant
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 13.0 23.12.2021 12:55 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 12.0 02.12.2021 10:32 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 11.0 02.11.2021 13:47 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 10.0 06.10.2021 10:22 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 9.0 23.09.2021 13:16 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 8.0 08.09.2021 08:58 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 7.0 28.07.2021 12:58 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 6.0 25.06.2021 08:27 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 5.0 01.06.2021 10:24 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 4.0 30.04.2021 08:38 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 3.0 30.03.2021 14:37 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 2.0 02.03.2021 08:46 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2021 roku 1.0 01.02.2021 12:53 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}