W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku

Materiały

Uchwała Nr III-22-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r.
Uchwała​_Nr​_III-22-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14122018r.pdf 0.47MB
Uchwała Nr III-23-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka
Uchwała​_Nr​_III-23-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Olszanka.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-24-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś
Uchwała​_Nr​_III-24-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Czeska​_Wieś.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-25-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice
Uchwała​_Nr​_III-25-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Gierszowice.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-26-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie
Uchwała​_Nr​_III-26-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Jankowice​_Wielkie.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-27-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów
Uchwała​_Nr​_III-27-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Janów.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-28-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice
Uchwała​_Nr​_III-28-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Krzyżowice.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-29-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela
Uchwała​_Nr​_III-29-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Pogorzela.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-30-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki
Uchwała​_Nr​_III-30-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Obórki.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-31-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów
Uchwała​_Nr​_III-31-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Michałów.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-32-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie
Uchwała​_Nr​_III-32-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrania​_wiejskiego​_Sołectwa​_Przylesie.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-33-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
Uchwała​_Nr​_III-33-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planu​_pracy​_Komisji​_Rewizyjnej​_na​_rok​_2019.pdf 0.27MB
Uchwała Nr III-34-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019
Uchwała​_Nr​_III-34-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_planów​_pracy​_stałych​_Komisji​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2019.pdf 0.53MB
Uchwała Nr III-35-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019
Uchwała​_Nr​_III-35-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_planu​_pracy​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2019.pdf 0.27MB
Uchwała Nr III-36-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
Uchwała​_Nr​_III-36-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_ustanowieniawieloletniego​_programu​_osłonowego.pdf 0.29MB
Uchwała Nr III-37-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
Uchwała​_Nr​_III-37-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_podwyższenia​_kryterium​_dochodowego.pdf 0.19MB
Uchwała Nr III-38-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
Uchwała​_Nr​_III-38-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_określenia​_zasad​_zwrotu​_wydatków​_za​_świadczenia.pdf 0.10MB
Uchwała Nr III-39-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-245-2010 Rad Gminy Olszanka z dn. 29.04.2010r.
Uchwała​_Nr​_III-39-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXXIX-245-2010​_Rad​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29042010r.pdf 0.22MB
Uchwała Nr III-40-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała​_Nr​_III-40-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_udzielenia​_pomocy​_finansowej​_Powiatowi​_Brzeskiemu.pdf 0.19MB
Uchwała Nr III-41-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała​_Nr​_III-41-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_odstąpienie​_od​_obowiązku​_przetargowego​_trybu​_zawarcia​_umowy​_najmu.pdf 0.19MB
Uchwała Nr III-42-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-251-2018
Uchwała​_Nr​_III-41-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29012019r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_odstąpienie​_od​_obowiązku​_przetargowego​_trybu​_zawarcia​_umowy​_najmu.pdf 0.19MB
Uchwała Nr IV-43-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała​_Nr​_IV-43-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01022019r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_oraz​_ustalenia​_wysokości​_stawki​_tej​_opłaty.pdf 0.19MB
Uchwała Nr IV-44-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_IV-44-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01022019r​_w​_sprawie​_zmianny​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.45MB
Uchwała Nr IV-45-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018
Uchwała​_Nr​_IV-45-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01022019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-12-2018.pdf 6.20MB
Uchwała Nr V-46-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_V-46-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01032019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.60MB
Uchwała Nr V-47-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie
Uchwała​_Nr​_V-47-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01032019r​_w​_sprawie​_zaciągnięcia​_kredytu​_na​_wyprzedzające​_finansowanie.pdf 0.20MB
Uchwała Nr V-48-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 01.03.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki
Uchwała​_Nr​_V-48-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_01032019r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrznej​_w​_mObórki.pdf 0.37MB
Uchwała Nr VI-50-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_VI-50-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.79MB
Uchwała Nr VI-51-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018
Uchwała​_Nr​_VI-51-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-12-2018.pdf 7.01MB
Uchwała Nr VI-52-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała​_Nr​_VI-52-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_zwolnienia​_samorządowego​_zakładu​_budżetowego.pdf 0.19MB
Uchwała Nr VI-53-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie poboru podatków
Uchwała​_Nr​_VI-53-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_poboru​_podatków.pdf 0.11MB
Uchwała Nr VI-54-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie ustalenia planu sieci szkół
Uchwała​_Nr​_VI-54-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawieustalenia​_planu​_sieci​_szkół.pdf 0.27MB
Uchwała Nr VI-55-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin
Uchwała​_Nr​_VI-55-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_przyjęcia​_Gminnego​_Programu​_Wspierania​_Rodzin.pdf 0.35MB
Uchwała Nr VI-56-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr III-33-2019
Uchwała​_Nr​_VI-56-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_zmiany​_uchwały​_Nr​_III-33-2019.pdf 0.28MB
Uchwała Nr VI-57-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.03.2019r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska
Uchwała​_Nr​_VI-57-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_27032019rw​_​_sprawie​_przyjęcia​_Programu​_Ochrony​_Środowiska.pdf 30.04MB
Uchwała Nr VII-58-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Uchwała​_Nr​_VII-58-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_wyznaczenia​_przedstawiciela.pdf 0.17MB
Uchwała Nr VII-59-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 12.12.2018 r.
Uchwała​_Nr​_VII-59-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_12122018r.pdf 0.28MB
Uchwała Nr VII-60-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. Nr II-12-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała​_Nr​_VII-60-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_Nr​_II-12-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn14122018r.pdf 5.98MB
Uchwała Nr VII-61-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego
Uchwała​_Nr​_VII-61-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_dopuszczenia​_zapłaty​_podatków​_i​_innych​_opłat​_za​_pomocą​_innego​_instrumentu​_płatniczego.pdf 0.18MB
Uchwała Nr VII-62-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy
Uchwała​_Nr​_VII-62-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_gminnego​_programu​_przeciwdziałania​_przemocy.pdf 0.33MB
Uchwała Nr VII-63-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXVII-264-2018
Uchwała​_Nr​_VII-63-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_podtrzymania​_stanowiska​_wyrażonego​_w​_Uchwale​_Nr​_XXXVII-264-2018.pdf 0.23MB
Uchwała Nr VII-64-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Uchwała​_Nr​_VII-64-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30042019r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_programu​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi.pdf 0.20MB
Uchwała Nr VIII-65-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_VIII-65-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_08052019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.39MB
Uchwała Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Jankowicach Wielkich
Uchwała​_Nr​_VIII-66-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_08052019r​_w​_sprawie​_​_udzielenia​_dotacji​_dla​_OSP​_w​_Jankowicach​_Wielkich.pdf 0.19MB
Uchwała Nr IX-67-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2019r. w sprawie przekazania skargi do WSA w Opolu
Uchwała​_Nr​_IX-67-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_30052019r​_w​_sprawie​_przekazania​_skargi​_do​_WSA​_w​_Opolu.pdf 0.27MB
uchwała Nr X-68-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka
uchwała​_Nr​_X-68-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_wotum​_zaufania​_dla​_Wójta​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.18MB
uchwała Nr X-69-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka
uchwała​_Nr​_X-69-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_zatwierdzenia​_sprawozdania​_finansowego​_​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.18MB
uchwała Nr X-70-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2018 rok
uchwała​_Nr​_X-70-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_udzielenia​_absolutorium​_Wójtowi​_Gminy​_Olszanka​_za​_2018​_rok.pdf 0.18MB
uchwała Nr X-71-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r.
uchwała​_Nr​_X-71-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawiezmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14122018r.pdf 0.52MB
uchwała Nr X-72-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu
uchwała​_Nr​_X-72-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_udzielenia​_dotacji​_dla​_OSP​_w​_Przylesiu.pdf 0.19MB
uchwała Nr X-73-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii i kandydatach na ławników
uchwała​_Nr​_X-73-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_powołania​_zespołu​_do​_przedstawienia​_opinii​_i​_kandydatach​_na​_ławników.pdf 0.18MB
uchwała Nr X-74-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-283-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.05.2018r.
uchwała​_Nr​_X-74-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XL-283-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29052018r.pdf 0.19MB
uchwała Nr X-75-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.06.2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
uchwała​_Nr​_X-75-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18062019r​_w​_sprawie​_określenia​_wzoru​_wniosku​_o​_wypłatę​_dodatku​_energetycznego.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XI-76-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 09.07.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_XI-76-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_09072019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XII-77-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2019
Uchwała​_Nr​_XII-77-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2019.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XII-78-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2019
Uchwała​_Nr​_XII-78-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-12-2019.pdf 6.77MB
Uchwała Nr XII-79-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji
Uchwała​_Nr​_XII-79-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_wyrażenia​_przez​_Gminę​_Olszanka​_akceptacji.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XII-80-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji
Uchwała​_Nr​_XII-80-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_stanowiska​_dot​_sporządzenia​_dokumentacji.pdf 0.72MB
Uchwała Nr XII-81-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009
Uchwała​_Nr​_XII-81-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XXVIII-176-2009.pdf 0.24MB
Uchwała Nr XII-82-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XII-82-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XII-83-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała​_Nr​_XII-83-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_nieruchomości.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XII-84-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała​_Nr​_XII-84-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_skargi​_na​_Przewodniczącego​_Komisji​_Skarg,​_Wniosków​_i​_Petycji.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XII-85-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Uchwała​_Nr​_XII-85-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_skargi​_na​_Przewodniczącą​_Komisji​_Rewizyjnej.pdf 0.20MB
Uchwała Nr XII-86-2019 Rady Gminy Olszanka w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
Uchwała​_Nr​_XII-86-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_uznania​_się​_za​_organ​_niewłaściwy​_do​_rozpatrzenia​_skargi.pdf 0.22MB
Uchwała Nr XIII-87-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_XIII-87-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.42MB
Uchwała Nr XIII-88-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018
Uchwała​_Nr​_XIII-88-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-12-2018.pdf 6.12MB
Uchwała Nr XIII-89-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała​_Nr​_XIII-89-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_podatku​_od​_środków​_transportowych.pdf 0.26MB
Uchwała Nr XIII-90-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska
Uchwała​_Nr​_XIII-90-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_regulaminu​_korzystania​_z​_wielofunkcyjnego​_boiska.pdf 0.21MB
Uchwała Nr XIII-91-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Uchwała​_Nr​_XIII-91-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_wyrażenia​_zgody​_na​_zawarcie​_kolejnych​_umów​_dzierżawy.pdf 0.18MB
Uchwała Nr XIII-92-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.10.2019r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
Uchwała​_Nr​_XIII-92-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29102019r​_w​_sprawie​_zasad​_gospodarowania​_nieruchomościami.pdf 0.11MB
Uchwała Nr XIV-93-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018
Uchwała​_Nr​_XIV-93-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29112019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018.pdf 0.49MB
Uchwała Nr XIV-94-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami
Uchwała​_Nr​_XIV-94-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29112019r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_programu​_współpracy​_​_Gminy​_Olszanka​_z​_organizacjami.pdf 0.32MB
Uchwała Nr XIV-95-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała​_Nr​_XIV-95-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29112019r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_regulaminu​_dostarczania​_wody​_i​_odprowadzania​_ścieków.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XIV-96-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka
Uchwała​_Nr​_XIV-96-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_29112019r​_w​_sprawie​_nadania​_nazwy​_ulicy​_wewnętrzenj​_w​_m​_Olszanka.pdf 0.87MB
Uchwała Nr XV-97-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
Uchwała​_Nr​_XV-97-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r​_w​_sprawie​_uchwalenia​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_rok​_2020.pdf 1.13MB
Uchwała Nr XV-98-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12..2019 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030
Uchwała​_Nr​_XV-98-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnn​_17122019​_w​_sprawie​_uchwalenia​_WPF​_na​_lata​_2020-2030.pdf 8.48MB
Uchwała Nr XV-99-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2019r.
Uchwała​_Nr​_XV-99-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_II-11-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_14122019r.pdf 0.52MB
Uchwała Nr XV-100-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała​_Nr​_XV-100-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r​_w​_sprawie​_trybu​_i​_sposobu​_powoływania​_i​_odwoływania​_członków​_Zespołu​_Interdyscyplinarnego.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XV-101-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała​_Nr​_XV-101-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r​_w​_sprawie​_ustalenia​_wysokości​_stawek​_opłat​_za​_zajęcie​_pasad​_drogowego​_dróg​_gminnych.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XV-102-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r.
Uchwała​_Nr​_XV-102-2019​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_17122019r​_w​_sprawie​_zmiany​_Uchwały​_Nr​_XLI-261-2013​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_18122013r.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.01.2021 18:56 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg / Przewodnicząca Rady Gminy - Wanda Galant
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku 2.0 23.01.2021 19:00 Rafał Bandrowski
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku 1.0 23.01.2021 18:56 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}