W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rok 2024

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2023 r. - nieodpłatna pomoc prawna

Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 15.11.2023 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 16.11.2023 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-513/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
Uchwala​_Zarzadu​_NPP.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-513/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Ogloszenie​_-​_zalacznik​_do​_uchwaly​_NPP.docx 0.06MB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wykaz wyposażenia punktów
zal​_1​_Wyposazenie​_punktow.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zal​_2​_Istotne​_postanowienia.docx 0.04MB
Załącznik nr 2a do ogłoszenia – wzór upoważnienia
zal​_2a​_Wzor​_upowaznienia.doc 0.20MB
Załącznik nr 2b do ogłoszenia – wzór klauzuli informacyjnej
zal​_2b​_Wzor​_klauzuli​_informacyjnej.doc 0.20MB
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór oświadczenie - deklaracja możliwości obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
zal​_3​_Oswiadczenie​_-​_deklaracja.doc 0.05MB
Załącznik nr 4 do ogłoszenia – druk Karta Oceny Formalnej
zal​_4​_Karta​_oceny​_formalnej.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do ogłoszenia – druk Karta Oceny Merytorycznej
zal​_5​_Karta​_oceny​_merytoryczne.docx 0.02MB
Uchwała Nr VI-572/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_NPP.docx 0.02MB
Wyniki otwartego konkursu ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-572/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2023 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_NPP.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2023 11:57 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2023 r. - nieodpłatna pomoc prawna 3.0 01.12.2023 08:57 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2023 r. - nieodpłatna pomoc prawna 2.0 01.12.2023 08:57 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2023 r. - nieodpłatna pomoc prawna 1.0 25.10.2023 11:57 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy

POMOC SPOŁECZNA prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.12.2023 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.12.2023 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-546/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
Uchwała​_-​_Pom​_ŚDS.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-546/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Załącznik​_do​_uchwały​_Pom​_ŚDS.docx 0.05MB
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Rozporzadzenie​_ŚDS.pdf 0.05MB
Uchwała Nr VI-601/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
Uchwala​_-​_rozstrzygnięcie​_ŚDS.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.11.2023 14:43 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 5.0 27.12.2023 08:52 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 4.0 15.11.2023 14:52 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 3.0 15.11.2023 14:48 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 2.0 15.11.2023 14:43 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. w zakresie Pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 1.0 15.11.2023 14:43 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rodzina

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ oraz RODZINA. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.12.2023 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.12.2023 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-547/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina
Uchwała​_-​_PomPolRodz.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-547/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Załącznik​_do​_uchwaly​_PomPolRodz.docx 0.06MB
Załacznik nr 1 do ogłoszenia - Rejestr zgłoszeń indywidualnych (zakres Pomoc społeczna, zadanie nr 2)
zal​_1​_-​_rejestr​_zgloszen​_indywidualnych.xlsx 0.02MB
Uchwala NR VI-602/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_PomPolRodz.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-602/2023 Zarzadu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_PomPol.doc 0.06MB
Uchwała Nr VI-603/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna
Uchwala​_-​_unieważnienie​_Pom.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.11.2023 14:46 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rodzina 3.0 27.12.2023 08:52 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rodzina 2.0 15.11.2023 14:49 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 15 listopada 2023 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rodzina 1.0 15.11.2023 14:46 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna

TURYSTYKA, OCHRONA ZDROWIA oraz KULTURA FIZYCZNA Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 11.01.2024 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 12.01.2024 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-600/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Ochrona zdrowia oraz Kultura fizyczna
Uchwała​_-​_TurZdrSpo.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - załącznik do Uchwały Nr VI-600/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Ochrona zdrowia oraz Kultura fizyczna
Załącznik​_do​_uchwaly​_TurZdrSpo.docx 0.06MB
Uchwała Nr VI-11/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Ochrona zdrowia oraz Kultura fizyczna
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_TurZdrSpo.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - załącznik do Uchwały Nr VI-11/2024 Zarzadu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2024 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_TurZdrSpo.doc 0.09MB
Uchwała Nr VI-12/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka oraz Ochrona zdrowia
Uchwala​_-​_unieważnienie​_TurZdr.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.12.2023 12:29 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obwyatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 6.0 23.01.2024 12:31 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 5.0 23.01.2024 12:18 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 4.0 10.01.2024 08:54 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 3.0 10.01.2024 08:52 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 20 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 2.0 20.12.2023 12:36 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 7 grudnia 2023 r. - turystyka / ochrona zdrowia / kultura fizyczna 1.0 20.12.2023 12:29 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 10 stycznia 2024 r. - oświata i wychowanie / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.02.2024 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.02.2024 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-9/2024 Zarządu Powiatu Wolomińskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Uchwała​_-​_OśwKult.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - załącznik do Uchwały Nr VI-9/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 stycznia 2024 r.
Załącznik​_do​_uchwaly​_OśwKult.docx 0.05MB
Uchwała Nr VI-61/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskeigo z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_OśwKult.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-61/2024 Zarzadu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_OśwKult.doc 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.01.2024 11:10 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obwyatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 10 stycznia 2024 r. - oświata i wychowanie / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.0 04.03.2024 12:39 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 10 stycznia 2024 r. - oświata i wychowanie / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.0 10.01.2024 12:11 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 10 stycznia 2024 r. - oświata i wychowanie / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.0 10.01.2024 11:10 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka

TURYSTYKA Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 15.02.2024 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 16.02.2024 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-13/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie Turystyka
Uchwała​_-​_Tur.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do Uchwały Nr VI-13/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2024 r.
Załącznik​_do​_uchwaly​_Tur.docx 0.05MB
Uchwała Nr VI-97/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie Turystyka
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_Tur.docx 0.02MB
Wyniki otwartego konkursu ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-97/2024 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2024 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_Tur.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.01.2024 12:20 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka 5.0 19.03.2024 12:44 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka 4.0 19.03.2024 12:41 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka 3.0 04.03.2024 12:38 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka 2.0 23.01.2024 12:20 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 23 stycznia 2024 r. - turystyka 1.0 23.01.2024 12:20 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}