W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały 2022 rok

Materiały

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
uchwała​_nr​_1.pdf 16.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 2/2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2022.
uchwała nr 2.pdf 2.84MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 3/2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Z – cę Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim do składania oświadczeń woli w zakresie najmu, dzierżawy albo użyczenia nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie lub zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.
uchwała​_nr​_3.pdf 0.80MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 4/2022 z dnia 14.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_4.pdf 0.68MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 5/2022 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
uchwała​_nr​_5.pdf 0.39MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 6/2022 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_nr​_6.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 7/2022 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49.
uchwała​_nr​_​_7.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 8/2022 z dnia 26.01.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 roku.
uchwała​_nr​_8.pdf 0.72MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 9/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_9.pdf 2.94MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 10/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Kandyby – p.o. Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12a.
uchwała​_nr​_10.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 11/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Elżbiety Helickiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr​_11.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 12/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Katarzyny Krzyżanowskiej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwała​_nr​_12.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 13/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Pająka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67.
uchwała​_nr​_13.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 14/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Magdaleny Wykroty - Skóra – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
uchwała​_nr​_14.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 15/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Marcina Sitarza – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1.
uchwała​_nr​_15.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 16/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Łodeja - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2.
uchwała​_nr​_16.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 17/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Farysa – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_nr​_17.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 18/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Węglewicz – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr​_18.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 19/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Anny Trojanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr​_19.pdf 0.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 20/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Roberta Wardy – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67a.
uchwała​_ nr 20.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 21/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Góreckiej – Smolińskiej – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 1.
uchwała​_nr​_21.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 22/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Doroty Waliszczak - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_nr​_22.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 23/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_nr​_23.pdf 1.94MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 24/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jackowi Farysowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwał​_nr​_24.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 25/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_nr​_25.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 26/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_26.pdf 0.77MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 27/2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia nowej Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz powołania koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
uchwała​_nr​_27.pdf 2.95MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 28/2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_28.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2022 z dnia 01.02.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 roku.
uchwała​_nr​_29.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2022 z dnia 09.02.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 roku.
uchwała nr 30.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 31/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Węglewicz p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_31.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 32/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
uchwała​_​_nr​_32.pdf 0.36MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 33/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.
uchwała nr 33.pdf 0.61MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 34/2022 z dnia 14.02.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_34.pdf 0.88MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 35/2021 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_35.pdf 2.24MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 36/2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_nr​_36.pdf 0.73MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 37/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_37.pdf 0.88MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 38/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_38.pdf 0.64MB
Uchwała Zarząd Powiatu Ostrowieckiego Nr 39/2022 z dnia 10.03.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_39.pdf 1.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 40/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_40.pdf 1.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 41/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_41.pdf 1.09MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 42/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_42.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 43/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_43.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 44/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_44.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 45/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_45.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 46/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwałanr​_46.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 47/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_47.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 48/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwałanr​_48.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 49/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_49.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 50/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_50.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 51/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
ucwałanr​_51.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 52/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_52.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 53/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_53.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 54/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_54.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 55/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie określenia czynności przy przyjmowaniu i wydawaniu pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i przechowywanych na parkingu strzeżonym zlokalizowanym pod adresem 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 322.
uchwała​_nr​_55.pdf 3.21MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 56/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_56.pdf 7.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 57/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała Nr 57.pdf 2.73MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 58/2022 z dnia 23.03.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_58.pdf 0.87MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 59/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_59.pdf 1.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 60/2022 z dnia 23.03.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała nr 60.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 61/2022 z dnia 23.03.2022 r w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim do zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym oraz realizacji Programu ,,Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku.
uchwała nr 61.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 62/2022 z dnia 23.03.2022 r w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2022.
uchwała nr 62.pdf 1.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 63/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_63.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 64/2022 z dnia 30.03.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_64.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 65/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_65.pdf 1.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 66/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
uchwała​_nr​_66.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 67/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033.
uchwała​_nr​_67.pdf 4.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 68/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_68.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 69/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_​_69.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 70/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości.
uchwała​_nr​_70.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 71/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_nr​_71.pdf 0.99MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 72/2022 z dnia 07.04.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_72.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 73/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_nr​_73.pdf 0.73MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 74/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_nr​_74.pdf 0.66MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 75/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie przystąpienia do Staropolskiej Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej na 2023 rok wraz z udzieleniem pełnomocnictwa oraz wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
uchwała​_nr​_75.pdf 0.67MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 76/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2022 roku.
uchwała​_nr​_76.pdf 14.62MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 77/2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie domów pomocy społecznej na rok 2022.
uchwała​_nr​_77.pdf 0.68MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 78/2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
uchwała​_78.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 79/2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała nr 79.pdf 1.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 80/2022 z dnia 12.04.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_80.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 81/2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
uchwała nr 81.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 82/2022 z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_82.pdf 0.64MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 83/2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_83.pdf 3.46MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 84/2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_84.pdf 0.70MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 85/2022 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_nr​_85.pdf 1.15MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 86/2022 z dnia 06.05.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_86.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 87/2022 z dnia 06.05.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30.03.2022 r.
uchwała​_​_nr​_87.pdf 1.07MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 88/2022 z dnia 06.05.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_nr​_88.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 89/2022 z dnia 18.05.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_89.pdf 1.22MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 90/2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_90.pdf 2.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 91/2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_​_nr​_91.pdf 1.81MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 92/2022 z dnia 18.05.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_nr​_92.pdf 0.71MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 93/2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych.
uchwała​_​_93.pdf 2.74MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 94/2022 z dnia 24.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_​_94.pdf 1.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 95/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021".
uchwała​_nr​_95.pdf 30.92MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
1​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 32.57MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021- Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
3​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 3.91MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
4​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 7.87MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
5​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 3.84MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
6​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 22.81MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Domu​_Pomocy​_Społecznej​_ul​_Grabowiecka​_7
7​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Domu​_Pomocy​_Społecznej​_ul​_Grabowiecka​_7.pdf 7.33MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Domu​_Pomocy​_Społecznej​_os​_Słoneczne​_49​_za​_2021​_rok
8​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Domu​_Pomocy​_Społecznej​_os​_Słoneczne​_49​_za​_2021​_rok.pdf 13.35MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Powiatowego​_Urzędu​_Pracy
9​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Powiatowego​_Urzędu​_Pracy.pdf 10.21MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Komendy​_Powiatowej​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej
10​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Komendy​_Powiatowej​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 10.28MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Komendy​_Powiatowej​_Policji
11​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Komendy​_Powiatowej​_Policji.pdf 3.61MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_z​_działalności​_Muzeum​_Historyczno​_-Archeologicznego
12​_Sprawozdanie​_z​_działalności​_Muzeum​_Historyczno​_-Archeologicznego.pdf 8.88MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2021 - Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie
13​_Sprawozdanie​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie.pdf 17.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 96/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_96.pdf 2.79MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 97/2022 z dnia 01.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_97.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 98/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
uchwała​_nr​_​_98.pdf 0.72MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 99/2022 z dnia 07.06.2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
uchwała​_99.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 100/2022 z dnia 07.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_100.pdf 3.78MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 101/2022 z dnia 09.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_101.pdf 1.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 102/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_nr​_102.pdf 0.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 103/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_​_nr​_103.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 104/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr​_104.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 105/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_nr​_105.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 106/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
uchwała​_nr​_106.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 107/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr​_107.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 108/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12A.
uchwała​_nr​_108.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 109/2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Ostrowieckiego dla uczniów szkół Powiatu Ostrowickiego.
uchwała​_nr​_109.pdf 0.46MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 110/2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Planu rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2030+.
uchwała​_nr110.pdf 59.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 111/2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_111.pdf 22.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 112/2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_112.pdf 6.33MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 113/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_​_113.pdf 5.73MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 114/2022 z dnia 21.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_114.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 115/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2021 rok.
uchwała​_nr​_115.pdf 6.22MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 116/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie nadania numerów ewidencyjnych dróg powiatowych oraz nadania numerów ewidencyjnych dla przepustów w ciągach dróg powiatowych.
uchwała​_nr​_116.pdf 4.86MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 117/2022 z dnia 27.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_nr​_117.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 118/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu.
uchwała​_nr​_118.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 119/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_119.pdf 6.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 120/2022 z dnia 29.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_120.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 121/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033.
uchwała​_nr​_121.pdf 4.08MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 122/2022 z dnia 29.06.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_122.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 123/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim., ul. Kilińskiego 19 odbytego w dniu 20 czerwca 2022 roku.
uchwała​_​_nr​_123.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 124/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim., ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_nr​_124.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 125/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Waliszczak – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
uchwała​_nr​_125.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 126/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Doroty Waliszczak – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19,
uchwała​_​_nr​_126.pdf 0.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 127/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2022.
uchwała​_nr​_​_127.pdf 1.37MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 128/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5 odbytego w dniu 20 czerwca 2022 roku.
uchwała​_​_nr​_128.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 129/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33 odbytego w dniu 20 czerwca 2022 roku.
uchwała​_nr​_129.pdf 0.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 130/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45 odbytego w dniu 20 czerwca 2022 roku.
uchwała​_nr​_130.pdf 0.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 131/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 33 odbytego w dniu 21 czerwca 2022 roku.
uchwała​_nr​_131.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 132/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5 odbytego w dniu 21 czerwca 2022 roku.
uchwała​_nr​_132.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 133/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12a odbytego w dniu 21 czerwca 2022 roku.
uchwała​_nr​_​_133.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 134/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_​_nr​_134.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 135/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr​_135.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 136/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_​_nr​_136.pdf 0.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 137/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 33.
uchwała​_​_nr​_137.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 138/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12a.
uchwała​_nr​_138.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 139/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
uchwała​_​_nr​_139.pdf 0.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 140/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.
uchwała​_nr​_140.pdf 3.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 141/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
uchwała​_​_nr​_141.pdf 2.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 142/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_​_nr​_142.pdf 3.39MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 143/2022 z dnia 12.07.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_ nr 143.pdf 1.01MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 144/2022 z dnia 12.07.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_ nr 144.pdf 0.84MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 145/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_​_nr​_145.pdf 3.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 146/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_​_nr​_146.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 147/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim - Katarzyny Taras ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
uchwała​_​_nr​_147.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 148/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim – Grzegorza Kłosa ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
uchwała​_nr​_148.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 149/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego, zajęć rewalidacyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – Agnieszki Wańdoch ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
uchwała​_nr​_149.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 150/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego – trenera Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Piotra Brodawki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
uchwała​_nr​_150.pdf 0.45MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 151/2022 z dnia 21.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_151.pdf 2.00MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 152/2022 z dnia 21.07.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_152.pdf 0.89MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 153/2022 z dnia 21.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_153.pdf 3.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 154/2022 z dnia 21.07.2022 r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Helickiej ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_154.pdf 0.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 155/2022 z dnia 21.07.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_155.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 156/2022 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.
uchwała​_156.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 157/2022 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
uchwała​_157.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 158/2022 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach’’, zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
uchwała​_158.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 159/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_159.pdf 1.12MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
uchwała​_160.pdf 3.01MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.
uchwała​_161.pdf 2.68MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 162/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała162.pdf 8.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 163/2022 z dnia 17.08.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
Uchwała163.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 164/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Anny Trojanowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_164.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 165/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Węglewicz - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
Uchwała​_165.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 166/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Farysa- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała166.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 167/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągani zobowiązań dla Pani Agnieszki Wziątek - Dryjas - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
Uchwała167.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 168/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Magdaleny Kalista-Jasiak - Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
Uchwała168.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 169/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Kandyby - Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12 a.
Uchwała169.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 170/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Trojanowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., ul. Żeromskiego 5 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała170.pdf 0.18MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 171/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Węglewicz - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 33 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała171.pdf 0.17MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 172/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Farysa - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 45 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała172.pdf 0.17MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 173/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wziątek - Dryjas - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 33 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała173.pdf 0.18MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 174/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Kalista-Jasiak-Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św., ul. Żeromskiego 5 do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała174.pdf 0.18MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 175/2022 z dnia 17.08.2022 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Kandyby-Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego 12a do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
Uchwała175.pdf 0.18MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 176/2022 z dnia 22.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą „Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego".
Uchwała​_176.pdf 0.38MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 177/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok.
Uchwała​_177.pdf 2.18MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 178/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Iłżecka 33, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
uchwała​_nr​_​_178.pdf 0.64MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 179/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_179​_pdf.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 180/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 1.
uchwała​_nr​_180.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 181/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67a.
uchwała​_181.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 182/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_182.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 183/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr​_183.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 184/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_184pdf.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 185/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Sandomierska 2.
uchwała​_nr​_​_185.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 186/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1.
uchwała​_186.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 187/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67.
uchwała​_187​_pdf.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 188/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwała​_188.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 189/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
Uchwała​_nr​_189​_.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 190/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwała​_190.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 191/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 12a.
uchwała​_nr​_191.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 192/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_​_nr​_192.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 193/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_193.pdf 2.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 194/2022 z dnia 01.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_194.pdf 0.70MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 195/2022 z dnia 01.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_195.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 196/2022 z dnia 01.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_196.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 197/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_197.pdf 0.76MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 198/2022 z dnia 13.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_198.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 199/2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_199​_.pdf 4.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 200/2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_200​_.pdf 1.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 201/2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
uchwała​_nr​_201.pdf 0.65MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 202/2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na ,,Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 roku”
uchwała​_nr​_202.pdf 3.07MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 203/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_​_nr​_203​_.pdf 0.61MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 204/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_204.pdf 1.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 205/2022 z dnia 21.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_nr​_205.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 206/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Sitarzowi Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_​_nr​_206.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 207/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok’’.
uchwała​_nr​_207.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 208/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_208.pdf 2.62MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 209/2022 z dnia 28.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_209​_pdf.pdf 0.85MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 210/2022 z dnia 28.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30.03.2022 r.
uchwała​_210.pdf 1.20MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 211/2022 z dnia 28.09.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_211.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 212/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie założeń i jednolitych zasad oraz wskaźników do opracowania wstępnych projektów planów finansowych na 2023 rok przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników komórek organizacyjnych starostwa.
uchwała​_212.pdf 1.72MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 213/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród Starosty Ostrowieckiego.
uchwała​_213.pdf 0.38MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 214/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 roku.
Uchwała​_214.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 215/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_215.pdf 1.93MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 216/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_​_216.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 217/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim pełnomocnictwa do reprezentowania oraz składania w imieniu Powiatu Ostrowieckiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia Programu ,,Samodzielność – Aktywność - Mobilność!’’ Mieszkania dla absolwentów.
uchwała​_nr​_217.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 218/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim pełnomocnictwa do reprezentowania oraz składania w imieniu Powiatu Ostrowieckiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia Programu ,,Samodzielność – Aktywność - Mobilność! ’’Dostępne mieszkanie.
uchwała​_218.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 219/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_219.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 220/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_​_220.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 221/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_221.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 222/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_222.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 223/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_223.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 224/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_224.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 225/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_225.pdf 0.47MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 226/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_226.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 227/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_227.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 228/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_228.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 229/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_229.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 230/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_230.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 231/2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i cofania upoważnień i pełnomocnictw przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_231.pdf 1.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 232/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Naczelnym Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_232.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 233/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_233.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 234/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_234.pdf 5.79MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 235/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
uchwała​_235​_.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 236/2022 z dnia 26.10.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_236.pdf 0.87MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 237/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ,,Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 roku”.
Uchwała​_nr​_237.pdf 12.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 238/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych w toku konkursu ofert na ,,Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 roku”.
uchwała nr 238.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 239/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ostrowieckiego, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego
Uchwała​_239.pdf 0.46MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 240/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_240​_.pdf 0.63MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 241/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_241.pdf 1.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 242/2022 z dnia 14.11.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2022 r.
uchwała​_242.pdf 0.62MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 243/2022 z dnia 14.11.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_243.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 244/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ostrowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033.
uchwała​_nr​_244​_.pdf 28.82MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 245/2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie wszczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_245.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 246/2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała nr 246.pdf 3.86MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 247/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_247.pdf 2.07MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 248/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie opinii do projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”.
uchwała​_nr​_248.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 249/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ostrowieckiego, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego.
uchwała​_nr​_249.pdf 0.46MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 250/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na: „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punków nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 roku”.
uchwała​_nr​_250.pdf 1.11MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 251/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_251.pdf 6.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 252/2022 z dnia 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_252.pdf 0.89MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 253/2022 z dnia 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.04.2022 r.
uchwała​_253.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 254/2022 z dnia 07.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_​_nr​_254​_.pdf 1.24MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 255/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_nr​_255.pdf 3.74MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 256/2022 z dnia 13.12.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30.03.2022 r.
uchwała​_256.pdf 1.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 257/2022 z dnia 13.12.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_257pdf.pdf 0.91MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 259/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_259.pdf 2.61MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 260/2022 z dnia 20.12.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.06.2022 r.
uchwała​_260​_pdf.pdf 0.92MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 261/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11.
Uchwała261-2022.pdf 2.98MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 262/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_262.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 263/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49.
ucwała​_263pdf.pdf 7.15MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 264/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
uchwała​_264.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 265/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie odpisania należności o charakterze publiczno – prawnym w pozostałe koszty operacyjne.
uchwała​_265.pdf 0.64MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 266/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.
uchwała​_266.pdf 5.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 267/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033.
uchwała​_267.pdf 4.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2022 13:23 Ewelina Wisniewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewelina Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2022 rok 72.0 05.01.2023 09:08 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 71.0 22.12.2022 07:54 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 70.0 21.12.2022 15:39 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 69.0 21.12.2022 13:53 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 68.0 14.12.2022 13:20 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 67.0 08.12.2022 09:19 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 66.0 01.12.2022 15:06 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 65.0 23.11.2022 15:12 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 64.0 16.11.2022 13:27 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 63.0 16.11.2022 13:22 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 62.0 16.11.2022 13:13 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 61.0 02.11.2022 13:35 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 60.0 28.10.2022 14:57 Kinga Ciepichał
Uchwały 2022 rok 59.0 27.10.2022 15:34 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 58.0 27.10.2022 14:57 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 57.0 27.10.2022 14:55 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 56.0 21.10.2022 15:25 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 55.0 13.10.2022 15:14 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 54.0 30.09.2022 11:51 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 53.0 30.09.2022 11:43 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 52.0 22.09.2022 14:50 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 51.0 22.09.2022 14:46 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 50.0 22.09.2022 14:28 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 49.0 16.09.2022 13:44 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 48.0 15.09.2022 14:37 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 47.0 09.09.2022 11:21 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 46.0 09.09.2022 11:11 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 45.0 26.08.2022 09:37 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 44.0 22.08.2022 15:05 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 43.0 19.08.2022 10:40 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 42.0 19.08.2022 10:33 Monika Filipczak
Uchwały 2022 rok 41.0 28.07.2022 15:01 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 40.0 27.07.2022 11:42 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 39.0 27.07.2022 09:37 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 38.0 13.07.2022 14:24 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 37.0 11.07.2022 09:34 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 36.0 11.07.2022 09:33 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 35.0 01.07.2022 13:32 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 34.0 01.07.2022 13:28 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 33.0 01.07.2022 13:19 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 32.0 01.07.2022 13:10 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 31.0 28.06.2022 08:31 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 30.0 22.06.2022 10:44 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 29.0 21.06.2022 13:53 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 28.0 10.06.2022 14:51 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 27.0 08.06.2022 14:45 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 26.0 02.06.2022 14:56 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 25.0 02.06.2022 14:55 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 24.0 01.06.2022 10:10 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 23.0 27.05.2022 14:49 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 22.0 20.05.2022 15:01 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 21.0 19.05.2022 12:45 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 20.0 16.05.2022 10:01 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 19.0 29.04.2022 14:51 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 18.0 13.04.2022 15:11 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 17.0 11.04.2022 14:56 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 16.0 05.04.2022 09:36 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 15.0 28.03.2022 15:33 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 14.0 28.03.2022 13:23 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 13.0 14.03.2022 14:40 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 12.0 01.03.2022 13:12 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 11.0 25.02.2022 13:11 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 10.0 17.02.2022 12:09 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 9.0 15.02.2022 12:57 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 8.0 15.02.2022 12:10 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 7.0 10.02.2022 12:19 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 6.0 04.02.2022 15:27 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 5.0 03.02.2022 08:55 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 4.0 02.02.2022 14:38 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 3.0 01.02.2022 14:08 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 2.0 01.02.2022 14:02 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2022 rok 1.0 01.02.2022 13:23 Ewelina Wisniewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}