W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestry i ewidencje

Wydział Organizacyjno -Prawny

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjno – Prawny:

1. Rejestr skarg, wniosków i petycji
2.  Rejestr uchwał Zarządu i Rady Powiatu
3.  Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
4.  Rejestr zarządzeń Starosty Ostrowieckiego
5.  Rejestr umów i porozumień
6.  Rejestr prowadzonych kontroli w Starostwie Pwiatowym
7.  Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków Radnych Rady Powiatu
8. Rejestr fundacji i stowarzyszeń
9. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działości gospodarczej

Wydział Finansowy

Rejestry prowadzone przez Wydział Finansowy:

1. Ewidencje tytułów wykonawczych

2. Ewidencje druków ścisłego zarachowania

3. Ewidencje wezwań do zapłaty

4. Ewidencje upomnień

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Ewidencje prowadzone przez Referat Zarządzania Drogami:

 1. Ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń
 2. Ewidencja decyzji na lokalizację urządzeń obcych
 3. Ewidencja decyzji na lokalizację reklam
 4. Ewidencja decyzji na lokalizację pawilonów
 5. Ewidencja decyzji na lokalizację zjazdów
 6. Ewidencja dróg powiatowych
 7. Ewidencja mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych
 8. Ewidencja przepustów zlokalizowanych na drogach powiatowych
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestry i wykazy prowadzone przez Referat Rolnictwa i Środowiska:

 1. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 2. rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 3. rejestr zezwoleń w zakresie zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów
 4. rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach na których występują te ruchy
 5. rejestr pozwoleń zintegrowanych

 

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

 1. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
 2. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd
 3. ewidencja i plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 4. rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
 5. rejestr gruntów podlegających rekultywacji
 6. rejestr nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

1. Rejestry:
a) rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
b) rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
c) rejestr gruntów;
d) rejestr budynków;
e) rejestr lokali;
f) rejestr cen nieruchomości.

2. Kartoteki:
a) kartoteka budynków;
b) kartoteka lokali.

3. Ewidencje:
a) ewidencja gruntów i budynków;
b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;
c) ewidencja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Zbiory danych:
a) baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
b) baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
c) baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);
d) baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG).

5. Standardowe opracowania kartograficzne, tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych:
a) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
b) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Wydział Komunikacji

1. Ewidencja pojazdów i kierowców (prowadzona w systemie teleinformatycznym),

2. Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (prowadzony w systemie teleinformatycznym),

3. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

4. Rejestr wydanych pozwoleń czasowych,

5. Rejestr zwróconych tablic rejestracyjnych przekazanych do zniszczenia,

6. Rejestr przyjętych i wydanych tablic rejestracyjnych,

7. Rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy,

8. Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych:

1. Ewidencja szkół i placówek publicznych

2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

3. Rejestr Instytucji Kultury 

4. Rejestr zaświadczeń w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

5. Ewidencja skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wydział Architektury i Budownictwa

Rejestry i wykazy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa:

1. rejestr wniosków o wydanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę
2. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
3. wykaz wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
4. rejestr zgłoszeń robót budowlanych i rozbiórek nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę
5. rejestr zaświadczeń o samodzielności lokali
6. rejestr pism do Ministra Infrastruktury dot. odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego prowadzi:

1. Rejestr przeprowadzonych kontroli
2. Rejestr przeprowadzonych zadań audytowych

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.07.2022 08:40 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry i ewidencje 22.0 15.09.2022 13:25 Łukasz Dziekan
Rejestry i ewidencje 21.0 17.08.2022 08:39 Ewelina Mierzejewska
Rejestry i ewidencje 20.0 05.08.2022 10:30 Ewelina Mierzejewska
Rejestry i ewidencje 19.0 05.08.2022 09:55 Ewelina Mierzejewska
Rejestry i ewidencje 18.0 05.08.2022 09:54 Ewelina Mierzejewska
Rejestry i ewidencje 17.0 03.08.2022 09:40 Agnieszka Gajowik
Rejestry i ewidencje 16.0 01.08.2022 12:39 Agata Klusek
Rejestry i ewidencje 15.0 01.08.2022 12:22 Ksenia Loranty
Rejestry i ewidencje 14.0 29.07.2022 14:15 Agata Klusek
Rejestry i ewidencje 13.0 29.07.2022 13:47 Agata Klusek
Rejestry i ewidencje 12.0 29.07.2022 12:24 Małgorzata Kasińska
Rejestry i ewidencje 11.0 29.07.2022 12:21 Małgorzata Kasińska
Rejestry i ewidencje 10.0 29.07.2022 10:50 Kamil Skiba
Rejestry i ewidencje 9.0 29.07.2022 09:47 Kamil Skiba
Rejestry i ewidencje 8.0 29.07.2022 09:40 Kamil Skiba
Rejestry i ewidencje 7.0 29.07.2022 09:18 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 6.0 29.07.2022 09:17 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 5.0 29.07.2022 09:15 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 4.0 29.07.2022 09:13 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 3.0 29.07.2022 08:59 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 2.0 29.07.2022 08:56 Beata Bronikowska
Rejestry i ewidencje 1.0 29.07.2022 08:40 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}