W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Załatwianie spraw z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku złożonego w formie:

 • pisemnej opatrzonego podpisem własnoręcznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym

Wnioski można składać:

 • elektronicznie poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl;
 • na adres do doręczeń elektronicznych /l3k925ynuj/domyslna za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki podawczej (Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.);
 • osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wybrane dane  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są poprzez:

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac odbywa się poprzez moduł Obsługi wykonawcy prac geodezyjnych dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl, po uprzednim podpisaniu umowy dot. zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną.

Obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie przeglądania rejestru cen nieruchomości odbywa się poprzez moduł Obsługi rzeczoznawcy majątkowego dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl, po uprzednim złożeniu i rozpatrzeniu wniosku o dostęp do modułu (wzór wniosku poniżej).


Informacje z zakresu realizowanych zadań można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 2499212 – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów;
 • 41 2499201 – kopie map ewidencyjnych i zasadniczych;
 • 41 2499204 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych;
 • 41 2499220 – koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • 41 2499200 – pozostałe sprawy z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Karty informacyjne

Materiały

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
P.pdf 0.07MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
P1.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej
P2.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej
P3.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej
P4.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości
P5.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
P6.pdf 0.05MB
Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów
P7.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu
Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu.pdf 0.27MB
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek​_zudp.pdf 0.25MB
Wniosek o przeprowadzenie narady dodatkowej
wniosek​_o​_naradę​_dodatkową.pdf 0.25MB
Wniosek​_o​_dostęp​_do​_modułu​_internetowych​_narad​_koordynacyjnych
wniosek o geoportal zudp.pdf 0.15MB
Edytowalne formularze o materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek-o-udostepnianie-materialow-PZGiK.xlsx 0.05MB
plik testowy
plik​_testowy.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}