W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Załatwianie spraw z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku złożonego w formie:

 • pisemnej opatrzonego podpisem własnoręcznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym

Wnioski można składać:

 • elektronicznie poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl;
 • na adres do doręczeń elektronicznych /l3k925ynuj/domyslna za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki podawczej (Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.);
 • osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Powszechny i nieodpłatny dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu ostrowieckiego zapewniony jest poprzez:


Informacje z zakresu realizowanych zadań można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 2499200 – numer centrali telefonicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru;
 • 41 2499201 – kopie map ewidencyjnych i zasadniczych;
 • 41 2499204 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych;
 • 41 2499212 – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów;
 • 41 2499220 – koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

Dostęp do zbiorów danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego:

Warunkiem dostępu do usług sieciowych dotyczących:

 • obsługi wniosków o udostępnienie materiałów pzgik;
 • obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

jest założenie konta użytkownika poprzez samodzielną rejestrację wnioskodawcy poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl

Warunkiem dostępu do usług sieciowych w trybie chronionym dotyczących:

 • obsługi wykonawcy prac geodezyjnych,
 • obsługi internetowych narad koordynacyjnych,
 • obsługi podmiotów publicznych w celu realizacji przez nie zadań publicznych,
 • obsługi zapytań komorniczych,
 • obsługi rzeczoznawców majątkowych,

jest złożenie przez wnioskodawcę i występującego w jego imieniu użytkownika wniosku zgodnego z odpowiednim wzorem dostępnym w zakładce Wnioski o dostęp do Geoportalu w trybie chronionym.


Wzory wniosków o udostępnienie materiałów pzgik (wypisów, wyrysów, kopii map itp.)

                                                                                UWAGA:
wniosków nie musisz pobierać i uzupełniać jeżeli korzystasz z modułu Udostępniania materiałów zasobu dostępnego pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl

                                                                       Wzory do pobrania


Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

{"register":{"columns":[]}}