W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Prawo lokalne

15.03.2022

Materiały

Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_LV-326-2022​_(2).pdf 7.41MB
Uchwała Nr LVI/330/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
330.pdf 1.60MB
Uchwała Nr LVI/331/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
331.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LVI/332/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo–leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
332.pdf 0.97MB
Uchwała Nr LVI/333/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2026”.
333.pdf 1.46MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/335/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
335.pdf 0.43MB
Uchwała Nr LVI/336/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
336.pdf 4.76MB
Uchwała Nr LVI/344/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2021.
344.pdf 0.64MB
Uchwała Nr LX/369/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2022 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_369.pdf 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2022 14:09 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Filipczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prawo lokalne 2.0 18.07.2022 13:01 Ewelina Wisniewska
Prawo lokalne 1.0 12.04.2022 14:09 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}