W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Komunikacji

WIZYTY W WYDZIALE UMAWIANE SĄ TELEFONICZNIE

 

 • Umawianie wizyt w Referacie Rejestracji Pojazdów pod numerami telefonów: 
  41 247 52 02 oraz 41 247 60 62.
 • Umawianie wizyt w Referacie Praw Jazdy  pod numerem telefonu:  41 247 60 48.

 Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45.
 


 

Naczelnik Wydziału – Karolina Petrykowska

Pokój numer 11, tel. (41) 247 60 64

 

Referat Praw Jazdy

e-mail: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Kierownik ReferatuMagdalena Sadowska

 

Pokój numer 2, tel. (41) 247 60 44

Monika Dziekan

Agnieszka Krzeszowska

Agata Nowacka

 

Referat Rejestracji Pojazdów

e-mail: komunikacja@powiat.ostrowiecki.eu

Kierownik Referatu - Ewelina Mierzejewska

 

Pokój numer 4, tel. (41) 247 60 56

Agnieszka Ciździelska

Anna Ciechocińska-Leśniak

Beata Masternak

Pokój numer 5, tel. (41) 247 60 56

Dominika Gilewska

Kinga Pietrzykowska

Pokój numer 6, tel. (41) 247 60 54

Agnieszka Krasuska

Joanna Szymczuch

Pokój numer 7, tel. (41) 247 52 74

Monika Czupryńska

Monika Mucha

Aleksandra Nowosad

Pokój numer  8, tel. (41) 247 61 82

Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

Pokój numer  9, tel. (41) 247 52 67

Magdalena Kita

Beata GaikDo podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracji, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę;
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
 4. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy;
 5. Wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu w przypadku kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu;
 6. Przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów;
 7. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
 8. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych;
 9. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 10. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
 11. Wpisywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu bądź wykreśleniu zastawu;
 12. Przyjmowanie od policji lub jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego;
 13. Zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
 14. Sporządzanie protokołów zwróconych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do zniszczenia;
 15. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 16. Wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej na pojeździe.
 17. Wydawanie zaświadczeń o pojeździe w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
 18. Pobieranie i rozliczanie opłaty ewidencyjnej;
 19. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 20. Prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych osób i w systemie informatycznym;
 21. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień;
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy;
 23. Wydawanie kart parkingowych;
 24. Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
 25. Wydawanie uprawnień po okresie zatrzymania.
 26. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy;
 27. Załatwienie spraw dotyczących wymiany krajowych praw jazdy wydanych za granicą na prawa jazdy wydane w Polsce;
 28. Wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym, o zatrzymaniu prawa jazdy;
 29. Wydawanie decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie kierowców
  w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 30. Wydawanie skierowań na badania psychologiczne osób kierujących pojazdem
  w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osób, które przekroczyły limit punktów karnych;
 31. Kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 32. Przyjmowanie zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem;
 33. Udzielanie informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców w związku z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych;
 34. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
 35. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach;
 36. Generowanie i wydawanie profili dla kandydatów na kierowców;
 37. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 38. Wymiana kart motorowerowych;
 39. Przesyłanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dot. wyprodukowania praw jazdy oraz przyjmowanie wyprodukowanych już praw jazdy i dokonanie czynności związanych z ich rozpisaniem;
 40. Ewidencjonowanie przesyłek listowych skierowanych do wydziału.
   


Wydział Komunikacji realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Rejestracji Pojazdów
  a. Stanowisko ds. ewidencji pojazdów.
 4. Referat Praw Jazdy.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. ewidencji kierowców.
{"register":{"columns":[]}}