W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wzory druków - dzieci do 16 lat

Wzory druków – dzieci do lat 16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1

przyjmowanie interesantów w godzinach od 08:00 do 14:00 pokój nr 311,

(III piętro – Gmach skrzydło B – w budynku znajduje się winda)

tel.: 82 565 33 79

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic, opiekun prawny).

Materiały

Wniosek dla dzieci przed 16 tym rokiem życia od 12.10.2018 r dzieci 2024(1)
Wniosek-dla-dzieci-przed-16-tym-rokiem-zycia-od-12102018-r-dzieci-2024(2).docx 0.02MB

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

Wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

  • posiadaną dokumentację medyczną, np.: karty informacyjne leczenia szpitalnego,
  • karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
  • opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),
  • opinie psychologiczne,
  • wcześniejsze orzeczenia o grupie inwalidzkiej /ZUS, KRUS/, zaświadczenia lekarskie itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię wraz z oryginałem do wglądu lub własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym podpisem. Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z nr PESEL dziecka – legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób niepełnoletnich).

Materiały

Zaświadczenie o stanie zdrowia (dzieci przed 16-tym rokiem życia)
Zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dla-potrzeb-PZOON-od-12102018-r-dzieci-2024.docx 0.02MB

Oświadczenie o stałym zameldowaniu

Wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic, opiekun prawny).

Materiały

Oświadczenie o stałym zameldowaniu (dzieci przed 16-tym rokiem życia)
Oswiadczenie-o-stalym-zameldowaniu-dzieci-2024.docx 0.02MB

Zgoda na przetwarzanie danych

Wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic, opiekun prawny).

Materiały

Zgoda na przetwarzanie danych dzieci 2024
Zgoda-na-przetwarzanie-danych​_dzieci-2024​_(2).docx 0.02MB

Oświadczenie o ważności dokumentu tożsamości

Materiały

Oświadczenie o ważności dokumentu tożsamości (przed 16-tym rokiem życia)
Oswiadczenie-o-waznosci-dokumentu-tozsamosci-dzieci-2023.docx 0.02MB

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Materiały

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (przed 16-tym rokiem życia)
wzor​_wniosku​_legitymacje.pdf 0.22MB

Oświadczenie COVID

Materiały

Oświadczenie COVID (przed 16-tym rokiem życia)
oswiadczenie-Covid-dzieci-2023.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}