W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wzory druków - dorośli

Wzory druków – dorośli

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1

przyjmowanie interesantów w godzinach od 08:00 do 14:00 pokój nr 311,

(III piętro – Gmach skrzydło B – w budynku znajduje się winda)

tel.: 82 565 33 79

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wypełnia wnioskodawca.

Materiały

Wniosek dla dorosłych po 16-tym roku życia od 12102018-r dorosli 2024
Wniosek-dla-doroslych-po-16-tym-roku-zycia-od-12102018-r-dorosli-2024.docx 0.02MB

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

Wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

  • posiadaną dokumentację medyczną, np.: karty informacyjne leczenia szpitalnego,
  • karty informacyjne leczenia sanatoryjnego, opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne)
  • opinie psychologiczne, wcześniejsze orzeczenia o grupie inwalidzkiej (ZUS, KRUS),
  • zaświadczenia lekarskie itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię wraz z oryginałem do wglądu lub własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym podpisem. Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z nr PESEL dziecka – legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób niepełnoletnich).

Materiały

Zaswiadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb PZOON- od-12102018-r-dorosli-2024
Zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dla-potrzeb-PZOON-od-12102018-r-dorosli-2024.docx 0.02MB

Oświadczenie o stałym zameldowaniu

Materiały

Oświadczenie o stałym zameldowaniu (dorośli) 2024
Oswiadczenie-o-stalym-zameldowaniu-dorosli-2024(1).docx 0.02MB

Zgoda na przetwarzanie danych

Materiały

Zgoda na przetwarzanie danych dorośli 2024
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-dorosli-2024​_(​_1​_).docx 0.02MB

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Materiały

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dorośli)
wzor​_wniosku​_legitymacje20180903.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}