W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Polityki Społecznej

polityka_spoleczna

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej znajdują się sprawy dotyczące:

 • nadzoru nad realizacją zadań przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • stowarzyszeń oraz nadzoru nad ich działalnością w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach,
 • prowadzenia ewidencji oraz nadzoru nad fundacjami w zakresie określonym ustawą o fundacjach,
 • rzeczy znalezionych,
 • realizacji i koordynacji zadań ustawowej pomocy repatriantom, kombatantom i osobom represjonowanym,
 • związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
 • realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Polaka,
 • polityki senioralnej związane z funkcjonowaniem Chełmskiej Rady Seniorów,
 • realizacji zadań ustawowych związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacją prawną,
 • wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także z programów i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy i instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie Miasta i aktywizacją lokalnego rynku pracy.
{"register":{"columns":[]}}