W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie

informacja_blok

Źródło dofinansowania

Źródło dofinansowania - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji - 3 420 172,44 zł

Kwota dofinansowania - 1 889 488,22 zł

Okres realizacji projektu

grudzień 2023r. - czerwiec 2024r.

Cel i zakres projektu

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Planowane efekty: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę jezdni z wykonaniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie nawierzchni i podniesienie standardów technicznych w zakresie maksymalnego obciążenia - nacisk na jedną oś do 100 kN, wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, wprowadzenie nowych elementów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przebudowę skrzyżowań i zjazdów

Zakres rzeczowy robót:

Przebudowa dróg gminnych ul. Piaskowej (droga gminna nr 104795L), ul. Marii Curie - Sklodowskiej (droga gminna nr 104832L), ul. Wojciecha Kossaka (droga gminna nr 104721 L)  w zakresie wykonania robót rozbiorkowych, przebudowa ulic, przebudowa i budowa chodników, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie oznakowania

Zakres techniczny infrastruktury:

1) droga gminna nr 104795L: ul. Piaskowa:

- nawierzchnia bitumiczna

- długość: 403m

- szerokość pasa ruchu: 3,00m

- chodnik: szerokość 2,00m, długość 760m

- odwodnienie: kanalizacja ze studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi w całości jezdni

2) droga gminna nr 104832L: ul. Marii Curie - Skłodowskiej:

- nawierzchnia bitumiczna

- długość: 165m

- szerokość pasa ruchu: 3,00m

- odwodnienie: kanalizacja ze studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi w całości jezdni

- istniejące oświetlenie uliczne

 

3) droga gminna nr 104721L: ul. Wojciecha Kossaka:

- nawierzchnia bitumiczna

- długość: 300m

- szerokość pasa ruchu: 3,00m, 4,00m

- chodnik: szerokość 2,00m, 1,50m, długość 504m

- odwodnienie: powierzchniowe do sieci kanalizacja deszczowej zlokalizowanej na sąsiednich ulicach

- istniejące oświetlenie uliczne

 

logotyp

{"register":{"columns":[]}}