W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Park Międzyosiedlowy zostanie zrewitalizowany. Miasto otrzymało dotację z programu Polska Wschodnia

Zdjęcie przedstawia widok na park z lotu ptaka

Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych z programu Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu na realizację projektu „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego Miasta Chełm do zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze. Projekt obejmuje wykonanie prac budowlanych (wraz z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim) niezbędnych do rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie objętym projektem. W ramach projektu zostaną także zmodernizowane elementy infrastruktury parku (obiekty małej architektury), tak aby był on w jak najwyższym stopniu użytkowy i przyjazny dla wszystkich grup społecznych mieszkańców Chełma.

Zakres prac budowlanych: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, instalacje elektryczne, instalacje i przyłącza wodno - kanalizacyjne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń hydrotechnicznych: rów chłonny, szczelny powierzchniowy zbiornik retencyjny, szczelny podziemny zbiornik retencyjny; budowa obiektów z funkcją retencji, wykonanie przepuszczalnych nawierzchni mineralnych, nasadzenia zieleni, gospodarka zielenią istniejącą.

W ramach kontraktu na roboty budowlane zostaną zakupione środki trwałe, takie jak panele fotowoltaiczne, turbina wiatrowa, elementy małej architektury (ławki, słupy oświetleniowe, kosze na śmieci, pergole, stojaki na rowery, wyposażenie placu zabaw, tablice edukacyjne, leżaki, rzeźby, stół piknikowy, toaleta kontenerowa).

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, jako dokument strategiczny identyfikujący obszary, które wymagają podjęcia działań adaptacyjnych.

{"register":{"columns":[]}}