W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszono przetargi na modernizację boiska do koszykówki na os. Słoneczne oraz remont nawierzchni i ogrodzenia przy ZSP nr 3

Zdjęcie przedstawia tablicę do koszykówki

Urząd Miasta Chełm ogłosił postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłonieni mają zostać wykonawcy dwóch zadań zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszne postępowanie przetargowe, w formule zaprojektuj i wybuduj, dotyczy dwóch zadań, które mieszkańcy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego:

Część nr 1 pn.: „Modernizacja boiska do koszykówki na osiedlu Słoneczne”,

Część nr 2 pn.: „Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

W ramach pierwszego z zadań przewidziano:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz programem funkcjonalno- użytkowym;

b) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, map, warunków technicznych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji administracyjnych oraz zgłoszeń warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania;

c) wymianę nawierzchni boiska na polipropylenową oraz oznaczenie linii boiska zgodnie z opracowaną dokumentacją (jeśli wystąpi taka konieczność przebudowa podbudowy nawierzchni oraz odwodnienia);

d) wykonanie grafiki herbu Miasta Chełm w kole na środku boiska;

e) stały montaż nowych słupów z koszami (kosze przystosowane do wykonywania tzw. "wsadów” zakończonych wieszaniem się zawodnika na koszu) oraz opcjonalnie montowanych bramek do innych gier – piłki nożnej, piłki ręcznej;

f) wykonanie piłkochwytów (z przynajmniej trzech stron: za koszami oraz od strony placu do ćwiczeń na drążkach; z przerwami między nimi umożliwiającymi swobodne przejście; wysokość min. 2m wyższa od kosza);

g) zapewnienie nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją inwestycji a także udział w czynnościach towarzyszących realizacji inwestycji;

h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Z kolei w ramach drugiego:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (lub uzyskanie pozwolenia na budowę);

b) wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych;

c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych lub innego materiału syntetycznego (nie dopuszcza się mat przerostowych) wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy i obrzeżami,

d) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych;

e) montaż nowego ogrodzenia placu zabaw;

f) prace porządkowe i rekultywacja terenu po przeprowadzonych pracach budowlano- montażowych;

g) przekazanie obiektu do użytkowania;

h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.

{"register":{"columns":[]}}