W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Prezydent Miasta Chełm informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, w tym na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzona działalność gospodarcza, mogą w terminie od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm do dnia 20 grudnia 2022 roku:

1) odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia,

2) złożyć oświadczenie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3a ww. ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Powyższe pisemne odwołanie lub oświadczenie wraz z kopią umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, w wymaganym terminie, należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 lub przy ul. Mickiewicza 32A, 22-100 Chełm, za pośrednictwem operatora pocztowego, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Chełm na platformie ePUAP .

Oświadczenia, o których mowa powyżej są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Materiały

oświadczenie o wyłączeniu się GOK
oświadczenie​_o​_wyłączeniu​_się​_GOK.odt 0.02MB
oświadczenie o odwołaniu wyłączenia się GOK
oświadczenie​_o​_odwołaniu​_wyłączenia​_się​_GOK.odt 0.02MB
informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania
informacja​_o​_zamiarze​_przeprowadzenia​_postępowania.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}