W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / Номер PESEL для громадян України

Zdjęcie przedstawia dwie ludzie dłonie trzymające w ręce kartkę wewnątrz budynku.

Wydawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Pocztowej 50 w Chełmie.

Można to zrobić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty: 

  • telefonicznie: pod numerem telefonu 82 565 22 23

  • osobiście w Punkcie Pomocy Ukrainie przy ul. Pocztowej 50.

Wnioski o nadanie nr PESEL należy wypełnić na odpowiednim druku dostępnym na miejscu lub pobranym ze strony (do pobrania) i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wniosek należy złożyć osobiście.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

Do wniosku należy dołączyć fotografię (kolorową, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii). Fotografię można wykonać bezpłatnie w miejscu składania wniosku.

W celu potwierdzenia tożsamości należy przedstawić dokument ze zdjęciem którym może być:

- paszport,

- paszport biometryczny,

- Karta Polaka,

- inny dokument ze zdjęciem,

- w przypadku osób poniżej 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie,

w tym również dokument unieważniony na podstawie którego nastąpiło przekroczenie granicy.

W trakcie nadawania numeru PESEL zostaje pobrana cecha biometryczna - odciski palców.

Uwaga!

Osoby, którym przed 16 marca został już nadany numer PESEL powinny zgłosić się do Punktu Pomocy Ukrainie w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców, ponieważ zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

---

Видача номера PESEL для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, відбувається в Пункті допомоги Україні за адресою: вул. Коперника 1 у міcті Холм.

Це можна зробити лише після попереднього запису:

• за телефоном +48 539 614 624

• особисто в Пункті допомоги Україні за адресою вул. Коперник 1.

Заявки на номер PESEL слід заповнити у відповідній формі, доступній на місці, або завантажити з веб-сайту (можна завантажити) та підписати власноручним підписом.

Заяву необхідно подати особисто

У разі недієздатності або обмежено дієздатної особи заяву про присвоєння номера PESEL може подати один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

До аплікації додається фото (кольорове, розміром 35х45 мм, виконане на рівномірному яскравому тлі, з рівномірним освітленням, включаючи зображення особи від маківки до маківки плечей - так, щоб обличчя охоплює 70-80% фотографій). Фотографію можна зробити безкоштовно на сайті програми.

Для підтвердження особи необхідно пред’явити документ із фотографією, яким може бути:

- паспорт,

- біометричний паспорт,

- карта поляка,

- інший документ із фотографією,

- для осіб віком до 18 років також документ, що підтверджує народження (наприклад свiдоцтво), у тому числі визнаний недійсним документ, на підставі якого було перетинeно кордон.

При присвоєнні номера PESEL збирається біометрична ознака – відбитки пальців.

Увага!

Особи, яким вже був присвоєний номер PESEL до 16 березня, повинні звернутись до Пункту допомоги Україні, щоб подати фото та пройти процедуру сканування відбитків пальців, оскільки згідно із законодавством вони мають можливість користуватися засобами допомоги, передбаченими Законом Польщі про допомогу громадянам України.

Materiały

Wniosek o PESEL
wniosek​_o​_PESEL​_dla​_UKR​_zm​_v01.pdf 0.50MB
{"register":{"columns":[]}}