W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Informujemy, że w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2022 roku odbędzie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika i korzystają w związku z tym ze zwolnienia. Kontrole będą dotyczyć weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. p oz. 1 297 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chełm sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. W związku z powyższym przez pracowników Urzędu Miasta Chełm zostaną przeprowadzone wyrywkowe kontrole przydomowych kompostowników.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Prezydenta Miasta Chełm osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

{"register":{"columns":[]}}