W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat dot. nieprzyjemnych zapachów na terenie Chełma. Działania podjęte przez Urząd Miasta Chełm

Zdjęcie przedstawia chmury na niebie

Uciążliwy zapach, który odczuwalny jest na terenie miasta Chełm w ostatnim czasie stanowi dość spory dyskomfort dla mieszkańców. Poniżej wymieniamy działania, które, w celu stwierdzenia źródła nieprzyjemnego zapachu, zostały podjęte zarówno przez Departament Komunalny Urzędu Miasta Chełm, miejską spółkę MPGK Chełm oraz WIOŚ w Lublinie Delegatura w Chełmie.

  • W dniach od 18 lipca do 2 sierpnia 2023 r. na wniosek zbiorowy mieszkańców Okszowa i części mieszkańców Chełma została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie kontrola pozaplanowa, interwencyjna w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o . o. w Chełmie, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Bieławin 5 w Chełmie – Oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonej kontroli WIOŚ w Oczyszczalni ścieków w Chełmie stwierdzono okresowe (szczególnie w godzinach nocnych i porannych) uwalnianie się substancji złowonnych – odorów z suszarni słonecznej służącej do suszenia osadów z oczyszczania ścieków po ich odwodnieniu mechanicznym w stacji odwodnienia osadów ściekowych. Kolejnym problemem, jakim zauważono był punkt zlewny przyjmujący ścieki dowożone. W czasie pracy – zrzutu ścieków, mimo hermetycznego systemu przyjmowania ścieków, złowonny zapach rozprzestrzeniał się na tereny sąsiednie oczyszczalni.
  • W dniu 24 sierpnia br. od godz. 8:00 został przeprowadzony z udziałem Departamentu Komunalnego UM Chełm oraz przedstawicieli MPGK Sp. z o. o. rutynowy wyjazd interwencyjny W trakcie wyjazdu zweryfikowane zostało czy wyczuwalna jest uciążliwość zapachowa w rejonach wskazywanych w zgłoszeniach oraz ustalenie jej potencjalnego źródła. Mieszkańcy wskazali różne działalności przemysłowe, z których potencjalnie może pochodzić uciążliwość zapachowa, w tym m.in. zakłady znajdujące się przy ulicach Kolejowej, Fabrycznej oraz Bieławin.
  • Pismem z dnia 24 sierpnia 2023 r. Departament Komunalny UM Chełm zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie o podjęcie działań kontrolnych przy zakładach znajdujących się przy ul. Fabrycznej oraz ul. Kolejowej w Chełmie. Do tej pory nie uzyskano odpowiedzi na przesłane pismo, jednakże podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem uzyskano informację o braku stwierdzenia na tym terenie problemu nieprzyjemnego zapachu odorowego.
  • W dniu 25 sierpnia 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie przekazało informację o podjętych oraz planowanych działaniach w związku z występującymi okresowo nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z Oczyszczalni ścieków. Są to: 1. Doszczelniona została komora rozprężna przyjęcia ścieków. 2. Wymienione zostało wypełnienie złoża bioflitra, który oczyszcza powietrze z części mechanicznej i osadowej oczyszczalni. 3. Rozbudowano system zamgławiaczy oraz kurtyn wodnych do wytwarzania barier antyodorowych, ograniczając rozprzestrzenianie się zapachów na części biologicznej. 4. Zaszczepiony został nowy szczep bakterii z rodzaju Bacillus, który ma zintensyfikować proces oczyszczania ładunków zanieczyszczeń rozpuszczonych (w tym złowonnego siarkowodoru). 5. Wprowadzono zmiany w technologii pracy słonecznych suszarni osadów. 6. Prowadzone są także systematyczne prace polegające na czyszczeniu kanalizacji sanitarnej. W ostatnim czasie wykonano czyszczenie w rejonie ulic Kąpieliskowa, Piłsudskiego, Wołyńska, Fabryczna, Łączna, Nadtorowa, Rampa Brzeska, Rejowiecka. Kolejno będą to druga część Piłsudskiego, Jedność, Kolejowa, Lubelska. Najistotniejszym podjętym działaniem przez Spółkę jest rozpoczęcie prac nad hermetyzacją Kaskadowego Reaktora Biologicznego. Ogłoszony już został przetarg na wykonanie prac projektowych, a także podjęto rozmowy nad finansowaniem inwestycji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Podczas ostatniej modernizacji zhermetyzowane zostały już urządzenia wstępnego oczyszczania ścieków i wszystkie obiekty przeróbki osadów, a po zakończeniu prac nad hermetyzacją części biologicznej, problem odorowości zostanie w pełni rozwiązany i będziemy jedną z niewielu w pełni zamkniętych oczyszczalni tej wielkości w kraju. Jednocześnie należy podkreślić, że oczyszczalnia ścieków nie odpowiada za wszystkie brzydkie zapachy, które były zgłaszane z różnych rejonów miasta.
  • W oparciu o telefoniczne zgłoszenie w dniu 5 września br. mieszkanki z ulicy Jedność w Chełmie w sprawie uciążliwości zapachowej odczuwalnej przy ul. Kolejowej wystosowano pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie o podjęcie kontroli na tym terenie.
  • Departament Komunalny UM Chełm podejmował liczne próby w przedmiotowej sprawie w celu identyfikacji przyczyn zwiększonego odoru. Na każde zgłoszenie podejmowana była natychmiastowa reakcja. Dokonano licznych objazdów terenowych w miejsca wskazane przez mieszkańców oraz wystosowano pisma o podejmowanie kontroli we wskazanych miejscach, potencjalnie będących źródłem nieprzyjemnego zapachu.
  • Ponadto Spółka MPGK Chełm informuje, że znacząco spadła liczba zgłoszeń od mieszkańców dotyczących nieprzyjemnych zapachów. Podczas spotkania z przedstawicielami mieszkańców w siedzibie Spółki stwierdzono również odór w ostatnich dniach stał się mniej wyczuwalny.
  • Spółka MPGK Chełm wydała również komunikat dotyczący działań podjętych przez miejskie przedsiębiorstwo. Więcej TUTAJ.
{"register":{"columns":[]}}