W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dystrybucja węgla oraz informacja dla firm transportowych

Zdjęcie przedstawia węgiel

Miasto Chełm rozpoczyna dystrybucję węgla w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Po zweryfikowaniu wniosku przez Urząd oraz zawiadomieniu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoby uprawnione dokonują odbioru węgla zgodnie z poniższą procedurą:

 • Należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Pekao SA. O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 kwoty wynikającej ze zgłoszenia. W celu poprawnej weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru węgla w tytule przelewu należy wpisać ,,Zakup węgla” oraz dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do odbioru węgla wskazanej w złożonym do Urzędu Miasta Chełm zgłoszeniu zapotrzebowania na zakup paliwa stałego.
 • Wpłaty za węgiel zgodnie ze złożonym wnioskiem dokonuje się tylko w przypadku potwierdzenia pozytywnej weryfikacji przez Urząd Miasta Chełm pod numerem telefonu 82 565 34 00.
 • W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego wpłaty należy uiszczać do dnia 27 grudnia 2022 roku.
 • Wnioski na zakup preferencyjny węgla przyjmowane będą do 7 grudnia 2022 r. Podkreślamy, że cały proces dostawy węgla jest w trybie procedowania ustawy i o szczegółach będziemy na bieżąco informować.
 • W celu odbioru faktury należy skontaktować się z Departamentem Finansów Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 pok. 12 nr tel. 82 562 11 43. Faktura będąca dokumentem uprawniającym do odbioru węgla wystawiana będzie w dniu następnym od dnia dokonania wpłaty na konto Urzędu Miasta Chełm. Fakturę można odebrać w Departamencie Finansów (ul. Lubelska 65 pok. nr 12, tel. 82 562 11 43 - w pon., śr., czw., piąt godz. 13:00-15:30 - we wt. w godz. 13:00-16:30.)
 • UWAGA! Pracownik MPEC Spółka z o.o., będzie się telefonicznie kontaktował z uprawnionym odbiorcą w celu wyznaczenia daty i godziny wizyty oraz zostaną omówione i sprecyzowane warunki odbioru węgla z punktu odbioru przy ul. Towarowej 9, 22-100 Chełm.
 • Odbiór węgla możliwy tylko z transportem własnym odbiorcy uprawnionego. Zalecany odbiór jednorazowy, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
 • Warunkiem odbioru węgla z punktu przy ul. Towarowej 9 MPEC jest okazanie faktury zakupu oraz dokumentu tożsamości. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru węgla, należy przedłożyć w punkcie odbioru stosowne pisemne pełnomocnictwo dla osoby która w jej imieniu dokona odbioru węgla.
 • Dystrybucją węgla zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne Spółka z o.o. Sprzedawcą węgla, zgodnie z zawartą umową, jest Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA” S.A. w Bogdanka.
 • Zmiana rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wprowadziła z dniem 3 grudnia 2022 r., możliwość przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w pierwszym okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg).
 • Wnioski na następny okres (od 1.01.2023 r.), będą przyjmowane od 2 stycznia 2023 r. w Departamencie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65.

Szczegółowe informacje w ww. zakresie można uzyskać w:

 • Urzędzie Miasta Chełm Departament Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej tel. 82 565 34 00
 • Punkcie odbioru węgla MPEC Spółka z o.o. ul. Towarowa 9, tel. 82 565 34 51 wew. 416

Inne ważne informacje dotyczące zakupu węgla dostępne są TUTAJ.

Informacja dla firm transportowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Towarowej 9, w związku z rozpoczęciem dystrybucji węgla w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, zwraca się z prośbą do lokalnych firmy transportowych o zadeklarowanie chęci świadczenia usług transportowych dla odbiorców z terenu miasta Chełm.

Rozliczenie za wykonaną usługę przewozu węgla odbywać się będzie bezpośrednio pomiędzy odbiorcą a firmą transportową świadczącą usługę. Maksymalna ilość węgla przysługująca odbiorcy wynosi 1,5 tony.

W związku z powyższym Spółka, w celu usprawnienia odbioru paliwa, prosi zainteresowane podmioty o przesłanie danych rejestrowych firmy transportowej, tj. nazwy, siedziby i numeru telefonu do kontaktu, na adres email: mpec@mpec.chelm.pl.

Do zgłoszenia powinna zostać dołączona informacja o wyrażeniu zgody na upublicznienie danych firmy poprzez udostępnienie listy przewoźników, którzy za opłatą dowiozą węgiel pod wskazany adres.

{"register":{"columns":[]}}