W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czyste powietrze

Planowane działania Straży Miejskiej w zakresie walki ze smogiem.

Badanie stanu powietrza na terenie miasta będzie stałym zadaniem strażników w okresie grzewczym. Strażnicy Eko Patrolu przy pomocy posiadanego detektora będą sprawdzali stan zanieczyszczenia powietrza szczególnie w rejonach osiedli domków jednorodzinnych na których mieszkańcy ogrzewają domy w większości paliwami stałymi (węgiel i drewno). Tak jak w minionym sezonie grzewczym badania powietrza będą prowadzone przy użyciu bezzałogowej platformy latającej (dronu) na podstawie umowy podpisanej z jedną z Lubelskich firm.

W zbliżającym się sezonie grzewczym z kotłów grzewczych w których mogły być spalane materiały niedozwolone strażnicy miejscy będą pobierali próbki popiołu, które będą trafiały do laboratorium, które zbada skład chemiczny popiołu. Na podstawie tej analizy można stwierdzić, czy do pieca trafiały materiały, których nie wolno spalać w domowych instalacjach grzewczych. Strażnicy miejscy przeprowadzą kontrolę na tych posesjach w których będzie podejrzenie, że dochodziło do spalania odpadów.

Jeżeli kontrola lub badania wykażą, że właściciel nieruchomości spalał śmieci lub innego rodzaju odpady, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, może zakończyć się grzywną do 5 tys. zł.

Warto również pamiętać, że Straż Miejska, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta, a także na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, ma prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także zażądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką kontroli. Trzeba wiedzieć, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego – jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Właściciele wszystkich posesji w których zabezpieczono popiół do badań zostaną wezwani do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień. Protokoły przesłuchań wraz z wynikami analiz laboratoryjnych oraz innymi zgromadzonymi materiałami dowodowymi zostaną następnie przesłane do Sądu Rejonowego w Chełmie, który orzeknie o ewentualnej winie osób, które mogły spalać odpady.

{"register":{"columns":[]}}