W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ankieta dot. Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

CM_Program

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dot. Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Ankieta skierowana jest dla osób fizycznych, w tym najemców , a także wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania oraz poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chełm.

Ankieta dotyczy wyłączenie budynków wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie miasta Chełm, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania, czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Miasto Chełm będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 w Chełmie,
 • drogą pocztową wysyłając na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm,
 • droga elektroniczną wysyłając na adres e-mail: info@umchelm.pl

Termin składania ankiet upływa w dniu 15 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Materiały

Ankieta​_Ciepłe​_Mieszkanie
Ankieta​_Ciepłe​_Mieszkanie.docx 0.04MB
Ankieta​_Ciepłe​_Mieszkanie
Ankieta​_Ciepłe​_Mieszkanie.pdf 0.27MB

Program Ciepłe Mieszkanie obejmuje:

dla osób fizycznych

 1. demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródeł ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,
 2. warunkowo (po spełnieniu powyższego kryterium) – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dokumentacji projektowej;

dla wspólnot

 1. demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU
 2. zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/kub cwu,
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 4. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 5. zakupi i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 6. dokumentacja: wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz wymaganych ekspertyz.

 

Poziom dofinansowania dla osób fizycznych:

 1. poziom podstawowy – roczny dochód osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł,
 2. poziom podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
  w gospodarstwie domowym nie przekracza 1.894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
  w gospodarstwie domowym nie przekracza 1.090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność oraz maksymalna kwota dofinansowania:

dla osób fizycznych

 1. do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 2. do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 3. do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

dla wspólnot

 1. kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – 350 tys. zł (60%),
 2. kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – 360 tys. zł (60%) lub 375 tys. zł (60%) dla zadania uwzględniającego pompy ciepła),
 3. termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła – 150 tys. zł (60%).

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}