W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

stypendia

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW
DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO
TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
na rok szkolny 2024/2025

 

Towarzystwo Samorządowe po raz XXIV przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:
a) jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;

b) jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,

c) posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7) miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2024 r. – liczy się data stempla pocztowego.
Regulamin programu, druk wniosku i reszta dokumentów są dostępne do pobrania pod adresem: 
http://stypendia.ts.konin.pl


Informacje na temat programu, można uzyskać drogą mailową stypendia@ts.konin.pl oraz pod numerem telefonu: kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska, dyrektor programu.

Materiały

regulamin​_stypendialny
regulamin​_stypendialny​_24-25.pdf 0.23MB
regulamin​_pracy​_komisji​_stypendialnej
regulamin​_pracy​_komisji​_stypendialnej​_24-25.pdf 0.14MB
Stypendia​_pomostowe​_na​_I​_rok​_studiów
Stypendia​_pomostowe​_na​_I​_rok​_studiów​_2024.docx 0.01MB
WNIOSEK​_STYPENDIALNY
WNIOSEK​_STYPENDIALNY​_2024-2025.doc 2.16MB
zgloszenie​_STYPENDIA​_POMOSTOWE
zgloszenie​_STYPENDIA​_POMOSTOWE​_2024.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}