W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy Olszanka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie Gminy Olszanka wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub/i przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji wraz z aktualną kopią umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Materiały

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_zbiorników​_bezodpływowych​_(szamb)​_i​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków.odt 0.04MB
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Aktualizacja​_ewidencji​_zbiorników​_bezodpływowych​_oraz​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków.odt 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2022 11:26 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ewidencja zbiorników bezodpływowych 2.0 11.10.2022 09:43 Piotr Forysiak
Ewidencja zbiorników bezodpływowych 1.0 21.06.2022 11:26 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}