W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Digital TA Flaga UE Województwo Świętokrzyskie SCDN

Digital Academy in teaching practice for a seamless transition from preservice to in-service (Digital TA)

Przedstawiamy i jednocześnie zapraszamy do udziału w projekcie opracowania i sprawdzenia europejskiego modelu wsparcia dla nauczycieli, wykorzystując metodę Problem Based Learning (PBL), którego celem jest pomóc nauczycielom w okresie zmian, aby byli dobrze przygotowani do radzenia sobie z różnymi trudnościami w pracy poprzez efektywne rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Foto z projektu Digital TA

Podstawowe informacje

Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Okres realizacji projektu: od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.
Numer identyfikacyjny projektu: 101055620
Wartość całkowita projektu: 920 045,00 Euro
Alokacja środków na działania ŚCDN: 45 764,00 Euro
Język projektu: angielski

Strona internetowa projektu: https://digitalta.eu

Cel główny

Opracowanie europejskiej ścieżki doskonalenia nauczycieli w okresie przejściowym - od roli studenta do roli czynnego nauczyciela. Wspieramy studiujących absolwentów kierunków pedagogicznych oraz nowo wykwalifikowanych nauczycieli, aby mogli bezproblemowo wkroczyć w nową rolę.

Cele szczegółowe projektu obejmują

 • Opracowanie europejskiej ścieżki doskonalenia nauczycieli w okresie przejściowym.
 • Stworzenie e-platformy integrującej międzynarodową społeczność uczącą się.
 • Wypracowanie uniwersalnych rozwiązań ułatwiających przejście z roli studenta w rolę czynnego nauczyciela.
 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia praktycznego i systematycznego doskonalenia nauczycieli w krajach UE.
 • Oczekiwane rezultaty projektu obejmują nowy model doskonalenia dla nauczycieli w okresie przejściowym, który pozwoli śledzić postępy w procesie doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy

Wsparciem objęci zostają studenci w okresie przejściowym, to jest kończący studia i jednocześnie rozpoczynający pracę w szkole, nowo wykwalifikowani nauczyciele itd.

Działania projektowe podzielone są na pięć pakietów roboczych (WP1-WP5)

 • Zarządzanie projektem i zapewnienie jakości.
 • Opracowanie europejskiego modelu przygotowania studentów do zawodu nauczyciela.
 • Wymiana dobrych praktyk między aktywnymi nauczycielami a przyszłymi kolegami i koleżankami.
 • Wspieranie przyszłych nauczycieli na drodze doskonalenia zawodowego.
 • Upowszechnienie i transfer rozwiązań.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia we współpracy nauczycieli konsultantów z ŚCDN w Kielcach oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozwiązania zostaną następnie przetestowane w zrzeszonych szkołach partnerskich.

Partnerzy projektu

 • Fundacion Universidad Europea del Atlántico (UNEAT), Hiszpania.
 • University of Limerick (UL), Irlandia.
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP), Belgia.
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Polska.
 • Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Czechy.
 • Województwo Świętokrzyskie (ŚCDN), Polska.
 • Consejeria de Educación de la Junta de Castilla y León (CFP), Hiszpania.
 • Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), Hiszpania.

Działania ŚCDN

W ramach projektu ŚCDN zaplanowało działania od kwietnia 2023 r. do listopada 2024 r.

 1. Powołanie zespołu projektowego.
 2. Udział w inaugurującym spotkaniu online − rozpoczęcie działań projektowych.
 3. Przygotowanie informacji na temat działalności ŚCDN W Kielcach w kontekście planowanych zadań projektowych. 
 4. Opracowanie informacji na temat systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce.
 5. Udział w comiesięcznych międzynarodowych zebraniach online zespołu projektowego. 
 6. Utworzenie strony internetowej dotyczącej realizacji działań projektowych
 7. Opracowanie artykułu Czarne łabędzie a nowa jakość kształcenia opublikowanego w „Inspiracjach. Piśmie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach” 2022, nr 1−2, s. 10−11

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie i aktywnego wsparcia rozwoju nauczycieli w Europie.

Materiały

Artykuł pt. "Czarne łabędzie a nowa jakość kształcenia"
artykul​_digital​_ta.pdf 0.22MB
Newsletter Nr 1
Newsletter​_Nr​_1.pdf 1.22MB
Newsletter Nr 2
Newsletter​_2.pdf 2.50MB
Newsletter Nr 3
Newslette​_Nr​_3.pdf 0.87MB
Newsletter nr 4
Newsletter​_4-​_December​_2023​_1.pdf 32.76MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}